2022-02-09 Atnaujinimo data: 2022-05-24
Spausdinti

Lengvatos verslui, nukentėjusiam nuo Covid-19

  1. Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio

Atleidžiama nuo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (negyvenamųjų patalpų, pastatų bei statinių) nuomos mokesčio.

Gali būti atleidžiami tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie dėl karantino laikotarpio negalėjo vykdyti savo veiklos, ji buvo apribota ar praradusi paklausą.

Išsami informacija Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintame sprendime.

  1. Dėl mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais lengvatos

Atleidžiama nuo mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais.

Gali būti atleidžiamos pagal VMI paskelbtą Telšių rajono mokesčių mokėtojų sąrašą. Jeigu jūsų įmonė nepateko į šį sąrašą, bet buvo tiesiogiai paveikta šios situacijos Telšių mieste, galėsite pateikti savivaldybei laisvos formos prašymą ir visą svarbią informaciją, kurios pagrindu prašymą svarstys.

Išsami informacija Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintame sprendime.

  1. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

Atleidžiamos įmonės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą, nuo vietinės rinkliavos mokesčio (kintamosios ir pastoviosios dalies) už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki karantino atšaukimo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dienos.

Išsami informacija Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintame sprendime.

  1. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų mokesčių mokėtojams, nukentėjusiems nuo covid-19

Atleidžiame mokesčių mokėtojus, patenkančius į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudarytą mokesčių mokėtojų nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą nuo 25 proc. nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2020 metus mokėjimo.

Išsami informacija Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintame sprendime.