2022-05-18 Atnaujinimo data: 2022-09-14
Spausdinti

Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra

2020-10-16

[[#ex]]

Telšių vaikų dienos centrai 

Vaikų dienos centrų plėtra Telšių rajone vykdoma vadovautis Dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos užtikrinimo 2018–2020 m. Telšių rajone programa, patvirtinta Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu T1-185 „Dėl dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos užtikrinimo 2018–2020 m. Telšių rajone programos patvirtinimo“.

 Telšių rajone vaikų dienos centro paslaugas teikia Telšių socialinių paslaugų centro struktūriniai padaliniai, bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos.

Pavadinimas Adresas Telefonas
Telšių dienos centras Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių sen., Telšių r. sav., LT-87115 (8 444) 60369
Upynos dienos centras Upynos k., Upynos sen., Telšių r. sav., LT-88028 (8 444) 44767
Mitkaičių dienos centras Mitkaičių k., Nevarėnų sen., Telšių r. sav., LT-88490 (8 444) 68617
Žarėnų dienos centras Varnių g. 1, Žarėnų mstl., Žarėnų sen., Telšių r. sav., LT-88379 (8 444) 40592

Maltos ordino pagalbos tarnybos Telšių skyriaus

Pavadinimas Adresas Telefonas
Telšių maltiečių vaikų dienos centras Gedimino g. 17, Telšių m., Telšių r. sav., LT-87134 +370 694 99203

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus

Pavadinimas Adresas Telefonas
Dienos centras „Jaunieji samariečiai“ P. Cvirkos g. 2A, Telšių m., Telšių sen., Telšių r. sav., LT-87351
(Telšių „Atžalyno“ progimnazijos patalpose)
+370 672 00897
Dienos centras „Jaunieji samariečiai“ Lygumų g. 47, Telšių m., Telšių sen., Telšių r. sav., LT-87145
(Telšių „Ateities“ progimnazijos patalpose) 
+370 672 00897

Pavadinimas Adresas Telefonas
Degaičių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras Anulėnų g. 1, Degaičiai, Degaičių sen., Telšių r. sav. +370 699 07722
Buožėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras „Gerumo delnai“ Buožėnų g. 5, Buožėnai, Gadūnavo sen., Telšių r. sav. +370 698 71512
Luokės bendruomenės vaikų dienos centras Šviesos g. 7, Luokė, Luokės sen., Telšių r. sav. +370 655 09253
Varnių I Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos Vaikų dienos centras „Valančiaus pastogėje“ M. Valančiaus g. 4, Varniai, Varnių sen., Telšių r. sav. +370 687 87987
Kaunatavos kaimo vaikų dienos centras Mokyklos g. 10, Kaunatavos k., LT-88202 Telšių r.  

Skelbiamas II vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursas

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia antrą vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursą 2020 metais.

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriais bus finansuojamos vaikų dienos centrų veiklos.

Didžiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma 2020 metams:

 • steigiant vaikų dienos centrą – 5,0 tūkst. Eur;
 • vaikų dienos centrų veiklai vykdyti – 4,0 tūkst. Eur.

Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 m. veiklos plano 7 programos 01 tikslo 03 uždavinio 03 priemonei „Dienos centrų veiklos plėtros programos finansavimas“ įgyvendinti 2020 metais numatyti 46.000,00 tūkst., iš kurių, nepanaudotas likutis – 5.860,00 Eur.

Projektų įgyvendinimas bus organizuojamas vadovaujantis šiais teisės aktais:

 1. Vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkurso komisijos veiklos nuostatais,  patvirtintais Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-592 „Dėl Vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkurso komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“;
 2. Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-609 „Dėl vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“;
 3. Dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos užtikrinimo 2018–2020 m. Telšių rajone programa, patvirtinta Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T1-185 „Dėl dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos užtikrinimo 2018–2020 m. Telšių rajone programos patvirtinimo“.

Projektus gali teikti nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, kaimo ir religinės bendruomenės, bendrijos, labdaros ir paramos fondai, kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys), kurių įstatuose nustatyta socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo bei socialinės veiklos sritis, (toliau – organizacijos), išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybės ar savivaldybių institucijos, ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo įstaigas.

Paraiškos su priedais gali būti pristatomos vienu iš šių būdų:

 • siunčiamos vienu elektroniniu laišku elektroniniu paštu: reda.raginskiene@telsiai.lt;
 • siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį, adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai;
 • pristatomos Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, LT-87103, Telšiai, užantspauduotame voke.

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 1. organizacijos steigimo dokumentų ir nuostatų / įstatų bei kitų dokumentų, patvirtinančių, kad organizacija gali vykdyti dienos centrų veiklą, kopijas;
 2. dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei numatomas veiklas planuojama vykdyti tose patalpose, kopijas;
 3. seniūnijos, kurios teritorijoje bus vykdoma dienos centro veikla, raštą dėl pritarimo vaikų dienos centrų veikloms;
 4. dokumentus (pvz., garantinius raštus), įrodančius papildomą projekto finansavimą iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių (jei yra);
 5. projekto vadovo ir vykdytojo, buhalterio (jei paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens), ar už buhalterinę apskaitą atsakingo asmens, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą įrodančius dokumentus;
 6. darbuotojų (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo ir kitų), tiesiogiai dirbančių su vaikais, išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei gyvenimo aprašymus;
 7. savanorių (jei tokių yra) sąrašą;
 8. kitus dokumentus, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.

Pareiškėjas, dokumentų, nurodytų 1-3 punktuose, pridėti neprivalo, jei kreipiamasi dėl vaikų dienos centrų veiklų vykdymo tęstinumo, šie dokumentai buvo pristatyti 2019 m. ir nėra pakitę.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoją, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt

2020-10-07


Skelbiamas vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursas

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriais bus finansuojamos vaikų dienos centrų veiklos.

Didžiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma 2020 metams:

 • steigiant vaikų dienos centrą – 5,0 tūkst. Eur;
 • vaikų dienos centrų veiklai vykdyti – 4,0 tūkst. Eur.

Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 m. veiklos plano 7 programos 01 tikslo 03 uždavinio 03 priemonei „Dienos centrų veiklos plėtros programos finansavimas“ įgyvendinti 2020 metais numatyti 46,0 tūkst. Eur.

Projektus gali teikti nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, kaimo ir religinės bendruomenės, bendrijos, labdaros ir paramos fondai, kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys), kurių įstatuose nustatyta socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo bei socialinės veiklos sritis, (toliau – organizacijos), išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybės ar savivaldybių institucijos, ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo įstaigas.

 Paraiškos su priedais gali būti pristatomos vienu iš šių būdų:

 • siunčiamos vienu elektroniniu laišku elektroniniu paštu: reda.raginskiene@telsiai.lt;
 • siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį, adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai;
 • pristatomos Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, LT-87103, Telšiai, užantspauduotame voke.

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 1. organizacijos steigimo dokumentų ir nuostatų / įstatų bei kitų dokumentų, patvirtinančių, kad organizacija gali vykdyti dienos centrų veiklą, kopijas;
 2. dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei numatomas veiklas 

planuojama vykdyti tose patalpose, kopijas;

 1. seniūnijos, kurios teritorijoje bus vykdoma dienos centro veikla, raštą dėl pritarimo vaikų dienos centrų veikloms;
 2. dokumentus (pvz., garantinius raštus), įrodančius papildomą projekto finansavimą iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių (jei yra);
 3. projekto vadovo ir vykdytojo, buhalterio (jei paslauga nėra perkama iš buhalterinės

apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens), ar už buhalterinę apskaitą atsakingo asmens, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą įrodančius dokumentus;

 1. darbuotojų (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo ir kitų), tiesiogiai dirbančių su vaikais, išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei gyvenimo aprašymus;
 2. savanorių (jei tokių yra) sąrašą;
 3. kitus dokumentus, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.

Pareiškėjas, dokumentų, nurodytų 1-3 punktuose, pridėti neprivalo, jei kreipiamasi dėl vaikų dienos centrų veiklų vykdymo tęstinumo, šie dokumentai buvo pristatyti 2019 m. ir nėra pakitę.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoją, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt


Vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkurso rezultatai

Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A1-874 „Dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti“ skirtas finansavimas šių projektų įgyvendinimui“, viso 42,0 tūkst. Eur:

 • 5000,00 Eur Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ (kodas 301741514) projektui „Šeimų centro steigimas Telšių mieste“ įgyvendinti;
 • 5000,00 Eur Tryškių miestelio bendruomenės (kodas 301693806) projektui „Tryškių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras“ įgyvendinti;
 • 4000,00 Eur asociacijos Luokės bendruomenės (kodas 180384083) projektui „Luokės bendruomenės vaikų dienos centro veiklų plėtra. 2019“ įgyvendinti;
 • 4000,00 Eur Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus (kodas 304148280) projektui „Vaikų dienos centras „Jaunieji samariečiai“ įgyvendinti;
 • 4000,00 Eur Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus (kodas 304148280) projektui „Skubėkime daryti gera“ įgyvendinti;
 • 4000,00 Eur Buožėnų kaimo bendruomenės (kodas 180381920) projektui „Vaikų dienos centras „Gerumo delnai“ įgyvendinti;
 • 4000,00 Eur Maltos ordino pagalbos tarnybos (kodas 190740859) projektui „Telšių maltiečių vaikų dienos centras“ įgyvendinti;
 • 4000,00 Eur Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos (kodas 291287380) projektui „Vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ veikla 2019 m.“ įgyvendinti;
 • 4000,00 Eur Degaičių kaimo bendruomenės (kodas 180385413) projektui „Degaičių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro veiklų plėtra 2019 m.“ įgyvendinti;
 • 4000,00 Eur Kaunatavos kaimo bendruomenės (kodas 300089817) projektui „Visi kartu galime daug“ įgyvendinti.

Vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursui pateiktos paraiškos

Vaikų dienos centro steigimui 2019 m.:

 1. Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ projektas „Atviro vaikų dienos centro steigimas Telšių mieste“;
 2. Tryškių miestelio bendruomenės projektas „Tryškių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras“.

Vaikų dienos centrų veiklai vykdyti 2019 m.:

 1. Asociacijos Luokės bendruomenės projektas „Luokės bendruomenės vaikų dienos centro veiklų plėtra. 2019“;
 2. Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus projektas „Vaikų dienos centras „Jaunieji samariečiai“;
 3. Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus projektas „Skubėkime daryti gera“;
 4. Buožėnų kaimo bendruomenės projektas „Vaikų dienos centras „Gerumo delnai“;
 5. Maltos ordino pagalbos tarnybos projektas „Telšių maltiečių vaikų dienos centras“;
 6. Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos projektas „Vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ veikla 2019 m.;
 7. Degaičių kaimo bendruomenės projektas „Degaičių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro veiklų plėtra 2019 m.“;
 8. Kaunatavos kaimo bendruomenės projektas „Visi kartu galime daug“.

Socialinių projektų vertinimo komisija atliks pirminį pateiktų paraiškų įvertinimą ir teiks svarstyti komisijai, sudarytai Dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkurso projektams įvertinti.

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus informacija


Skelbiamas vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursas

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriais bus finansuojamos vaikų dienos centrų veiklos.

Didžiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma 2019 metams:

 • steigiant vaikų dienos centrą – 5,0 tūkst. Eur;
 • vaikų dienos centrų veiklai vykdyti – 4,0 tūkst. Eur.

Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 m. veiklos plano 7 programos 01 tikslo 03 uždavinio 03 priemonei „Dienos centrų veiklos plėtros programos finansavimas“ įgyvendinti 2019 metais numatyti 42,0 tūkst. Eur.

Projektų įgyvendinimas bus organizuojamas vadovaujantis šiais teisės aktais:

Projektus gali teikti nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, kaimo ir religinės bendruomenės, bendrijos, labdaros ir paramos fondai, kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys), kurių įstatuose nustatyta socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo bei socialinės veiklos sritis, (toliau – organizacijos), išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybės ar savivaldybių institucijos, ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo įstaigas.

 • Finansavimas bus skiriamas tik tuo atveju, jei paslaugos bus teikiamos ne mažiau kaip 10 paslaugų gavėjų vienu metu.
 • Projektai teikiami užpildant nustatytos formos paraišką.
 • Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. gegužės 3 d. 11.59 val.

Paraiškos su priedais gali būti pristatomos vienu iš šių būdų:

 • siunčiamos vienu elektroniniu laišku elektroniniu paštu: reda.raginskiene@telsiai.lt;
 • siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį, adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai;
 • pristatomos Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, užantspauduotame voke.

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 1. organizacijos steigimo dokumentų ir nuostatų / įstatų bei kitų dokumentų, patvirtinančių, kad organizacija gali vykdyti dienos centrų veiklą, kopijas;
 2. dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei numatomas veiklas

planuojama vykdyti tose patalpose, kopijas;

 1. seniūnijos, kurios teritorijoje bus vykdoma dienos centro veikla, raštą dėl pritarimo vaikų dienos centrų veikloms;
 2. dokumentus (pvz., garantinius raštus), įrodančius papildomą projekto finansavimą iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių (jei yra);
 3. projekto vadovo ir vykdytojo, buhalterio (jei paslauga nėra perkama iš buhalterinės

apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens), ar už buhalterinę apskaitą atsakingo asmens, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą įrodančius dokumentus;

 1. darbuotojų (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo ir kitų), tiesiogiai dirbančių su vaikais, išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei gyvenimo aprašymus;
 2. savanorių (jei tokių yra) sąrašą;
 3. kitus dokumentus, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt 


Paskelbti Vaikų dienos centrai, kuriems konkurso tvarka skirtas valstybės biudžeto finansavimas 2019 m.

Kviečiame susipažinti plačiau.....

Telšių rajone iš viso vaikų dienos centrų veiklai vykdyti skirtas valstybės biudžeto finansavimas:

 • keturiems Telšių socialinių paslaugų centro vaikų dienos centrams (Žarėnų, Nevarėnų sen., Upynos seniūnijose);
 • Degaičių kaimo bendruomenei;
 • dviems Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus vaikų dienos centrams Telšių m.;
 • Maltos ordino pagalbos tarnybai;
 • Luokės bendruomenei.

Rezervinių projektų sąraše Varnių I Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus parapijos bei Kaunatavos kaimo bendruomenės projektai.

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus informacija

[[#ex]]