2022-05-12 Atnaujinimo data: 2024-04-23
Spausdinti

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas

[[#ex]]

2024 m. nekilnojamo turto mokestis

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas:

 • 3 proc. kitos paskirties inžineriniams statiniams: atsinaujinančių išteklių energiją naudojantiems energijos gamybos statiniams (vėjo elektrinėms (jėgainėms);
 • 3 proc. apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui, įrašytam į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą;
 • 0,5 proc. likusiam nekilnojamam turtui.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr.T1-172 "Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo"

 

Nekilnojamo turto, kuris apleistas ar neprižiūrimas, sąrašas 2024 metų mokestiniam laikotarpiui:

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 14 d. sprendimas Nr. T1-346 "Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo"


2023 m. nekilnojamo turto mokestis

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas:

 • 3 proc. kitos paskirties inžineriniams statiniams: atsinaujinančių išteklių energiją naudojantiems energijos gamybos statiniams (vėjo elektrinėms (jėgainėms);
 • 3 proc. apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui, įrašytam į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą;
 • 0,5 proc. likusiam nekilnojamam turtui.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr.T1-172 "Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo"

 

Nekilnojamo turto, kuris apleistas ar neprižiūrimas, sąrašas 2023 metų mokestiniam laikotarpiui:

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T1-401 "Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo"


2022 m. nekilnojamo turto mokestis

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas:

 • 3 proc. apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui, įrašytam į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą;
 • 0,5 proc. likusiam nekilnojamam turtui.

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T1-382 "Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo"


2021 m. nekilnojamo turto mokestis

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas:

 • 3 proc. apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui, įrašytam į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą;
 • 0,5 proc. likusiam nekilnojamam turtui.

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T1-382 "Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo"


2020 m. nekilnojamo turto mokestis

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas:

 • 3 proc. apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui, įrašytam į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą;
 • 0,5 proc. likusiam nekilnojamam turtui.

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-146 "Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2020 metų mokestiniam laikotarpiui"

 

Nekilnojamo turto, kuris apleistas ar neprižiūrimas, sąrašas 2020 metų mokestiniam laikotarpiui:


2019 m. nekilnojamo turto mokestis

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas:

 • 3 proc. netvarkomam arba apleistam, nenaudojamam arba naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamam turtui;
 • 0,5 proc. likusiam nekilnojamam turtui.

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T1-157 "Dėl nekilnojamo turto mokesčio tarifo 2019 metų mokestiniam laikotarpiui"

 

Nekilnojamo turto, kuris apleistas ar neprižiūrimas, sąrašas 2019 metų mokestiniam laikotarpiui:

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. T1-338 "Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo"


2018 m. nekilnojamo turto mokestis

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas:

 • 3 proc. netvarkomam arba apleistam, nenaudojamam arba naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamam turtui;
 • 0,5 proc. likusiam nekilnojamam turtui.

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T1-95 "Dėl nekilnojamo turto mokesčio tarifo 2018 metų mokestiniam laikotarpiui"

 

Nekilnojamo turto, kuris yra netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, sąrašas 2018 metų mokestiniam laikotarpiui:

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. T1-330 "Dėl nekilnojamojo turto, kuris netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo"


2017 m. nekilnojamo turto mokestis

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas:

 • 3 proc. netvarkomam arba apleistam, nenaudojamam arba naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamam turtui;
 • 0,5 proc. likusiam nekilnojamam turtui.

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T1-165 "Dėl nekilnojamo turto mokesčio tarifo 2017 metų mokestiniam laikotarpiui"


2016 m. nekilnojamo turto mokestis

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas:

 • 1 proc. netvarkomam arba apleistam, nenaudojamam arba naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamam turtui;
 • 0,5 proc. likusiam nekilnojamam turtui.

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T1-265 "Dėl nekilnojamo turto mokesčio tarifo 2016 metų mokestiniam laikotarpiui"

 

Nekilnojamo turto, kuris yra netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, sąrašas 2016 metų mokestiniam laikotarpiui:

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. T1-329 "Dėl nekilnojamojo turto, kuris netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo"


2015 m. nekilnojamo turto mokestis

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas:

 • 1 proc. netvarkomam arba apleistam, nenaudojamam arba naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamam turtui;
 • 0,5 proc. likusiam nekilnojamam turtui.

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T1-108 "Dėl nekilnojamo turto mokesčio tarifo 2015 metų mokestiniam laikotarpiui"

 

Nekilnojamo turto, kuris yra netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, sąrašas 2015 metų mokestiniam laikotarpiui:

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T1-346 "Dėl nekilnojamojo turto, kuris netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo"


2014 m. nekilnojamo turto mokestis

Nekilnojamo turto mokesčio tarifas:

 • 1 proc. netvarkomam arba apleistam, nenaudojamam arba naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamam turtui;
 • 0,5 proc. likusiam nekilnojamam turtui.

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-223 "Dėl nekilnojamo turto mokesčio"

 

Nekilnojamo turto, kuris yra netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, sąrašas 2014 metų mokestiniam laikotarpiui:

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimas Nr. T1-400 "Dėl nekilnojamojo turto, kuris netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo

[[#ex]]