2022-02-08 Atnaujinimo data: 2022-11-22
Spausdinti

Šilumos tinklų išvystymo Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse specialusis planas

first image

Patvirtintas 2013 m. vasario 21 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-55.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre TPD registracijos NR. T00045645

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Planas
  3. Sprendimas 2013 m. vasario 21 d. Nr. T1-55