2022-05-18 Atnaujinimo data: 2023-02-12
Spausdinti

Pagalbos pinigų skyrimas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ed111da01aa511eb9604df942ee8e443Pagalbos pinigų skyrimas už tėvų globos natekusių vaikų globą (rūpybą)

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-1367 „Dėl pagalbos pinigų už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Telšių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Pagalbos pinigų  tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Telšių rajono savivaldybėje aprašas (toliau – Aprašas).

Vadovaujantis šiuo Aprašu nuo 2021 m. sausio 1 d. yra skiriami ir mokami pagalbos pinigai.

Dėl pagalbos pinigų skyrimo gali kreiptis – įstatymų nustatyta tvarka paskirti vaiko globėjai (rūpintojai), t. y. globėjai, šeimos, šeimynos, globos centras (skiriant pagalbos pinigus budintiems globotojams), jaunuoliai pasibaigus jų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos, kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa.

Dėl pagalbos pinigų skyrimo, pagalbos pinigų gavėjas kreipiasi į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių (kontaktai), ar gyvenamosios vietos seniūnijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistą (kontaktai), kur bus suteikiama išsami informacija.

Pagalbos pinigų skyrimas suaugusiems neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims

Telšių rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-461 „Dėl pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Vadovaujantis šiuo Aprašu nuo 2021 m. sausio 1 d. gali būti skiriami ir mokami pagalbos pinigai suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. Daugiau informacijos rasite čia...

Dėl pagalbos pinigų skyrimo, asmuo kreipiasi į Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę Liną Karunkevičienę, adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, tel. 8 444 602 15, 8 612 37013, el.p. lina.karunkeviciene@telsiai.lt, ar gyvenamosios vietos seniūnijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistą (kontaktai), kur bus suteikiama išsami informacija.