2022-05-17 Atnaujinimo data: 2022-09-14
Spausdinti

Pagalba į namus

Paslaugos apibūdinimas

Paslauga susideda iš informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, maitinimo organizavimo (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimo, pristatymo ir pagalbos ruošiant maistą, pagalbos buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens (šeimos) higiena ir kt.), lydėjimo į įvairias įstaigas, kitų paslaugų, reikalingų norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose. Paslaugos sudėtis konkrečiam asmeniui (šeimai) gali būti skirtinga, atsižvelgiant į asmens poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų, o vienos iš šių paslaugų – pagalbos buityje ir namų ruošoje teikimas negali viršyti trečdalio visos Paslaugos trukmės per mėnesį.

Paslauga skiriama Telšių rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims (šeimoms), kuriems reikalinga kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba.

Paslauga gali būti skiriama suaugusiems neįgaliems asmenims ir jų šeimoms; senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms; neįgaliems vaikams ir jų šeimoms; kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Paslaugos teikimo principai

Teikiant paslaugą vadovaujamasi principais, apibrėžiančiais paslaugų teikimo specifiką: viešojo administravimo principais, gero valdymo principais ir kokybiško asmenų aptarnavimo principais.

  • Su įvardintais asmenų aptarnavimo principais susipažinti galite: www.telsiai.lt

Paslaugos kokybės parametrai

  • Paslauga bus suteikta per 60 d. d. nuo prašymo suteikti paslaugą gavimo institucijoje dienos;
  • Visus asmenis aptarnausime kokybiškai (asmenų apklausos balų vidurkis per metus sudaro 5 ir daugiau balo);

Paslaugos standarto įgyvendinimo rodikliai

  • Matuojama asmenų, kuriems paslauga buvo suteikta greičiau nei per 60 d.d., dalis
  • Vertinamas asmenų pasitenkinimas - >5 balai
  • Apklausta besikreipiančių asmenų dalis, proc. – 40 proc.

Paslaugos standarto kokybės vertinimas

TRSA susisiekia su Asmenimis jiems suteikus paslaugą:

  • Atsiuntus elektroninę grįžtamojo ryšio formą (paslaugos prašyme nurodytu el. paštu).
  • Susisiekus telefonu (prašyme nurodytu telefono numeriu).

Įvertinti paslaugą bet kuriuo metu taip pat galima užpildžius asmenų pasitenkinimo anketą savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt