Atnaujinimo data: 2023-02-06

Direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė

Vasario 6 d. (pirmadienis)

08:00 – 09:30 val. dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.

09:30 - 12:00 val. dalyvauja susirinkime su Savivaldybės administracijos skyrių vedėjais.

14:00 – 15:00 val. gyventojų priėmimas.

15:00 – 16:00 val. dalyvauja sustigime su pramonės parko gyventojais.

16:00 – 17:00 val. dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.

Vasario 7 d. (antradienis)

08:00 – 12:00 val. dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.

13:00 – 14:00 val. dalyvauja posėdyje dėl CRV finansavimo galimybių.

14:00 – 15:00 val. dalyvauja susitikime su Telšių rajono seniūnijų seniūnais.

15:00 – 17:00 val. dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.

Vasario 8 d. (trečiadienis)

08:00 – 10:00 val. dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.

10:00 – 12:00 val. dalyvauja susitikime su Klaipėdos valstybinės kolegijos atstovais dėl slaugos specialistų parengimo.

13:00 – 15:00 val. dalyvauja posėdyje dėl užimtumo programos įgyvendinimo.

15:00 – 16:00 val. dalyvauja posėdyje dėl kultūros įstaigų darbuotojų pavėžėjimo kompensavimo.

16:00 – 17:00 val. dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.

Vasario 9 d.  (ketvirtadienis)

08:00 - 17:00 val. dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.

09:00 – 11:00 val. dalyvauja darbo grupės posėdyje dėl tarybos reglamento tvarkos rengimo.

Vasario 10 d. (penktadienis)

08:00 – 16:00 val. dokumentų nagrinėjimas, vizavimas.