2022-05-17 Atnaujinimo data: 2023-02-12
Spausdinti

Dienos socialinė globa

[[#ex]]

Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas

Paslaugos apibūdinimas

Paslauga skiriama Telšių rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims (suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims), kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Paslauga susideda iš informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, ugdymo organizavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos paslaugų organizavimo, psichologinės-psichoterapinės pagalbos, pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt., kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymo (siuvimo, mezgimo, audimo, dailės dirbinių, keramikos, savarankiško patalpų, aplinkos tvarkymo ir pan.), sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, transporto organizavimo, kitų paslaugų, reikalingų asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Institucijoje paslauga skiriama nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę, atsižvelgiant į asmens poreikius.

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Paslaugos teikimo principai

Teikiant paslaugą vadovaujamasi principais, apibrėžiančiais paslaugų teikimo specifiką: viešojo administravimo principais, gero valdymo principais ir kokybiško asmenų aptarnavimo principais.

 • Su įvardintais asmenų aptarnavimo principais susipažinti galite: www.telsiai.lt

Paslaugos kokybės parametrai

 • Paslauga bus suteikta per 20 d. d. nuo prašymo suteikti paslaugą gavimo institucijoje dienos;
 • Visus asmenis aptarnausime kokybiškai (asmenų apklausos balų vidurkis per metus sudaro 5 ir daugiau balo);

Paslaugos standarto įgyvendinimo rodikliai

 • Matuojama asmenų, kuriems paslauga buvo suteikta greičiau nei per 20 d.d., dalis
 • Vertinamas asmenų pasitenkinimas - >5 balai
 • Apklausta besikreipiančių asmenų dalis, proc. – 40 proc.

Paslaugos standarto kokybės vertinimas

TRSA susisiekia su Asmenimis jiems suteikus paslaugą:

 • Atsiuntus elektroninę grįžtamojo ryšio formą (paslaugos prašyme nurodytu el. paštu).
 • Susisiekus telefonu (prašyme nurodytu telefono numeriu).

Įvertinti paslaugą bet kuriuo metu taip pat galima užpildžius asmenų pasitenkinimo anketą savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt


Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimas

Paslaugos apibūdinimas

Paslauga skiriama Telšių rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims (suaugusiems asmenims su negalia,  senyvo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia), kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Paslauga susideda iš informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, ugdymo organizavimo (vaikams su negalia ir suaugusiems su negalia iki 21 m.), maitinimo organizavimo (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), asmeninės higienos paslaugų organizavimo, psichologinės-psichoterapinės pagalbos, pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt., kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymo (siuvimo, mezgimo, audimo, dailės dirbinių, keramikos, savarankiško patalpų, aplinkos tvarkymo ir pan.), sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, transporto organizavimo, kitų paslaugų, reikalingų asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslauga skiriama nuo 2 iki 8 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose, atsižvelgiant į asmens poreikius.

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Paslaugos teikimo principai

Teikiant paslaugą vadovaujamasi principais, apibrėžiančiais paslaugų teikimo specifiką: viešojo administravimo principais, gero valdymo principais ir kokybiško asmenų aptarnavimo principais.

 • Su įvardintais asmenų aptarnavimo principais susipažinti galite: www.telsiai.lt

Paslaugos kokybės parametrai

 • Paslauga bus suteikta per 20 d. d. nuo prašymo suteikti paslaugą gavimo institucijoje dienos;
 • Visus asmenis aptarnausime kokybiškai (asmenų apklausos balų vidurkis per metus sudaro 5 ir daugiau balo).

Paslaugos standarto įgyvendinimo rodikliai

 • Matuojama asmenų, kuriems paslauga buvo suteikta greičiau nei per 20 d.d., dalis
 • Vertinamas asmenų pasitenkinimas - >5 balai
 • Apklausta besikreipiančių asmenų dalis, proc. – 40 proc.

Paslaugos standarto kokybės vertinimas

TRSA susisiekia su Asmenimis jiems suteikus paslaugą:

 • Atsiuntus elektroninę grįžtamojo ryšio formą (paslaugos prašyme nurodytu el. paštu).
 • Susisiekus telefonu (prašyme nurodytu telefono numeriu).

Įvertinti paslaugą bet kuriuo metu taip pat galima užpildžius asmenų pasitenkinimo anketą savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt

[[#ex]]