2024-05-15 Atnaujinimo data: 2024-06-08
Spausdinti

Atvejo vadybininkas darbui su asmenimis, turinčiais psichikos ir (ar) intelekto negalią

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, toliau vykdydama psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų institucinės globos pertvarką ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymą, kvietė savivaldybes įsitraukti į asmenų su psichikos ir (ar) intelekto negalia atvejo vadybos modelį ir įsteigti atvejo vadybininko etatus, finansuojamus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Telšių rajono savivaldybės administracija su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašė projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Atvejo vadyba – tai dinamiškas ir bendradarbiavimu grįstas procesas, kuriame atvejo vadybininkas, dirbdamas su asmenimis, turinčiais individualių ir kompleksinių poreikių, vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikių tenkinimui, įgyvendinimą.

Atvejo vadybininkas, atsižvelgdamas į asmens su negalią individualius poreikius, teiks palydėjimo, informavimo, konsultavimo, atstovavimo funkcijas. Savo veikloje bendradarbiaus su socialiniais darbuotojais, užimtumo, sveikatos priežiūros, teisingumo, švietimo ir kitų sistemų specialistais. Taip pat padės užtikrinti paslaugų teikimą ir didinti jų prieinamumą asmenims su psichikos ir (ar) intelekto negalia.

Kokie atvejo vadybos paslaugos tikslai?

  • Skatinti asmenų su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje.
  • Skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas.
  • Mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius intelekto ir (ar) psichosocialine negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju.
  • Užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Kas dalyvauja taikant atvejo vadybos modelį?

  • psichikos ir (ar) intelekto negalią turintis asmuo;
  • asmens artimieji (globėjas (rūpintojas), jei tokius asmuo turi ir jie rūpinasi asmeniu;
  • savivaldybės administracijos atvejo vadybininkas;
  • savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už negalios reikalų koordinavimo funkcijos ir sudarytų individualių planų įgyvendinimą;
  • atvejo komanda;
  • socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo ir kt. paslaugų teikėjai.

Kas gali pasinaudoti atvejo vadybos paslauga? Atvejo vadybos paslauga gali pasinaudoti darbingo amžiaus psichikos ir (ar) intelekto negalią turintys asmenys, kuriems nustatytas 0 – 55 proc. dalyvumo lygis, arba psichikos ir (ar) intelekto negalia turintys asmenys, kuriems iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis.

Kur kreiptis norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?

Norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga ar gauti informaciją dėl atvejo vadybos paslaugos, reikia kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyriaus atvejo vadybininkę, darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis, Rasą Bielskienę, adresu: Džiugo g.6, Telšiai,109 kab., tel. +370 699 09376, el.p. rasa.bielskiene@telsiai.lt

Daugiau informacijos apie projektą: https://pertvarka.lt/projektai/bendruomeniniu-paslaugu-projektas-2024-2029-m.