2022-02-09 Atnaujinimo data: 2024-06-05
Spausdinti

Mokesčiai

[[#ex]]

Nekilnojamojo turto mokestis

LR Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme nustatytos mokesčio tarifo ribos - nuo 0,5 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Savivaldybės taryba nustato konkretų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, galiosiantį nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 d.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai

Teisės aktai:


Valstybinės žemės nuomos mokestis

Informuojame, kad žemės nuomos mokesčio mokėtojams suteikta galimybė deklaracijas peržiūrėti internetinėje svetainėje:

 https://telsiai-savitarna.algoritmas.lt  (prisijungimo atmintinė)

Jums suteiktas mokėtojo kodas XXXXXXX ir pirminis slaptažodis XXXXXXXX” nurodyti žemės nuomos mokesčio deklaracijoje. Dėl informacijos apie suteiktą mokėtojo kodą ir pirminį slaptažodį galite kreiptis tel. 8 444 56180 arba el. p. daiva.vaitkuviene@telsiai.lt

Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai

Asmenys, kuriems Telšių rajone  išnuomota valstybinė žemė arba valstybinės žemės naudotojai žemės nuomos mokestį sumoka į Telšių rajono savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą:

Gavėjas: Telšių rajono savivaldybės administracija (įm. k. 1808782999)
Gavėjo sąskaita: LT15 7181 7000 0113 0077
Gavėjo bankas: AB Šiaulių banko Telšių KAS (banko kodas 71817)

Žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas - iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

Fiziniams asmenims žemės nuomos mokesčio deklaracijos išsiunčiamos paštu iki kalendorinių metų lapkričio 1 dienos.

Juridiniai asmenys, pagal pateiktus kadastro duomenis patys apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį  ir pateikia užpildytą žemės nuomos mokesčio deklaraciją Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui (Žemaitės g. 14, Telšiai, 310 kab., tel. (8 444) 56180) arba elektroninių paslaugų portale "Elektroniniai valdžios vartai", www.epaslaugos.lt.

Asmenys elektroninių paslaugų portale „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt gali pateikti Telšių rajono savivaldybės administracijai šiuos dokumentus:

Formos:

Teisės aktai:


Žemės mokestis

LR Žemės mokesčio įstatyme nustatytos žemės mokesčio tarifo ribos - nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. 

Savivaldybės taryba nustato konkretų žemės mokesčio tarifą, galiosiantį nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 d.

Žemės mokesčio tarifai

Teisės aktai:

 


Paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimo Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais mokestis

Teisės aktai:


Lengvatos

Teisės aktai:

Esant galimybei taikyti kelias Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas nekilnojamojo turto ir/ar žemės ir/ar valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatas, taikoma tik viena  lengvata tos pačios rūšies mokesčiui (pvz. jeigu mokesčių mokėtojui taikoma nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio lengvata kaip verslui, vykdančiam komercinę veiklą rekonstruojamoje  Respublikos gatvėje, tai nebetaikoma šių mokesčių  lengvata kaip verslo subjektui, nukentėjusiam nuo COVID-19, t.y. lengvatos nesumuojamos).

[[#ex]]