2022-02-09 Atnaujinimo data: 2024-06-22
Spausdinti

Socialinė parama

[[#ex]]

Kontaktai


Socialinių paslaugų planai

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2024 m. socialinių paslaugų planas:

Užsibrėžti tikslai ir numatyti uždaviniai, bei priemonės, kurios detalizuojamos pridėtame Priemonių plane 2024 metams (PRIEMONIŲ PLANAS ČIA....). 
Kviečiame teikti savo pasiūlymus, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus šiuo el. paštu: lendra.bukauskiene@telsiai.lt, arba paštu 
Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) Socialinės paramos ir rūpybos skyriui, Džiugo g. 6, LT-87116, Telšiai. 

 

Kiti strateginiai dokumentai


Piniginė socialinė parama

  Paslaugos aprašymai El. paslauga užsakoma per SPIS sistemą  
1. Socialinė parama mokiniams    
2. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas SPIS  
3. Socialinės pašalpos skyrimas nepasiturintiems gyventojams SPIS  
4. Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas SPIS  
5. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas SPIS  
6. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas SPIS  
7. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas SPIS  
8. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas SPIS  
9. Išmokos vaikui skyrimas SPIS  
10. Būsto šildymo išlaidų, geriamo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas SPIS  
11. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas    
12. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas    
13. Kredito paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją  

 

14. Vienkartinė socialinė parama    

 

 

Prašymų formos piniginei socialinei paramai gauti

Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą 
Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą 
Prašymas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos suteikimo Atsisiųsti formą 
Prašymo dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti modernizuoti ir palūkanų apmokėjimą nustatymo forma Atsisiųsti formą 
Šeimos  duomenys socialinei paramai gauti  Atsisiųsti formą
Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą
Prašymo forma vienkartinei socialinei paramai gauti Atsisiųsti formą

Socialinių paslaugų organizavimas


Socialinės priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų akreditacija


Teikiamos socialinės paslaugos

Prevencinės paslaugos

Lietuvoje nuo nepriklausomybės atkūrimo padaryta reikšminga pažanga teikiant paslaugas šeimai. Šios paslaugos ir toliau stiprinamos, didinant jų prieinamumą, efektyvumą, didelį dėmesį skiriant paslaugų kompleksiškumui. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje pabrėžiama, kad, stiprinant pagalbą šeimai, svarbu sudaryti galimybes visoms šeimoms (asmenims) – tiek patiriančioms trumpalaikius iššūkius, tiek susiduriančioms su ilgalaikėmis rizikomis – gauti prieinamas, kokybiškas ir individualius poreikius atitinkančias paslaugas.

   Telšių rajono savivaldybėje už prevencinių socialinių paslaugų organizavimą ir koordinavimą atsakingas Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

Telšių vaiko ir šeimos gerovės centro koordinuojamų kompleksinių paslaugų šeimai tikslas yra sustiprinti savarankišką, gyvybingą  šeimos funkcionavimą, padėti įveikti įvairios kilmės krizes šeimoje, tobulinti tėvų psichologinius gebėjimus sukurti, atkurti ir išsaugoti konstruktyvius ryšius su vaikais, apsaugoti vaikus nuo žalojančių krizės pasekmių. Turime skatinti žmones nebijoti kreiptis pasitarti, pasinaudoti esančia pagalba, kol netapo pernelyg sunku gyventi ir efektyviai veikti – dirbti, auginti vaikus, rūpintis savimi. Svarbu, kad rūpestis savo ir savo artimųjų emocine gerove taptų norma.
       Giedrė Nagienė
       Prevencinių socialinių paslaugų koordinatorė
       Tel.  +370 699 97988
       Džiugo g. 6, Telšiai
       Daugiau informacijos: www.tvgn.lt

     Teisės aktai reglamentuojantys Prevencinių paslaugų teikimą: 

     Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

   Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. T1-234 „Dėl prevencinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikim Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Bendrosios paslaugos

Socialinės priežiūros

Socialinės globos

Kitos paslaugos


Naujienos


Socialinės kortelės. ES projektas „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“


Asmenų su negalia reikalų koordinatorius


Atvejo vadybininkas darbui su asmenimis, turinčiais psichikos ir (ar) intelekto negalią


Telšių rajono savivaldybės asmenų su negalia gerovės taryba

Tarybos sudėtis ir veiklos nuostatai

 

Informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 9 d. Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininku išrinktas – Martynas Poškevičius, Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugijos pirmininkas, tel. 8 618 75824, El.p. m.poskevicius@gmail.com

 

Posėdžiai

2024 m. gegužės 2 d., 15.00 val. Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus posėdžių salėje organizuojamas Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis:

Darbotvarkė:

Asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus Telšių rajono savivaldybėje pristatymas.

1.  Dėl Telšių rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos veiklos nuostatų.
2. Dėl asmenų delegavimo į Telšių rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybą.
3. Dėl kelio ženklo J. Janonio – J. Biliūno gatvių sankryžoje.
4. Dėl autobusų stotelėse esančių švieslenčių pritaikymo asmenims su negalia.
5. Kiti einamieji klausimai

 

2023 m. gruodžio 4 d., 15.00 val., Telšių rajono savivaldybės (Baltojoje salėje), Žemaitės g. 14, Telšiai, organizuojamas Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų finansavimo.
2. Dėl pėsčiųjų perėjų pritaikymo silpnaregiams.
3. Dėl pakartotino kreipimosi į Eismo saugumo komisiją dėl neįgaliojo ženklo pastatymo prie Telšių regioninės ligoninės priėmimo skyriaus.
4. Dėl automobilių aikštelėse pažymėtų automobilio statymo vietų „Neįgaliesiems“ kontrolės.
5. Dėl autobusų stotelėse įrengtų švieslenčių.
6. Kiti einamieji klausimai.

