2022-02-09 Atnaujinimo data: 2023-01-12
Spausdinti

Strateginis planavimas ir investicijos

[[#ex]]

Naujienos


ES projektai


Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto

Kviečiame Telšių rajono viešąsias įstaigas, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti paraiškas projektams finansuoti 

  1. Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašas
  1. Paraiška dėl projekto finansavimo iš savivaldybės biudžeto
  2. Finansinė duomenų ataskaita
  3. Projekto veiklų ataskaita
  4. Projekto vertinimo anketa
  5. Įsakymai
  6. Telšių rajono savivaldybės Ekspertų komisija
  7. Ekspertų komisijos 2021 metų veiklos ataskaita

Telšių rajono bendruomeninė veikla


Telšių miesto VVG


Telšių rajono VVG


Planavimo dokumentai

[[#ex]]