2023-07-26 Atnaujinimo data: 2023-12-15
Spausdinti

„Parama maisto produktais ir higienos prekėmis II“ NR. EPSF-2020-V-07-01

           

Paramos dalinimo grafikai Telšių mieste:

Vasario mėn.

Balandžio mėn.

Birželio mėn.

Rugpjūčio mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

 

Priimami prašymai dėl Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis 2023 m.

     Dėl paramos gali kreiptis Telšių miesto gyventojai, kurių pajamos vienam asmeniui neviršija Lietuvos Respublikos patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) 1,5 dydžio – 235,50 Eur) per mėnesį.
Kreipiantis su prašymu būtina pateikti ir šiuos dokumentus:
– asmens ir šeimos narių tapatybės dokumentus;
– pažymas apie asmens (šeimos narių) darbo ar kitas pajamas per praėjusius 3 mėnesius.  Asmenys, gaunantys socialinę pašalpą, senatvės ar šalpos pensiją, pateikia tik užpildytą prašymą ir asmens tapatybės dokumentus.
  Asmenims, kurių pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP, bet neviršija 2,6 VRP dydžių per mėnesį, parama gali būti skiriama išimties tvarka:
– pensinio amžiaus asmenims;
– vieniems gyvenantiems neįgaliems asmenims;
– daugiavaikėms šeimoms;
– asmenims, vieniems auginantiems nepilnamečius vaikus;
– socialinės priežiūros paslaugų gavėjams;
– vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba) šeimoje;
– palydimosios paslaugos gavėjams;
– kitais nenumatytais (gaisro, onkologinės ligos ar kt.) atvejais asmenims (šeimoms), kurių prašymus siūlo tenkinti Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisija.

Prašymai priimami kiekvieną darbo dieną Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje adresu: Džiugo g. 6, 105 kab., Telšiai, tel. 8 687 04740.
Asmenys, gyvenantys Telšių rajono seniūnijose, dėl paramos turi kreiptis pagal gyvenamąją vietą į seniūnijoje dirbančius Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojus.