2022-05-17 Atnaujinimo data: 2023-09-13
Spausdinti

Teikiamos socialinės paslaugos

Prevencinės paslaugos

Lietuvoje nuo nepriklausomybės atkūrimo padaryta reikšminga pažanga teikiant paslaugas šeimai. Šios paslaugos ir toliau stiprinamos, didinant jų prieinamumą, efektyvumą, didelį dėmesį skiriant paslaugų kompleksiškumui. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje pabrėžiama, kad, stiprinant pagalbą šeimai, svarbu sudaryti galimybes visoms šeimoms (asmenims) – tiek patiriančioms trumpalaikius iššūkius, tiek susiduriančioms su ilgalaikėmis rizikomis – gauti prieinamas, kokybiškas ir individualius poreikius atitinkančias paslaugas.

   Telšių rajono savivaldybėje už prevencinių socialinių paslaugų organizavimą ir koordinavimą atsakingas Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

Telšių vaiko ir šeimos gerovės centro koordinuojamų kompleksinių paslaugų šeimai tikslas yra sustiprinti savarankišką, gyvybingą  šeimos funkcionavimą, padėti įveikti įvairios kilmės krizes šeimoje, tobulinti tėvų psichologinius gebėjimus sukurti, atkurti ir išsaugoti konstruktyvius ryšius su vaikais, apsaugoti vaikus nuo žalojančių krizės pasekmių. Turime skatinti žmones nebijoti kreiptis pasitarti, pasinaudoti esančia pagalba, kol netapo pernelyg sunku gyventi ir efektyviai veikti – dirbti, auginti vaikus, rūpintis savimi. Svarbu, kad rūpestis savo ir savo artimųjų emocine gerove taptų norma.
       Giedrė Nagienė
       Prevencinių socialinių paslaugų koordinatorė
       Tel.  +370 699 97988
       Džiugo g. 6, Telšiai
       Daugiau informacijos: www.tvgn.lt

     Teisės aktai reglamentuojantys Prevencinių paslaugų teikimą: 

     Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

   Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. T1-234 „Dėl prevencinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikim Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Bendrosios paslaugos

Socialinės priežiūros

Socialinės globos

Kitos paslaugos