2023 m. rugpjūčio 9 d., 15.00 val. , organizuojamas Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis

Darbotvarkė:

  1. Dėl Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininko rinkimų.
  2. Dėl žodinių skundų.
  3. Kiti einamieji klausimai.

2023 m. balandžio 28 d., 14.00 val. , organizuojamas Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis

Darbotvarkė:

  1.  Dėl Telšių rajono neįgaliųjų organizacijų narių delegavimo į Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos sudėtį.
  2. Dėl socialinės priežiūros socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų finansavimo iš Valstybės biudžeto lėšų.
  3. Dėl gauto skundo.
  4. Kiti einamieji klausimai.

 2023 m. vasario 21 d. 14.00 val. , organizuojamas Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis

Darbotvarkė:

  1.  Dėl 2022 m. Neįgaliųjų reikalų komisijos ataskaitos patvirtinimo.
  2.  Dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų poreikio vertinimo ir paslaugų teikimo.
  3.  Kiti, einamieji klausimai.

Posėdis vyks Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyriaus posėdžių salėje, adresu: Džiugo g. 6, Telšiai.
Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininkė Giedrė Nagienė

Metinės ataskaitos

Kvietimas ! 

Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kviečia neįgaliųjų draugijas ir neįgaliuosius vienijančias organizacijas veikiančias pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą  siūlyti savo kandidatus į naujai formuojamą Telšių rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisiją (NRK). Į šią komisiją kviečiame deleguoti profesionalumu ir atsakingumu pasižyminčius atstovus, kurie kompetentingai prisidėtų sprendžiant svarbius Telšių rajono neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus.

Organizacija deleguodama asmenį į NRK raštu iki gegužės 16 d. (imtinai) teikia informaciją, nurodydama deleguojamo asmens vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, el. paštu: rimante.levickiene@telsiai.lt.

Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos (NRK) nuostatais, patvirtintais Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1-370 „Dėl Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ 14 punktu, Telšių rajono neįgaliųjų organizacijos į NRK savo 5 atstovus deleguoja pateikdamos raštiškus pranešimus apie savo atstovų delegavimą, neviršydamos nustatytos penkių narių kvotos.

Esant didesniam deleguotųjų skaičiui,  atviru balsavimu bus išrinkti 5 komisijos nariai.

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus informacija


Vykdomi ES projektai


Įgyvendinti projektai


Socialiniai projektai

Įstaigos ir organizacijos, teikiančios socialines paslaugas kviečiamos teikti paraiškas finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų gauti.

Paraiškos elektroniniu paštu (info@telsiai.lt) teikiamos pagal veiklos sritis – einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki kovo 15 d. ir esant nepanaudotų lėšų likučiui nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. bei Telšių rajono savivaldybės tarybai skyrus papildomą finansavimą iki lapkričio 30 d. 

Finansuojamos sritys: socialinė veikla, susijusi su vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, kitų socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų, užimtumo organizavimu, akcijų, renginių ir kitų socialinės pagalbos priemonių  įgyvendinimu.

Socialinių projektų prioritetai 2024 m.

– bendrųjų socialinių paslaugų teikimas;

– nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinės pagalbos teikime, veiklai skatinti ir vykdyti;

– savanorystės skatinimo priemonės ir savanorių įtraukimas į socialinę veiklą ar paslaugų teikimą.


Užimtumo didinimo programa 


Socialinių paslaugų teikimo kokybės kontrolė

Telšių rajono savivaldybės administracija periodiškai atlieka klientų patenkinimo socialinėmis paslaugomis apklausą, kadangi 2021 m. baigė įgyvendinti projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“, kuris buvo finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo:
- atliktas paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės įvertinimo tyrimas, kurio metu buvo išanalizuotos teikiamos kultūros, švietimo, socialinės, seniūnijų ir administracijos teikiamos paslaugos, atlikta gyventojų apklausa ir apskaičiuotas vartotojų pasitenkinimo indeksas, teikiamomis viešosiomis paslaugomis, nustatytos tobulintinos teikiamų paslaugų sritys, pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos kokybės gerinimui, numatyti konkretūs vykdytini veiksmai.
- parengta ataskaita su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateiktais siūlymais dėl reglamentavimo korekcijų ir pakeitimų.
- parengtas Vieno langelio principu teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.
- įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio ISO standarto reikalavimus.
- parengtas ir įdiegtas asmenų aptarnavimo kokybės standartas.
- parengtas ir įdiegtas paslaugų teikimo kokybės standartas.
- parengta piliečių chartija.

 

Asmenų aptarnavimo kokybės standartas 

Telšių rajono savivaldybės piliečių chartija

Telšių rajono socialinių paslaugų kokybės ataskaita 2021 m.

Telšių rajono socialinių paslaugų kokybės kontrolės 2022 m. ataskaita 

Telšių rajono savivaldybės socialinių paslaugų kokybės vertinimo 2023 m. paslaugų gavėjų lygmeniu ataskaita

 

[[#ex]]