2022-02-09 Atnaujinimo data: 2024-06-26
Spausdinti

Licencijos ir leidimai

[[#ex]]

Keleivių vežimas autobusais vietinio susisiekimo maršrutais

1.1. Licencijų kopijų vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas/pratęsimas/pakeitimas 

1.2. Leidimų vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas


Alkoholio licencijos

3.1. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
3.2. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas ir/ar papildymas
3.3. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
 

Tabako licencijos

4.1. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
4.2. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas
4.3. Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais paraiškų formų ir licencijų registracijos žurnalo formos patvirtinimo


Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

5.1. Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais
5.2. Prašymas patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais
5.3. Prašymas panaikinti  licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimą


Šilumos tiekimo veiklos licencijos

7.1. Licencijos verstis šilumos tiekimo veikla išdavimas, keitimas
7.2. Įmonių, kurioms išduotos, keistos, sustabdytos, panaikintos licencijos verstis šilumos tiekimo veikla, sąrašas


Prekyba ir paslaugos

Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Telšių rajono savivaldybės viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir dydžių patvirtinimo


Išorinės reklamos įrengimas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje

[[#ex]]