Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Balandis
    2021     
 

 

 

  

DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS

 .

 

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NEVARĖNŲ SENIŪNIJA VIEŠO KONKURSO BŪDU 10 METŲ LAIKOTARPIUI IŠNUOMOJA NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠO KONKURSO SĄLYGOS

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnija (toliau – Nuomotojas) viešo konkurso (toliau – Konkursas) būdu išnuomoja negyvenamąsias patalpas, pažymėtas indeksais

1-33 (2,14 kv. m.), 1-36 (5,07 kv. m), 1-37 (2,08 kv. m), 1-38 (41,86 kv. m), 1-39 (41,50 kv. m), 1-40 (41,56 kv. m), 1-41 (41-56kv. m), 1-42 (18,66 kv. m), 1-43 (54,46 kv. m), 1-44 (26,14) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais 1-1 (3,38 kv. m), 1-2 (24,69 kv. m), 1-31 (45,81), 1-32 (78,70 kv. m), 1-34 (3,52 kv. m), 1-35 (1,68 kv. m) kurių bendras plotas 432,81 kv. m, unikalus Nr. 7896-3007-2018, esančias Mokyklos g. 13, Mitkaičių k., Nevarėnų sen., Telšių r. sav.,
2.    Nuomojamų patalpų paskirtis – komercinei veiklai vykdyti.
3.    Pradinė 1 kvadratinio metro nuomos kaina 0,12 Eur per mėnesį.
4.    Konkursas vyks 2021 m. kovo 17 d. 10.00 val.
5.    Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai arba juridiniai asmenys.
6.    Su Konkurso laimėtoju bus sudaroma negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (toliau – Nuomos sutartis).
7.    Dokumentai patalpų nuomos konkursui pateikiami lietuvių kalba.

II.    PATALPŲ APRAŠYMAS IR APŽIŪRA

8. Nuomojamos patalpos, nurodytos 1 punkte, yra antrame aukšte 1963 m. statybos plytiniame  pastate, esančiame adresu: Mokyklos g. 13, Mitkaičių k., Nevarėnų sen., Telšių r. sav., Nuomojamos patalpos, yra buvusios Mitkaičių mokyklos pastatas. Nuomojamose patalpose yra elektra, vandentiekis, vietinė kanalizacija, vietinis centrinis šildymas. Patalpos prastos fizinės ir funkcinės būsenos. Geras privažiavimas.
Šias patalpas galima apžiūrėti šių metų kovo 15 d. nuo 14.00 iki 15.00 val. (Pageidaujantieji nurodytu laiku apžiūrėti patalpas prieš vieną dieną telefonu (8 444) 44 146 informuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijos specialistą).

III.    NUOMOS SĄLYGOS

8.    Konkursas vyks Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijoje (202 kab.), Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Nevarėnų sen., Telšių r. sav.
9.    Nuomos sutarties trukmė – 10 (dešimt) metų.
10.    Konkurso laimėtojas patalpose, nurodytose 1 punkte, prieš tai suderinęs su Nuomotoju, turi teisę savo lėšomis įrengti reklamines paslaugų teikimo ir darbo laiko iškabas, laikydamasis vizualinės komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų taisyklių reikalavimų.
11.    Nuomininkas įsipareigoja:
11.1.    per 5 darbo dienas, savo lėšomis įregistruoti nuomos sutartį Nekilnojamojo turto registre;
11.2.    be nuomos mokesčio, mokėti kitus tiesioginius ir netiesioginius mokesčius, susijusi su
 patalpų naudojimu;
11.3.    patalpų paprastąjį remontą, kapitalinį remontą, kuriuo patalpos pritaikomos Nuomininko veiklai, taip pat interjero įrengimo ir apdailos darbus atlikti Nuomininko lėšomis neatlygintinai;
11.4.    patalpas naudoti tik pagal paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
11.5.    sumokėti nuomos ir kitus šių sąlygų 12.2 punkte nurodytus mokesčius ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos;
12. Nuomos sutarties šalys privalo laikytis šių sąlygų:
12.1.    nuomininkas neturi teisės subnuomoti išsinuomotas patalpas, kitaip perleisti jas naudoti tretiesiems asmenims be Savivaldybės tarybos sutikimo;
12.2.    nuomininkas privalo patalpas naudoti tik pagal sutartyje nurodytą paskirtį;
12.3.    nesumokėjęs nuompinigių ir kitų privalomų mokesčių nustatytu laiku, nuomininkas privalo mokėti delspinigius – 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
12.4.    be Nuomotojo rašytinio leidimo nuomininkas neturi teisės atlikti nuomojamų patalpų ar jų dalies kapitalinio remonto, perplanavimo ir pertvarkymo (rekonstrukcijos), išskyrus patalpų einamojo remonto darbus;
12.5.    likus 3 savaitėms iki nuomos sutarties termino pabaigos, Nuomininkas privalo Nuomotojui raštu pranešti apie nuomojamų negyvenamųjų patalpų atlaisvinimą. Jei Nuomininkas laiku neperduoda patalpų, jam priskaičiuojamas nuomos mokestis, kol patalpos nebus atlaisvintos ir perduotos pagal aktą;
12.6.    nuomos sutarčiai pasibaigus, Nuomininkas ilgalaikį materialųjį turtą privalo grąžinti Nuomotojui tokios būklės, kokias gavo, atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės;
12.7.    jei nuomininkas nesumoka nuomos mokesčių 3 (tris) mėnesius iš eilės ar nemoka kitų mokesčių, ir nepadengia skolos per nuomotojo raštiškame įspėjime nurodytą terminą, nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį, pranešęs prieš 2 (du) mėnesius apie tai nuomininkui raštu;
12.8.    nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti terminuotą nuomos sutartį prieš terminą tik po to, kai prieš 2 mėnesius apie tai įspėjo nuomininką.
IV.    PASIŪLYMŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR JŲ REGISTRAVIMAS
    
12.    Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso dalyviai pasiūlymus pateikia užklijuotame voke  iki 2021 m. kovo 16 d.  15.00 val. (įskaitytinai) adresu: Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Telšių r. sav. (Nevarėnų seniūnijos specialistei Silvijai Buzveitytei, 202 kab.). Ant voko turi būti užrašyta  negyvenamųjų patalpų, kurių nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Mokyklos g. 13, Mitkaičių k., Nevarėnų sen., Telšių r. sav., nuomos konkursui“.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 444) 44 146, el. p. nevarenu.sen@telsiai.lt.
13.    Pretendentai į Luminor Bank AS sąskaitą LT82 4010 0428 0004 0191, banko kodas 40100 turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.
Voke turi būti:
13.1.    paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
15.2.    pageidaujamos išsinuomoti patalpos;
15.3.    siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
15.4.    juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų patvirtintos kopijos;
15.5.    banko išduotas kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.
16.    Pasiūlymas turi būti pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, atitinkamai pridedamas įgaliojimas.
17.    Nuomotojo atstovas registruoja Konkurso dalyvių vokus su pasiūlymais: ant gauto voko nurodo gavimo datą ir laiką.
18.    Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Konkurso dalyvių pasiūlymai galioja iki Nuomos sutarties su Konkurso laimėtoju sudarymo dienos.

V.    VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

19. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. kovo 17 d. 10.00 val. Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijoje, Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Telšių r. sav.,  202 kab. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas Konkurso dalyvis. Jeigu dalyvauti patalpų nuomos Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis, Konkursas laikomas neįvykusiu.
Viešas nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-367 „Dėl Telšių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
                                

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra