Elektroninio dokumento sudarymo ir pasirašymo paslauga skirta fiziniams ir juridiniams asmenims suformuoti ir pasiaršyti elektroninį dokumentą šiomis elektroninėmis pasirašymo priemonėmis: https://www.epaslaugos.lt/adoc/signer
Pasirašytus dokumentus galite patikrinti šia priemone: https://www.epaslaugos.lt/adoc/validator

Pasirašymo el. parašu instrukcija

E. Paslaugos

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

20 straipsnis. Reikalavimai transporto priemonių savininkams ir valdytojams

7 dalis. Transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo užtikrinti, kad bendrojo naudojimo vietose nebūtų laikoma neeksploatuojama transporto priemonė (transporto priemonė, kuri dėl akivaizdžių trūkumų ar išorinių požymių nenaudojama ar negali būti naudojama pagal tikslinę paskirtį) arba negalima eksploatuoti transporto priemonė (transporto priemonė, kuriai šio įstatymo nustatytais pagrindais ilgiau kaip tris mėnesius yra sustabdytas ar panaikintas leidimas dalyvauti viešajame eisme, arba ilgiau kaip tris mėnesius neįregistruota ar ilgiau kaip tris mėnesius išregistruota transporto priemonė).

Dėl socialinės pašalpos reikia kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių arba seniūniją, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta. Taip pat tai galima padaryti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt

Socialinė pašalpa ir toliau gali būti skiriama, jeigu pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės kaip 1,1 VRP dydžio, t. y. 172,7 Eur.

Vienam gyvenančiam asmeniui arba bent vienam iš šeimos narių įsidarbinus, jeigu jie buvo socialinės pašalpos gavėjai ir atitinka šias sąlygas, už kiekvieną su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių, papildomai skiriama socialinė pašalpa:

– įsidarbina ir dirba (dirbo) ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės arba dirba ne visą darbo laiką ir jam darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;

– iki įsidarbinimo buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 6 mėnesius iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau negu nustatyta įstatymo, arba dirbo užimtumo didinimo programoje numatytus darbus;

– buvo socialinės pašalpos gavėjai bent vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš įsidarbinimą;

– kreipėsi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo įsidarbinimo.

Papildomai skiriamos socialinės pašalpos dydis šeimai / asmeniui diferencijuojamas priklausomai nuo mokėjimo trukmės ir sudaro:

– pirmą–trečią mokėjimo mėnesį – 100 proc. socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;

– ketvirtą–šeštą mokėjimo mėnesį – 80 proc. socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;

– septintą–dvyliktą mokėjimo mėnesį – 50 proc. socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio.

Taip, Savivaldybės administracijai suteikta teisė, patikrinus gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, socialinę pašalpą skirti išimties tvarka, jeigu šeimos arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį ne daugiau kaip 50 proc. viršija 1,1 VRP dydžio (86,35 Eur).

Socialinė pašalpa išimties tvarka taip pat gali būti skiriama, jeigu pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra lygios 1,1 VRP dydžio (172,7 Eur).

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui sudaro:

– skirtumą tarp 1,4 VRP* dydžio (219,8 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama iki 6 mėnesių;

– skirtumą tarp 1,2 VRP dydžio (188,4 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių;

– skirtumą tarp 1,1 VRP dydžio (172,7 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėnesių.

Pavyzdys: keturių asmenų šeimos (2 tėvai ir 2 vaikai) darbinės pajamos, kai dirba vienas iš tėvų, siekia 633,20 Eur (MMA**). Socialinės pašalpos skaičiavimas:

Vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam asmeniui, nuo kurių skaičiuojamas socialinės pašalpos dydis:(633,20 Eur – 25 proc. darbinių pajamų (neįskaitytina pajamų dalis)) / 4 (šeimos narių skaičius) = 118,73 Eur

Socialinės pašalpos dydis:

– 219,8 Eur (1,4 VRP) – 80 Eur = 139,8 Eur (kai socialinė pašalpa mokama iki 6 mėnesių);

– 188,4 Eur (1,2 VRP) – 80 Eur = 108,4 Eur (kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių);

– 172,7 Eur (1,1 VRP) – 80 Eur = 92,7 Eur (kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėnesių).

Socialinės pašalpos dydis šeimai sudaro:

– pirmam šeimos nariui – skirtumą tarp 1,1 VRP* dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį – 172,7 Eur;

– antram šeimos nariui – 90 proc. skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį – 155,43 Eur;

– trečiam ir paskesniems šeimos nariams – 70 proc. skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį – 120,89

Socialinės pašalpos dydis:

– pirmam šeimos nariui – 172,7 Eur – 118,73 Eur = 53,97 Eur;

– antram šeimos nariui – 90 proc. x (172,7 Eur – 118,73 Eur) = 48,57 Eur;

– trečiam ir ketvirtam šeimos nariui – 70 proc. x (172,7 Eur – 118,73 Eur) = po 37,78 Eur;

Socialinės pašalpos dydis šeimai – 53,97 + 48,57 + 37,78 + 37,78 = 178,1 Eur.

* Nuo 2023-01-01 1 VRP – 157 Eur;

** Nuo 2023-01-01 MMA – 840 Eur (bruto), 633,20 Eur (neto).

Pagrindiniai kriterijai gauti socialinę pašalpą yra šeimos (asmens) gaunamos pajamos.

Socialinė pašalpa skiriama, jeigu pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės kaip 1,1 VRP* dydžio, t. y. 172,7 Eur (nuo 2023-01-01  1 VRP – 157 Eur). 

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar Jums priklauso socialinė pašalpa – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt esančia Socialinės pašalpos skaičiuokle.

SVARBU. Iki 2024 m. balandžio 30 d. galioja nuostata, kad, nustatant teisę į piniginę socialinę paramą, nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas.

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) Telšių ir Varnių miestuose bei rajono kaimiškose seniūnijose valymą ir priežiūrą žiemos laikotarpiu (barstymas šlapia druska, druskos smėlio mišiniu) vykdo UAB „Telšių keliai“. Valstybinės reikšmės kelius, kurių savininkė yra AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) –  prižiūri AB „Kelių priežiūra”.

Dešimties Telšių miesto gatvių (Luokės, S. Daukanto, Turgaus a., Respublikos, Žemaitės, Kęstučio, Birutės, Stoties, Kalno bei Gedimino) šaligatvius bei Masčio ežero pakrantės pėsčiųjų ir dviračių takus žiemos laikotarpiu prižiūri UAB „Raguvilė“. Likusia dalimi miesto pėsčiųjų takų rūpinasi Telšių miesto seniūnija.

Šaligatviai valomi po to, kai nuvaloma pati miesto gatvė. Kitu atveju greideris, valydamas ją užneštų sniegą ant pėsčiųjų tako ir atliktas darbas taptų beprasmis. Seniūnas teigia suprantantis pėsčiųjų nepasitenkinimą, kada po naktinio snygio, anksti ryte, ne visi šaligatviai dar būna nuvalyti. Šaligatviai valomi pagal eiliškumą, pajėgumų vienu ypu nuvalyti visus miesto pėsčiųjų takus, deja, seniūnija neturi. 

 

Daugiau informacijos: https://telsiai.lt/naujienos/informacija-apie-keliu-gatviu-bei-viesuju-erdviu-valyma-ziemos-laikotarpiu

Prašymai teikiami baigus: ikimokyklinio ugdymo programą; priešmokyklinio ugdymo programą; pradinio ugdymo programą; pagrindinio ugdymo programos 1 dalį, pagrindinio ugdymo programos 2 dalį; – Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos aprašo 9 punktas:

9. Pagrindinis prašymų priėmimas į Švietimo įstaigas IS vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

9.1. į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Telšių rajono savivaldybės administracija visiems asmenims, kurie gyvena Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, teikia pirminę teisinę pagalbą.

Pirminė teisinė pagalba gyventojams teikiama tel.: 8 444 2 23 59, 8 698 44198, el. paštu: linas.spakauskas@telsiai.lt arba atvykus į Telšių rajono savivaldybės administracijos 103 kabinetą nurodytu laiku:

Pirmadieniais: 7.30–16.00 val.

Antradieniais: 7.30–16.00 val.

Trečiadieniais: 7.30–16.00 val.

Ketvirtadieniais: 7.30–16.00 val.

Penktadieniais: 7.30–16.00 val.

(Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.)

Pirminė teisinė pagalba – tai teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės bei savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo. Taip pat pirminė teisinė pagalba apima šių procesinių dokumentų parengimą: prašymų dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sutarčių dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo, prieštaravimų dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo, prašymų dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą išdavimo, prašymų dėl teismo leidimo priimti palikimą išdavimo ir prašymų dėl išankstinių teismo leidimų sudaryti sandorius, susijusius su neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens turtu.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjas pareiškia pageidavimą ginčą spręsti mediacijos būdu, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą dėl mediacijos vykdymo.

Mediacija – tai civilinių ar administracinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, ir išlaidų konstitucinės justicijos bylose atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje vgtpt.lrv.lt

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba informuoja, kad nuo šiol, gauti nemokamas teisines konsultacijas bei teikti dokumentus dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos gyventojams bus dar paprasčiau. Gyventojai, pageidaujantys gauti antrinę teisinę pagalbą, prašymus ir kitus dokumentus savarankiškai, nuotoliniu būdu gali teikti per teisinių paslaugų informacinę sistemą – TEISIS prisijungę adresu: www.teisis.lt

Valstybės užtikrinama neteisminė mediacija

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) siekia paskatinti gyventojus pasinaudoti valstybės užtikrinama neteismine mediacija, kad civiliniai ginčai pirmiausia būtų sprendžiami taikiu, derybų ir abipusių kompromisų būdu ir tik tuomet jeigu nepavyksta susitarti, kreiptis į teismą.  

