2022-05-17 Atnaujinimo data: 2022-09-14
Spausdinti

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Paslaugos apibūdinimas

Tai namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.  

Paslaugą gali gauti Telšių rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys - suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.) ar sulaukę pilnametystės asmenys po institucinės vaiko socialinės globos (iki 21 m.), kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugą gali gauti suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, asmenys (šeimos), patiriantys socialinę riziką.

Paslaugos teikimo trukmė yra neterminuota.

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Paslaugos teikimo principai

Teikiant paslaugą vadovaujamasi principais, apibrėžiančiais paslaugų teikimo specifiką: viešojo administravimo principais, gero valdymo principais ir kokybiško asmenų aptarnavimo principais.

  • Su įvardintais asmenų aptarnavimo principais susipažinti galite: www.telsiai.lt

Paslaugos kokybės parametrai

  • Paslauga bus suteikta per 20 d. d. nuo prašymo suteikti paslaugą gavimo institucijoje dienos;
  • Visus asmenis aptarnausime kokybiškai (asmenų apklausos balų vidurkis per metus sudaro 5 ir daugiau balo).

Paslaugos standarto įgyvendinimo rodikliai

  • Matuojama asmenų, kuriems paslauga buvo suteikta greičiau nei per 20 d.d., dalis
  • Vertinamas asmenų pasitenkinimas - >5 balai
  • Apklausta besikreipiančių asmenų dalis, proc. – 40 proc.

Paslaugos standarto kokybės vertinimas

TRSA susisiekia su Asmenimis jiems suteikus paslaugą:

  • Atsiuntus elektroninę grįžtamojo ryšio formą (paslaugos prašyme nurodytu el. paštu).
  • Susisiekus telefonu (prašyme nurodytu telefono numeriu).

Įvertinti paslaugą bet kuriuo metu taip pat galima užpildžius asmenų pasitenkinimo anketą savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt