2024-06-09 Atnaujinimo data: 2024-06-09
Spausdinti

Socialinės kortelės ES projektas „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“

Nuo 2024 m. keičiasi paramos ilgo galiojimo maisto produktais ir higienos priemonėmis teikimo modelis labiausiai nepasiturintiems asmenims. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) lėšomis finansuotas projektas „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis II“ bus baigtas įgyvendinti 2023 m. pabaigoje, o EPLSAF paramą pakeis Materialinio nepritekliaus mažinimo (toliau – MNM) programos parama.

Materialinio nepritekliaus mažinimo  programos pagrindinis tikslas – prisidėti prie materialinio nepritekliaus mažinimo itin mažas pajamas turintiems asmenims, leidžiant jiems sutaupyti bent dalį lėšų maisto produktams ir (ar) būtinojo vartojimo prekėms įsigyti, kuriuos jie galėtų panaudoti kitiems būtiniesiems savo poreikiams tenkinti, kaip pavyzdžiui, apmokėti sąskaitas, įsigyti vaistų ir kita. 

MNM programos tikslinė grupė yra asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5VRP (264 Eur) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį, išimties atvejais – 2,5 VRP (440 Eur) dydžio per mėnesį asmeniui. 

Prašymai priimami nuo 2023 m. gruodžio 1 d. Socialinės paramos skyriuje, adresu Džiugo g. 6, Telšiuose, 105 kabinetas, (tel. 8687 04740) ir kaimiškose seniūnijose.

_________________________________________________________________________________

 

Informuojame, kad socialinės kortelės Telšių miesto gyventojams bus pradedamos dalinti tik nuo 2024 m. kovo 4 dienos.

Pinigai į socialines korteles bus pervedami 4 kartus per metus:
kovo 15 d.,
birželio 15 d.,
rugsėjo 15 d.,
gruodžio 15 d.

Naudoti lėšas galima nuo jų gavimo momento iki ateinančių kalendorinių metų kovo 14 d. imtinai.

SVARBU: socialinių kortelių dalinimo pradžia atidėta dėl pratęsto termino gyventojams pateikti prašymus gauti I ketvirčio lėšas į socialines korteles, ir kad nėra gautos visų prekybos tinklų, su kuriais Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė sutartis: UAB ,,RIMI Lietuva“, UAB ,,MAXIMA LT“, UAB ,,Lidl Lietuva“, UAB ,,IKI Lietuva“, AB „Aibė“ aljanso parduotuvė IĮ „Danuva“ (Tryšiuose), UAB ,,Grūstė“ (Varniuose), kortelės.

Primename, kad dėl socialinės kortelės gali kreiptis asmenys, faktiškai gyvenantys Telšių rajono savivaldybės teritorijoje.
Telšių miesto gyventojų prašymus dėl socialinės kortelės ir sutikimą donacijai priima Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius (Džiugo g., 6, Telšiuose, 115 kab.), o kaimo gyventojų – seniūnijose dirbantys Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistai. Išsamesnė informacija teikiama telefonu +370 687 04740,  +370 687 09808).

Telšių rajono gyventojai kartu su socialinėmis kortelėmis galės gauti donacijas – surinktą paaukotą maistą iš prekybos vietų ar gamintojų ir kt., taip pat įvairių paramos akcijų metu surinktą maistą. Sutikimas dėl donacijų pildomas kartu su prašymu. Donacijas vykdys Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ Telšių skyrius, adresu: Kęstučio g. 20-1, Telšiai (tel. + 370 644 16843).

Teisę gauti socialines korteles ir donacijas turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos nuo 2024 m. sausio 1 d. neviršija 264,00 Eur per mėnesį. Išimties atvejais, kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos per mėnesį vienam nariui  viršija 264,00 Eur, tačiau neviršija 440,00 Eur,  parama skiriama:

– pensinio amžiaus asmenims;

– vieniems gyvenantiems neįgaliems asmenims;

– daugiavaikėms šeimoms;

– asmenims vieniems auginantiems nepilnamečius vaikus;

– palydimosios globos paslaugų gavėjams;

– asmenims (šeimoms) (gaisro, onkologinės ligos ar kt. nenumatytais atvejais), kurių prašymus siūlo tenkinti Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisija.

Socialinės kortelės ir maisto donacijos yra finansuojamos Materialinio nepritekliaus mažinimo programos lėšomis. Daugiau informacijos čia...

Materialinio nepritekliaus mažinimo  programos pagrindinis tikslas – prisidėti prie materialinio nepritekliaus mažinimo itin mažas pajamas turintiems asmenims, leidžiant jiems sutaupyti bent dalį lėšų maisto produktams ir (ar) būtinojo vartojimo prekėms įsigyti, kuriuos jie galėtų panaudoti kitiems būtiniesiems savo poreikiams tenkinti, kaip pavyzdžiui, apmokėti sąskaitas, įsigyti vaistų ir kita.