2022-02-09 Atnaujinimo data: 2022-10-20
Spausdinti

Strateginis planavimas ir investicijos

[[#ex]]

Naujienos


ES projektai


Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto

  1. Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašas
  1. Paraiška dėl projekto finansavimo iš savivaldybės biudžeto
  2. Finansinė duomenų ataskaita
  3. Projekto veiklų ataskaita
  4. Projekto vertinimo anketa
  5. Įsakymai
  6. Telšių rajono savivaldybės Ekspertų komisija
  7. Ekspertų komisijos 2019 metų veiklos ataskaita

Telšių miesto VVG


Planavimo dokumentai


Kita informacija

[[#ex]]