2022-05-17 Atnaujinimo data: 2022-09-14
Spausdinti

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Paslaugos apibūdinimas

Tai pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena, skalbimo paslaugų organizavimas.

Paslaugos gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • Socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • Kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugos teikiamos nemokamai asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (iki 2 VRP).

Standartinė paslaugos kaina:

 • Maudymasis duše – 1 kartas 2,76 Eur;
 • Skalbimas – 1 kartas 3,97 Eur.

Paslaugos teikimo principai

Teikiant paslaugą vadovaujamasi principais, apibrėžiančiais paslaugų teikimo specifiką: viešojo administravimo principais, gero valdymo principais ir kokybiško asmenų aptarnavimo principais.

 • Su įvardintais asmenų aptarnavimo principais susipažinti galite: www.telsiai.lt

Paslaugos kokybės parametrai

 • Paslauga bus suteikta per 5 d. d. nuo prašymo suteikti paslaugą gavimo institucijoje dienos;
 • Visus asmenis aptarnausime kokybiškai (asmenų apklausos balų vidurkis per metus sudaro 5 ir daugiau balo);

Paslaugos standarto įgyvendinimo rodikliai

 • Matuojama asmenų, kuriems paslauga buvo suteikta greičiau nei per 5 d.d., dalis
 • Vertinamas asmenų pasitenkinimas - >5 balai
 • Apklausta besikreipiančių asmenų dalis, proc. – 40 proc.

Paslaugos standarto kokybės vertinimas

TRSA susisiekia su Asmenimis jiems suteikus paslaugą:

 • Atsiuntus elektroninę grįžtamojo ryšio formą (paslaugos prašyme nurodytu el. paštu).
 • Susisiekus telefonu (prašyme nurodytu telefono numeriu).

Įvertinti paslaugą bet kuriuo metu taip pat galima užpildžius asmenų pasitenkinimo anketą savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt