2022-09-15 Atnaujinimo data: 2022-11-18
Spausdinti

Aplinkos apsauga

[[#ex]]

Atliekų tvarkymas 

Atliekų išvežimo grafikai:


Gyvūnų auginimas ir laikymas 


Medžioklė 

Telšių rajono savivaldybės administracija iki 2022 m. gegužės 1 d. priima paraiškas finansinei paramai gauti diegiant medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones Telšių rajono savivaldybėje. Finansinė parama teikiama žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkams, valdytojams ir naudotojams. Kompensacija teikiama finansuojant nuo 50 iki 100 proc. pareiškėjo pateiktų išlaidų. Didžiausia finansinės paramos suma vienai paraiškai įgyvendinti negali viršyti 10 000 eurų. Paraiškos teikiamos adresu:  Žemaitės g. 14, Telšiai, 101 kab.


Želdinių priežiūra 

 

 


Užimtumo didinimas

Įgyvendinant 2021 m. Užimtumo didinimo programą, darbdaviai, vykdantys projekte nurodytas veiklas, teikė paraiškas dėl dalyvavimo Užimtumo didinimo programoje. Komisija patvirtino 16 darbdavių paraiškas ir per 2021 metus iš Užimtumo tarnybos buvo įdarbinti 29 asmenys. Užimtumo programos įgyvendinimo metu vienas asmuo vidutiniškai dirbo 4 mėnesius. Po programos užbaigimo su 17 proc. dirbusiųjų pratęstos darbo sutartys.

Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas 2022 metų užimtumo didinimo projektams įgyvendinti. Paraiškos priimamos iki 2022 m. sausio 28 d. Telšių rajono savivaldybės administracijoje.


Atmintinė senų, neeksploatuojamų automobilių savininkams


Nuotekų valymo įrenginių kompensavimas 

Telšių rajono savivaldybės administracija teikia dalinę kompensaciją gyvenamųjų pastatų savininkams, įsirengusiems nuotekų valymo įrenginius. Kompensacija suteikiama tiems pareiškėjams, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Už įsigytus individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius kompensuojama 50 proc. nuo įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1000 Eur, už kolektyvinius - 50 proc. nuo įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 3500 Eur. Taip pat skiriama 100 Eur kompensacija už projektinės dokumentacijos parengimą.

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Telšių rajono savivaldybės administracijai adresu: Žemaitės g. 14, Telšiai, arba el. paštu: info@telsiai.lt.

Kilus klausimų dėl paraiškos pateikimo prašome kreiptis tel. (8 444) 51839.

Kilus klausimų dėl išvados iš UAB „Telšių vandenys“ gavimo, prašome kreiptis tel. (8 444) 41632 arba (8 444) 54000.

[[#ex]]