2022-02-08 Atnaujinimo data: 2023-05-18
Spausdinti

Savivaldybės įstaigos

[[#ex]]

Biudžetinės įstaigos

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės administracija

Visuomenės sveikatos biuras

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija

Žemaitės gimnazija

„Ateities" progimnazija

„Atžalyno" progimnazija

„Džiugo" gimnazija

„Germanto" progimnazija

„Kranto" progimnazija

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija

Nevarėnų pagrindinė mokykla

Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija

Buožėnų mokykla-daugiafunkcinis centras

Ubiškės mokykla-daugiafunkcis centras

Lopšelis-darželis „Žemaitukas"

Lopšelis-darželis „Nykštukas"

Lopšelis-darželis „Berželis"

Lopšelis-darželis „Eglutė"

Lopšelis-darželis „Mastis"

Lopšelis-darželis „Saulutė"

Telšių meno mokykla

Telšių švietimo centras

Telšių kultūros centras

Telšių rajono savivaldybės Luokės kultūros centras

Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centras

Ryškėnų kultūros centras

Tryškių seniūnijos kultūros centras

Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centras

Viešvėnų kultūros centras

Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Žemaitės dramos teatras

Sporto ir rekreacijos centras

Senelių globos namai

Socialinių paslaugų centras

Vaiko ir šeimos gerovės centras

Telšių centras "Viltis"


Viešosios įstaigos


Viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė

Nr. Savivaldybė Pavadinimas Veiklos pobūdis Kodas Savininkė/dalininkė
1. Telšių rajono savivaldybė VšĮ regioninė Telšių ligoninė Sveikatos priežiūros paslaugos 180390741 Savininkė
2. Telšių rajono savivaldybė VšĮ Telšių PSPC Sveikatos priežiūros paslaugos 180377128 Savininkė
3. Telšių rajono savivaldybė VšĮ Varnių PSPC Sveikatos priežiūros paslaugos 180390556 Savininkė
4. Telšių rajono savivaldybė VšĮ Luokės PSPC Sveikatos priežiūros paslaugos 280772140 Savininkė
5. Telšių rajono savivaldybė VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras Profesinio mokymo paslaugos 190807514 Dalininkė
6. Telšių rajono savivaldybė VšĮ Telšių jaunimo centras Neformalaus ugdymo, jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimo 300652219 Savininkė
7. Telšių rajono savivaldybė VšĮ „Soneima“ Laisvalaikio užimtumo organizavimas neįgaliesiems 301136814 Dalininkė
8. Telšių rajono savivaldybė VšĮ Telšių menų inkubatorius Pagrindinis – telkti menininkus, jų grupes ir su menu susijusius verslus vienoje erdvėje. 301747549 Dalininkė
9. Telšių rajono savivaldybė VšĮ  Žemaitijos verslo centras Pagrindinis – skatinti mažų ir vidutinių įmonių steigimąsi ir plėtrą 180713269 Dalininkė
10. Telšių rajono savivaldybė VšĮ Telšių teniso kortai Sportinės veiklos organizavimas 180880364 Dalininkė
11. Telšių rajono savivaldybė VšĮ Vincento Borisevičiaus gimnazija Bendrojo ugdymo paslaugų teikimas 190556414 Dalininkė
12. Telšių rajono savivaldybė VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras Pagrindinis – vykdyti veiklą susijusią su turizmo informacijos mokamų ir nemokamų paslaugų teikimu Žemaitijoje, Lietuvos Respublikoje bei užsienyje 180885297 Savininkė
13. Telšių rajono savivaldybė VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ Sportinės veiklos organizavimas 303277685 Savininkė

Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso savivaldybei 

Nr. Savivaldybė Kodas Teisinė forma Pavadinimas
1. Telšių rajono savivaldybė 180373788 Uždaroji akcinė bendrovė  UAB „Telšių šilumos tinklai“ 
2. Telšių rajono savivaldybė 180193231 Uždaroji akcinė bendrovė UAB „Telšių autobusų parkas“
3. Telšių rajono savivaldybė 180153137 Uždaroji akcinė bendrovė UAB „ Telšių vandenys“

[[#ex]]