2022-05-16 Atnaujinimo data: 2022-05-16
Spausdinti

Kultūrinės veiklos projektų rėmimas

2021 metų Telšių rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane (2022-02-24 Nr. T1-35) 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas" 01 tikslo 03 uždavinio 03 priemonėje „Kultūrinės veiklos projektų dalinis finansavimas" numatyta 30,0 tūkst. eurų lėšų; 04 priemonėje „Vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos skatinimas" numatyta 14,0 tūkst. eurų lėšų.

Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios kultūros paslaugas, paraiškas teikia:

 • nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d. 

Finansavimas nebus skiriamas maitinimo išlaidoms.

Vyresnio amžiaus žmonių organizacijos, kurios vienija pensinio amžiaus asmenis paraiškas teikia :

 • nuo sausio 1 d. iki balandzio 1 d.

Aktuali informacija

2020 metų Telšių rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane (2020-02-27 Nr. T1-41) 05 programos „Ekonomikos ir verslo skatinimo programa“ 02 tikslo 02 uždavinio 07 priemonėje „Projektų, gerinančių turizmo sąlygas, dalinis finansavimas“ numatyta 69,2 tūkst. eurų lėšų

Telšių rajono savivaldybės įstaigos  teikiančios turizmo paslaugas paraiškas teikia: nuo vasario 1 d. iki gegužės1 d.

 1. Projektų finansavimo prioritetai
 2. Projektų finansavimo iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto tvarkos priedai ir pakeitimai
 3. Projektų finansavimo iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto tvarkos:
  1. paraiškos forma
  2. programos sąmata
  3. sutarties pavyzdys vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos skatinimo projektams
  4. sutarties pavyzdys kultūrinės veiklos projektams
  5. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
  6. duomenų apie projekto įvykdymą ataskaita
  7. vertinimo kriterijų ataskaita
 4. Ekspertų komisija
 5. Finansuoti projektai 2021 m.:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0f8e3e40731111eaa38ed97835ec4df6
  2. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2bce1050d02e11eb91e294a1358e77e9
  3. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2ede2800aff11ecb4af84e751d2e0c9