Nuo 2020 m. sausio l d. Lietuvoje pradėta taikyti privalomoji mediacija šeimos bylose ir šio proceso poveikis turi reikšmę mediacijos plėtojimui sprendžiant ir kitus civilinius ginčus, nesusijusius su šeimos santykiais. Mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. Ginčo šalims pasiekus jas tenkinantį susitarimą yra parengiama taikos sutartis. Pažymėtina, kad taikant mediaciją, ginčai dažnai išsprendžiami kur kas operatyviau nei teisme, šalys patiria mažiau su ginčo sprendimu susijusių išlaidų. Taip pat, bet kuri ginčo šalis gali pasitraukti iš mediacijos, nenurodydama pasitraukimo priežasčių. Nepavykus susitarti mediacijos metu, neužkertamas kelias vėliau  kreiptis į teismą.

 

Daugiau informacijos: https://telsiai.lt/lt/administracija/teisine-informacija/nemokama-teisine-pagalba

Telšių rajone vykstančių renginių sąrašas kiekvieną mėnesį skelbiamas: https://telsiai.lt/renginiai

Telšių rajono savivaldybės administracija teikia dalinę kompensaciją gyvenamųjų pastatų savininkams, įsirengusiems nuotekų valymo įrenginius. Kompensacija suteikiama tiems pareiškėjams, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Už įsigytus individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius kompensuojama 50 proc. nuo įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1000 Eur, už kolektyvinius - 50 proc. nuo įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 3500 Eur. Taip pat skiriama 100 Eur kompensacija už projektinės dokumentacijos parengimą.

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Telšių rajono savivaldybės administracijai adresu: Žemaitės g. 14, Telšiai, arba el. paštu: info@telsiai.lt.

Kilus klausimų dėl paraiškos pateikimo prašome kreiptis tel. (8 444) 51839.

Kilus klausimų dėl išvados iš UAB „Telšių vandenys“ gavimo, prašome kreiptis tel. (8 444) 41632 arba (8 444) 54000.

Buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Daugiau informacijos: https://telsiai.lt/gyventojams/aplinkos-apsauga

 

Deklaruoti galima atvykus į gyvenamosios vietos seniūniją arba internetu www.epaslaugos.lt.

Minijos gatvės, Telšiuose, remontas šiuo metu nėra numatytas. Telšių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės tvarkomi vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. patvirtinta trimete kelių programa.

Telšių rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros 2023-2025 metų programa 

Telšių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas

Prašymai pildomi elektroniniu būdu IS adresu https://svietimas.telsiai.lt/ . Vienu metu galima rinktis ne daugiau kaip dvi švietimo įstaigas.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), gavę pranešimą apie skirtą vietą mokykloje, per 10 darbo dienų privalo pateikti mokyklai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją), pirmumo teisę patvirtinančius dokumentus, jei vaikas priimamas pirmumą suteikiančių kriterijų tvarka, vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentą, liudijantį turimus mokymosi pasiekimus ir IS (https://svietimas.telsiai.lt/) pasirašyti sutartį.

Paslaugų aprašymai:

1. Socialinės pašalpos skyrimas nepasiturintiems gyventojams (El. paslauga užsakoma per SPIS sistemą);

2. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas (El. paslauga užsakoma per SPIS sistemą);

3. Socialinė parama mokiniams;

4. Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas (El. paslauga užsakoma per SPIS sistemą);

5. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas (El. paslauga užsakoma per SPIS sistemą);

6. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas (El. paslauga užsakoma per SPIS sistemą);

7. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas (El. paslauga užsakoma per SPIS sistemą);

8. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas (El. paslauga užsakoma per SPIS sistemą);

9. Išmokos vaikui skyrimas (El. paslauga užsakoma per SPIS sistemą);

10. Būsto šildymo išlaidų, geriamo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas (El. paslauga užsakoma per SPIS sistemą);

11. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas;

12. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas;

13. Kredito paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją;

14. Vienkartinė socialinė parama.

 

Kontaktai pasiteirauti:

– Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė: (8 686) 62 931, (8-444) 40 200.

– Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjos pavaduotoja Dainora Gedmintienė: (8 608) 28 229, (8-444) 60 331.

– Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjos pavaduotoja Rimantė Levickienė: (8 687) 04 740, (8-444) 60 330.

Telšių rajono savivaldybės skelbiamus konkursus laisvoms pareigoms užimti galite rasti >>>ČIA<<<

Užduokite klausimą

Pažymėti laukai yra privalomi.