Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius – rajono ateities kūrėjas

Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius kuria ir įgyvendina regioninės plėtros strategiją, koordinuoja rajono strateginių planų rengimo procesą ir vykdo įgyvendinimo stebėseną, inicijuoja ir koordinuoja prioritetinių investicinių projektų rengimą ir įgyvendinimą, rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos fondų finansuojamus bei atlieka kitas funkcijas.

Apie pagrindinius šiuo metu skyriaus vykdomus darbus pasakoja Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas, Rimantas Žebrauskas ir skyriaus vedėjo pavaduotoja Edita Kuliešienė.

„Telšių mieste ir rajone investuoti milijonai Europos Sąjungos lėšų, sutvarkėme viešąsias erdves, visuomeninės paskirties pastatus, diegiame įvairias naujoves, prisidedančias prie gyvenimo kokybės gerinimo. Daug darbų atlikta, ne mažiau vykdoma ar ateičiai planuojama dabar,“ – teigia R. Žebrauskas. Šiuo metu Telšių rajono savivaldybė įgyvendina ir administruoja 37 projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, 4 projektai – tarptautiniai, vertinamos 6 projektų paraiškos.  

Apie įgyvendintus projektus

Trys projektai 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu jau baigti įgyvendinti (žiūrėti lentelę).

Nr.

2014–2020 metų finansavimo laikotarpio įgyvendinti projektai

1.

„Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas“.

2.

„Karinio turto pritaikymas viešosioms erdvėms“ („MAPS – Military Assets as Public Spaces“).

3.

„Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas“.

Įgyvendintus projektus pristato E. Kuliešienė: „Pirmuoju projektu rekonstruota 126.008 kv. m  apleista teritorija, esanti Telšių mieste, tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai – Klaipėda: rekonstruotos ir įrengtos gatvės bei pagrindai, įrengti šaligatviai, pėsčiųjų perėjos, automobilių stovėjimo aikštelės, pakloti lietaus nuotekų tinklai, įrengtas gatvių apšvietimas, nugriauti avarinės būklės pastatai. Tvarkomos teritorijos plote atnaujintos esamos ir įrengtos naujos vejos, iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, įrengti mažosios architektūros elementai. Teritorijoje suformuoti ir įregistruoti 9 sklypai. Žemės sklypų naudojimo būdai: komercinės paskirties objektų teritorijos bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, sklypai bus nuomojami pramoninės ir komercinės paskirties veiklai.  Projekto metu sukurta infrastruktūra galės naudotis pramonės įmonės ir kiti verslo subjektai ir tokiu būdu pagerės sąlygos šiai tikslinei grupei plėstis ar kurtis, o projekto įtaka Telšių miesto ir rajono gyventojams pasireikš per naudojimąsi rekonstruota infrastruktūra bei padidėjusia galimybe įsidarbinti. Antrasis baigtas įgyvendinti projektas – „Karinio turto pritaikymas viešosioms erdvėms“ yra tarptautinis,  jo tikslas – pritaikyti likusį karinį turtą dabartinės visuomenės poreikiams. Patirtį, kaip tai padaryti, šiame projekte dalinosi Vokietija, Italija, Ispanija, Portugalija, Kroatija, Vengrija, Airija, Graikija ir Lietuva. Galime pasidžiaugti, kad šiame projekte ne tik mes įgijome patirties iš užsienio šalių, bet ir užsieniečiai iš mūsų turėjo ko pasimokyti.“

Trečiasis 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu baigtas įgyvendinti projektas –  „Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas“. Šiuo projektu parengtas Telšių miesto darnaus judumo planas –strateginio planavimo dokumentas, kuriuo atlikta transporto ir žmonių keliavimo įpročių analizė mieste, užtikrinti geresnį susisiekimą visomis transporto priemonėmis ar pėsčiomis, prioritetą teikiant viešajam keleiviniam ir bevarikliam ar aplinką mažai teršiančiam transportui. Atlikta esamos judumo situacijos mieste analizė, teminių dalių analizė (modalinis kelionių pasiskirstymas, viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas, miesto logistika, susisiekimo sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų diegimo mieste vertinimas), parengti judumo mieste variantai iki 2030 m. ir atliktas ekonominis vertinimas, parengtas veiksmų planas iki 2020 metų ir ekonominis vertinimas.

„Atnaujinus viešojo transporto priemonių parką, parengus miesto viešojo transporto maršrutų optimizavimo planą, atnaujinus/įrengus dviračių ir pėsčiųjų takus, įrengus dviračių saugyklas, taisyklas, pritaikius infrastruktūrą specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, įrengus elektromobilių įkrovimo stoteles bei kitus numatytus judumo variantuose darbus, bus patenkinti pagrindiniai visuomenės poreikiai, bus suteiktos galimybės naudotis skirtingomis transporto priemonėmis bei bus skatinamas ekologiško transporto naudojimas,“ – teigia R. Žebrauskas.

Šiemet planuojami baigti projektai

 Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą iki šių metų pabaigos Telšių rajono savivaldybė planuoja baigti įgyvendinti 3 projektus (žiūrėti lentelę).

Nr.

Šiemet planuojami baigti projektai

1.

 „Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės  poreikiams“ – baigiama tvarkyti Telšių kultūros centro pastato infrastruktūra.

2.

„Kraštovaizdžio planavimo gerinimas, vizualinio estetinio potencialo didinimas ir ekologinės būklės gerinimas Telšių mieste ir rajone“ – pagerinta Telšių miesto ir rajono kraštovaizdžio būklė, stiprinta kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, atkurtos pažeistos teritorijas, padidintas kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas.

