2022-02-08 Atnaujinimo data: 2022-07-29
Spausdinti

Viešosios ir administracinės paslaugos

Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas

Elektroninių paslaugų sarašas

Lietuvos paslaugų katalogas

Čia galite prisijungti prie įvairių elektroninių paslaugų sistemų.

Kas yra paslaugų katalogas?

Administracinių ir viešųjų paslaugų katalogas (toliau - Paslaugų katalogas) - tai įrankis, leidžiantis Lietuvos gyventojams, verslo subjektams, viešojo sektoriaus institucijoms ir užsieniečiams vienoje vietoje lengvai gauti informaciją apie visas Lietuvos viešojo administravimo institucijų teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas.

Kodėl reikia Paslaugų katalogo?

Kitaip nei užsienio šalyse, nei vienas iš šiuo metu Lietuvoje esančių paslaugų katalogų neapima visų paslaugų: katalogai yra skirti tik vienai konkrečiai siaurai paslaugų sričiai (pvz., paslaugos verslui), ar paslaugoms, teikiamoms tik vienu būdu/kanalu (pvz., el. paslaugoms). Dėl šios priežasties iki šiol Lietuvos paslaugų gavėjams, t.y. gyventojams, verslui ir kt., nėra sudaryta galimybė vienoje vietoje rasti aktualią informaciją apie visas paslaugas, jis priverstas naviguoti tarp skirtingų portalų ir informacijos šaltinių.

Kodėl jums naudinga naudotis paslaugų katalogu?

  • Paslaugų kataloge nurodyti visų šalies viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų sąrašai bei detalūs jų aprašymai;
  • Paslaugų katalogas vienoje vietoje suteikia informaciją apie viešojo administravimo institucijų teikiams paslaugas su mažiausiomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis;
  • Paslaugų katalogasprisideda prie valstybės viešojo administravimo efektyvumo ir valstybės išlaidų taupymo.

Paslaugų katalogo portale pateikiamas Lietuvos paslaugų sąrašas, detalūs paslaugų aprašymai, patogi paieška pagal pasirinktus kriterijus ir draugiška vartotojui aplinka. Portalas yra skirtas:

[[#ex]]

Administracinės paslaugos

Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas PAS2728
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas PAS2878
Leidimo laidoti išdavimas PAS3125
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas PAS3140
Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas PAS30689
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  PAS3815
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  PAS3826
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PAS3085
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas PAS2976
Pažymos patvirtinančios paskutinę asmens gyvenamąją vietą išdavimas PAS2917
Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas PAS2545
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas PAS3338
Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas PAS2975
Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas PAS3148
Pažymų išdavimas apie nuomojamą (naudojamą) valstybinę žemę PAS32476
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas PAS3492
Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas PAS2985
Leidimas atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje PAS30685
Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas PAS3064

[[#ex]]