2022-10-11 Atnaujinimo data: 2022-11-21
Spausdinti

Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

first image

Patvirtintas 2008 m. balandžio 24 d.Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-165 „Dėl Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre TPD registracijos NR. T00045093.

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas.
  2. Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys.
  3. Gamtinis karkasas.
  4. Miškų ir NATŪRA 2000 teritorijų išdėstymo brėžinys.
  5. Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys.
  6. Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys.