2023-11-30 Atnaujinimo data: 2024-06-09
Spausdinti

„Materialinio nepritekliaus mažinimo programa 2024 - 2027 m. EPLSAF

Nuo 2024 m. keičiasi paramos ilgo galiojimo maisto produktais ir higienos priemonėmis teikimo modelis labiausiai nepasiturintiems asmenims. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) lėšomis finansuotas projektas „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis II“ bus baigtas įgyvendinti 2023 m. pabaigoje, o EPLSAF paramą pakeis Materialinio nepritekliaus mažinimo (toliau – MNM) programos parama.

Materialinio nepritekliaus mažinimo  programos pagrindinis tikslas – prisidėti prie materialinio nepritekliaus mažinimo itin mažas pajamas turintiems asmenims, leidžiant jiems sutaupyti bent dalį lėšų maisto produktams ir (ar) būtinojo vartojimo prekėms įsigyti, kuriuos jie galėtų panaudoti kitiems būtiniesiems savo poreikiams tenkinti, kaip pavyzdžiui, apmokėti sąskaitas, įsigyti vaistų ir kita. 

MNM programos tikslinė grupė yra asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5VRP (264 Eur) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį, išimties atvejais – 2,5 VRP (440 Eur) dydžio per mėnesį asmeniui. 

Prašymai priimami nuo 2023 m. gruodžio 1 d. Socialinės paramos skyriuje, adresu Džiugo g. 6, Telšiuose, 105 kabinetas (tel. 8 687 04740) ir kaimiškose seniūnijose.

Prašymo forma

Sutikimo gauti donacijas (dovanoti / paaukoti paskutinės dienos galiojimo produktai ir per įvairias akcijas prekybos centruose surinkti ilgo galiojimo produktai) forma