2022-05-17 Atnaujinimo data: 2023-02-12
Spausdinti

Ilgalaikės socialinės globos skyrimas

Paslaugos apibūdinimas

Ilgalaikė socialinė globa, tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Šią paslaugą gali gauti be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa; vaikai su negalia; suaugę asmenys su negalia; senyvo amžiaus asmenys. 

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Paslaugos teikimo principai

Teikiant paslaugą vadovaujamasi principais, apibrėžiančiais paslaugų teikimo specifiką: viešojo administravimo principais, gero valdymo principais ir kokybiško asmenų aptarnavimo principais.

Su įvardintais asmenų aptarnavimo principais susipažinti galite: www.telsiai.lt

Paslaugos kokybės parametrai

  • Paslauga bus suteikta per 90 d. d. nuo prašymo suteikti paslaugą gavimo institucijoje dienos;
  • Visus asmenis aptarnausime kokybiškai (asmenų apklausos balų vidurkis per metus sudaro 5 ir daugiau balo).

Paslaugos standarto įgyvendinimo rodikliai

  • Matuojama asmenų, kuriems paslauga buvo suteikta greičiau nei per 90 d.d., dalis
  • Vertinamas asmenų pasitenkinimas - >5 balai
  • Apklausta besikreipiančių asmenų dalis, proc. – 40 proc.

Paslaugos standarto kokybės vertinimas

TRSA susisiekia su Asmenimis jiems suteikus paslaugą:

  • Atsiuntus elektroninę grįžtamojo ryšio formą (paslaugos prašyme nurodytu el. paštu).
  • Susisiekus telefonu (prašyme nurodytu telefono numeriu).

Įvertinti paslaugą bet kuriuo metu taip pat galima užpildžius asmenų pasitenkinimo anketą savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt