2022-02-08 Atnaujinimo data: 2022-07-22
Spausdinti

Herbas

Telšių herbas – Telšių miesto ir rajono heraldinis atributas.

Herbo mėlynajame fone pavaizduotas šv. Stanislovas, prikeliantis iš kapo Piotroviną. Tokį herbą su Krokuvos vyskupo šventojo Stanislovo atvaizdu Telšiams kartu su miesto teisėmis 1791 m. gruodžio 6 d. suteikė Lenkijos ir Lietuvos karalius Stanislovas Augustas. Privilegijos originalas saugomas Žemaičių „Alkos“ muziejuje.

Telšių rajono savivaldybės herbas ir vėliava yra Telšių rajono savivaldybės nuosavybė, t.y. Telšių rajono savivaldybės nematerialusis turtas. Herbo ir vėliavos naudojamą reglamentuoja 2009 m. balandžio 23 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-155 „Dėl Telšių rajono savivaldybės ir Telšių rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų ir vėliavų naudojimo tvarkos patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų naudojimo, Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų įstatymais.