2022-02-08 Atnaujinimo data: 2024-06-26
Spausdinti

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

 

Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys

[[#ex]]

2024 metai

2024 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2023 metai

2023 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2022 metai

2022 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2021 metai

2021 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2020 metai

2020 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2019 metai

2019 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2018 metai

2018 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2017 metai

2017 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2016 metai

2016 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2015 metai

2015 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2014 metai

2014 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2013 metai

[[#ex]]

Savivaldybės privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

[[#ex]]

2015 metai

2015 m.     I ketv.

2014 metai

2014 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2013 metai

2013 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2012 metai

2012 m. III ketv. II ketv. I ketv.

2011 metai

2011 m. III ketv. II ketv. I ketv.

[[#ex]]

Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

[[#ex]]

2024 metai

VI ketv.   III ketv. II ketv. I ketv.

2023 metai

VI ketv.   III ketv. II ketv. I ketv.

2022 metai

VI ketv. III ketv. II ketv. I ketv.

2021 metai

VI ketv. III ketv. II ketv. I ketv.

2020 metai

VI ketv. III ketv. II ketv. I ketv.

2019 metai

VI ketv. III ketv. II ketv. I ketv.

2018 metai

VI ketv. III ketv. II ketv. I ketv.

2017 metai

VI ketv. III ketv. II ketv. I ketv.

2016 metai

VI ketv. III ketv. II ketv. I ketv.

2015 metai

VI ketv. III ketv. II ketv.  

2014 metai

VI ketv. III ketv. II ketv. I ketv.

2013 metai

VI ketv. III ketv. II ketv. I ketv.

Kiti

2012 metai 2011 metai    

Viešojo sektoriaus subjektų, neturinčių savo interneto svetainės, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

[[#ex]]

2024 metai

2023 metai


2022 metai


2021 metai


2020 metai


2019 metai


2018 metai

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis


2017 metai

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis


2016 metai

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis


2015 metai

IV Ketvirtis III Ketvirtis II Ketvirtis I Ketvirtis

2014 metai

IV ketvirtis

L/d Upynos FIN BIUD
Luokės muzikos ir dailės mokykla FIN BIUD

III ketvirtis

Telšių socialinių paslaugų centras FIN BIUD
L/d Upynos FIN BIUD
Luokės muzikos ir dailės mokykla FIN BIUD

II ketvirtis

Telšių socialinių paslaugų centras FIN BIUD
L/d Upynos FIN BIUD
Luokės muzikos ir dailės mokykla FIN BIUD

I ketvirtis

Telšių socialinių paslaugų centras FIN BIUD
L/d Upynos FIN BIUD
Luokės muzikos ir dailės mokykla FIN BIUD

2013 metai

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis


2012 metai

IV ketvirtis

 • Degaičių seniūnijos kultūros centras
 • Luokės seniūnijos kultūros centras
 • Nevarėnų seniūnijos kultūros centras
 • Telšių lopšelis-darželis "Nykštukas"
 • Telšių socialinių paslaugų centras
 • Ryškėnų seniūnijos kultūros centras
 • Senelių globos namai
 • Telšių kultūros centras
 • Tryškių seniūnijos kultūros centras
 • Telšių r. savivaldybės Varnių jaunimo ir kultūros centras
 • Viešvėnų seniūnijos kultūros centras
 • L/d Upynos
 • Luokės muzikos ir dailės mokykla
 • Priešgaisrinė tarnyba
 • Varnių l/d "Raudonkepuraitė"
 • Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
 • Dailės mokykla
 • Muzikos mokykla
 • Upynos kultūros centras
 • Žarėnų kultūros centras
 • Muziejus "Alka"

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

[[#ex]]