2022-02-08 Atnaujinimo data: 2024-07-05
Spausdinti

Darbo užmokestis

 

Informacija apie Telšių rajono savivaldybės iį įstaigų  darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. 

Telšių rajono savivaldybės administracija

Politikų ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių už 2024 I ketv. ir 2023 metinis

Pareigybė

Etatų skaičius 2023 m. Etatų skaičius 2024 II ketv.
Meras 1,0 4375,92 1,0 5420,19
Vicemeras 2,0 3040,66 2,0 4297,91
Mero patarėjas 2,0 3201,81 2,0 4247,15
Posėdžių sekretorius 1,5 3042,37 1,5 3221,83
Tarybos narys 21,0 649,22 24,0 1116,13

 * - atlyginimas merui ir mero pavaduotojui mokamas vadovaujantis Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu.

Valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigybė Etatų skaičius 2023 m. Etatų skaičius 2024 II ketv.
Administracijos direktorius 1 4030,30 1 4992,21
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3398,74 1 ---
Skyrių vedėjai 15 3493,02 14,0 3818,57
Poskyrio vedėjai 3 3269,18 3 3544,06
Vedėjų pavaduotojai 12 2825,43 10,0 2768,98
Seniūnai 11 2676,37 11 3042,45
Patarėjas  (atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas) --- --- 1 2615,08
Vyriausieji specialistai (VT) 76 1934,85 68 2419,90
Vyresnieji specialistai (VT) 22 1944,52 18 2119,62
 
Savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Pareigybė Etatų skaičius 2023 m. Etatų skaičius 2024 II ketv.
Asmenų su negalia reikalų koordinatorius --- --- 1,0 2168,23
Atvejo vadybininkas (darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis) --- ---

1,0

2671,86
Vyriausieji specialistai (DS) 42 1589,49 49,15 2112,21
Vyr. socialinio darbo organizatorius (DS) A 2 2117,76 2 2904,62
Vyresn. socialinio darbo organizatorius (DS) A 4 2314,52 4 2365,75
Socialinio darbo organizatorius (DS) A 2,5 2415,68 2,5 2807,60
Vyresn. socialinio darbo specialistas (DS) B 3 1612,76 3 1732,70
Vyresn. socialinių išmokų specialistas (DS)B 2,75 1725,44 2,75 1814,92
Ūkvedys 4,0 1314,00 4,0 1451,46
Specialistai (DS) 42,0 1741,86 39,75 1774,18
Valytojai 7,75 875,76 8,25 938,46
Pirtininkai 7,5 1224,27 7,75 1343,36
Kūrikai 31,5 1051,85 33,5 1012,83
Vairuotojai 10,75 1500,49 9,25 1624,10
Darbininkai, budėtojai  ir viešųjų darbų darbininkai 85,0 881,34 64,0 969,88
Kapinių prižiūrėtojai ir  apželdinimo darbininkai  17,0 973,15 15,75 1121,40
Sportinio  darbo organizatoriai 1,0 1327,92 1,0 1475,32
Traktorininkai 7,5 1161,74 6,0 1329,30
Prižiūrėtojai 7,25 1223,38 7,25 1293,95
 
 
 
* Vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas vienam pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam.

Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurios neturi savo internetinių svetainių  informacija apie darbo užmokestį

Viešvėnų kultūros centras

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Raimonda Bubelytė

Pareigybė Etatų skaičius 2019 m. II ketv.
Darbininkė 0,25 562,93
Direktorė 1 1164,98
Garso ir šviesos operatorius 0,25 771,53
Kultūrinių renginių organizatorė 1 804,17
Meno vadovas (choreografas) 0,75 845,70
Meno vadovas (chormeistris) 0,75 832,44
Valytoja 0,75 562,99

Nevarėnų kultūros centras

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Raimonda Bubelytė

Pareigybė Etatų skaičius 2023 m. III ketv. 2022 m. 
Direktorius 1,00 2116,51 2004,30
Įgarsinimo ir apšvietimo darbuotojas 0,50 1330,78 1132,54
Kultūrinės veiklos organizatorius 1,00 1417,88 1268,31
Meno vadovas 2,75 1371,52 1182,08
Mėgėjų meno  vadovas 1,25 1386,60 1254,29
Mėgėjų  meno vadovė (kult.reng.organ) 0,50 1426,49 1292,68
Vairuotojas 1,00 1136,76 502,18
Valytoja 1,50 853,51 730,52

Luokės kultūros centras

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Eil.Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų 
skaičius

Darbuotojų
skaičius

2023 m. 3 ketvirtis 2022 m.
1. Darbininkas 0,25 1 843,61 730,69
2. Direktorius 1,00 1 1974,85 1713,17
3. Kultūrinės veiklos  organizatorius 1,75 3 1507,06 1095,86
4. Kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius 0,75 1 1571,40 1257,07
5. Meno vadovas 3,00 6 1373,08 1215,31
6. Renginių organizatorius 0,75 1 1371,59 1184,39
7. Renginių techninio aptarnavimo darbininkas 0,50 1 1393,09 1183,25
8. Valytojas 1,25 3 840,90 746,08

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Raimonda Bubelytė

Pareigybė Etatų skaičius 2023 m. 2022 m. 2021 m.
Darbininkas 0,25 822,94 730,69 0,00
Direktorius 1,00 1908,07 1713,17 1239,84
Garso, šviesos, vaizdo inžinierius 0,50 1321,72 1183,25 990,50
Kultūrinės veiklos  organizatorius 1,50 1422,49 1278,51 1226,45
Kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius 0,75 1421,33 1257,07 0,00
Meno vadovas 3,00 1302,84 1215,31 1051,74
Renginių organizatorius 0,75 1321,72 1184,39 1069,66
Valytojas 1,25 823,95 746,08 651,95
         

Varnių kultūros centras

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Raimonda Bubelytė

Pareigybė Etatų skaičius 2023 I ketv. 2022 m. 
Darbininkas 1,00 822,94 733,70
Direktorius 1,00 2320,30 1701,81
Kultūrinės veiklos organizatorė 1,00 1363,27 1239,03
Kūrikas 1,00 929,33 856,27
Meno vadovas 2,50 1457,04 1320,55
Renginių režisierė 1,00 1460,81 1334,24
Scenografas - apipavidalintojas 0,50 1435,62 1288,84
Valytojas 1,00 822,94 731,98

Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 2023 m. 3 ketvirtis 2022 m.
1. Direktorius 1,00 1 2649,55 2394,68
2. Skyrininkas 5,00 5 1385,41 1200,02
3. Ugniagesys  40,0 40 1238,73 1131,67
4. Vyr. specialistas 1,00 1 1694,36 1753,75

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Ona Liaudanskienė

Pareigybė Etatų skaičius 2023 I ketv. 2022 m. Etatų skaičius 2019 II ketv.
Direktorius 1,00 2630,45 2394,68 1,00 1941,98
Skyrininkas 5,00 1331,57 1200,02 5,00 1941,98
Ugniagesys 39,00 1229,15 1131,67 37,00 732,26
Vyr. specialistas 1,00 1676,44 1753,75 1,00 1252,66