3.

„Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administraciniame pastate, siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“ –ant pastato stogo bus sumontuota 200 vnt. fotovoltinių modulių, kurie gamins iki 17kW elektros energijos ir padengs apie 16,75 proc. pastate suvartojamos elektros energijos poreikio.

 Šiuo metu vertinamos paraiškos

Šiuo metu vertinamos šešios Telšių rajono savivaldybės paraiškos: trys Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamų projektų paraiškos ir trys – tarptautinių projektų paraiškos.

Susisiekimo ministerija nurodė, jog siekiant sudaryti galimybes elektromobilių vairuotojams sklandžiai ir nepertraukiamai keliauti šalyje, mažinant naftos produktų vartojimą susisiekimo sektoriuje ir švelninant transporto poveikį aplinkai, Lietuvos miestuose dar šiemet turi būti įrengta keliasdešimt elektromobilių įkrovimo prieigų.

Telšių rajono savivaldybės administracija yra parengusi Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą Telšių mieste, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

„Telšių rajono savivaldybė suplanavo įrengti dvi elektromobilių įkrovimo prieigų stoteles Telšių mieste: Respublikos g. 30 ir Naujoji g. 5D. Kiekvienoje elektromobilių įkrovimo stotelėje bus įrengiamos dvi elektromobilio įkrovimo vietos ir dvi automobilio stovėjimo vietos, penkerius metus elektromobilių įkrovimo paslaugos bus teikiamos nemokamai. Šios veiklos bus įgyvendinamos pagal projektą „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Telšių mieste”,“ – informuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas, Rimantas Žebrauskas.

Iki šių metų pabaigos taip pat planuojama pasirašyti finansavimo sutartis dėl projektų „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Telšių rajone” bei „Telšių rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įmonių infrastruktūros pagerinimas, siekiant didinti veiklos efektyvumą”. Šiais projektais Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigose numatoma įsigyti įrangą, skirtą šeimos gydytojams, odontologams,  slaugai, palaikomajam gydymui ir slaugai, priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetui reikalingą įrangą, baldus, kompiuterinę įrangą, tikslines transporto priemones, pacientų lankymui namuose, taip pat atlikti dalies patalpų remonto darbus. 

Vertinamos tarptautinių projektų paraiškos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja E. Kuliešienė informuoja, kad šiuo metu taip pat vertinamos 3 tarptautinių projektų paraiškos: „Pirmoji – „Dalyvavimas biudžeto sudaryme“ („Participatory budgeting“), projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. INTERREG Baltijos jūros regiono programą. Projekto partneriai yra iš Estijos, Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos. Projekto įgyvendinimo metu kitiems projekto partneriams būtų pristatomas biudžeto sudarymo procesas, analizuojamos galimybės įtraukti visuomenės narius į biudžeto sudarymo procesą, pasinaudojant kitų projekto partnerių gerąja patirtimi, gerinamas biudžeto sudarymo procesas.“

Antroji paraiška – „Kartu daug geriau“ („Together much better“), projektas finansuojamas pagal Turkijos ir ES tarpusavio partnerystės veiksmų plano dotacijos schemą (TTGS) (Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS). Pagrindinis projekto partneris – Artvin savivaldybė (Turkija), kiti projekto partneriai: Telšių rajono savivaldybė, Artvin Coruh universitetas (Turkija), Artvin bitininkų draugija (Turkija), Telšių rajono bitininkų draugija. Projekto tikslas yra pasikeisti patirtimi kultūros paveldo valdymo, ekologinio turizmo srityse. Pagrindinės veiklos: paveldosauga įstatymuose, teisės aktų, reglamentuojančių paveldosaugos objektų  apskaitą ir tvarkymą, analizė ir palyginimas; patirties pasikeitimo vizitai, kuriuose vyktų diskusijos, mokomieji seminarai, praktiniai užsiėmimai, dalyvavimas mugėse, parodose ir pan.; eko-turizmo veiklų skatinimas per bendras Lietuvos ir Turkijos bitininkų veiklas; eko-turizmo maršruto sudarymas ir patalpinimas elektroninėje erdvėje; leidinukų, video sukūrimas ir išleidimas.

Trečioji vertinama paraiška – „Planas išmaniam miestui“ („A Roadmap For Smart City“). Projektas finansuojamas pagal Turkijos ir ES tarpusavio partnerystės veiksmų plano dotacijos schemą (TTGS) (Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS). Projekto partneriai – Turkija ir Vengrija. Šiuo projektu šalių savivaldybės pasirašys bendradarbiavimo sutartis, kartu dirbs rengiant paraiškas, priims gyvenimo sąlygas miestuose gerinančius sprendimus, atliks kitas veiklas. 

 

Telšių miesto seniūnas Kazys Lečkauskas

–        Tiek Telšių miestas, tiek rajonas, įsisavinęs europines lėšas, pasikeitė į gera, gražėjančios erdvės skatina gyventojus džiaugtis ir didžiuotis savo kraštu, sulaukiame daug turistų iš įvairių šalies miestų ar kitų valstybių. 

–        Raginu gyventojus bendromis pastangomis saugoti tai, kas sukurta. Nešiukšlinkime, nelaužykime, o pamatę taip besielgiančius, sudrausminkime. Įrodykime, kad esame ne tik Žemaitijos sosinė, bet ir gerų, tvarkingų žmonių sostinė!

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas: