2022-05-19 Atnaujinimo data: 2024-04-22
Spausdinti

Įgyvendinti projektai 2007-2013 m.

 1. Projektas „Tryškių pesticidų sandėlio užterštos teritorijos įvertinimas“
 2. Projektas „Viešosios el. paslaugos komunalinių paslaugų vartotojams“
 3. Projektas „Telšių dienos centras“
 4. Projektas „Telšių senelių globos namų pastato renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą“
 5. Projektas „Telšių miesto teritorijos bendrojo plano parengimas“
 6. Projektas „Telšių rajono teritorijos bendrojo plano parengimas“
 7. Projektas „Telšių miesto gatvių infrastruktūros plėtra, pagal miesto generalinę plėtros programą (Telšių miesto gatvių rekonstrukcija)“
 8. Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas“
 9. Projektas „Teritorijos tarp geležinkelio Šiauliai – Klaipėda, Sedos gatvės, AB „Žemaitijos pienas“ pietinės ribos, Telšių mieste, detaliojo plano parengimas“
 10. Projektas „Tryškių pesticidų sandėlio užterštos teritorijos išvalymas“
 11. Projektas „Telšių miesto kapinių Degaičių seniūnijoje detaliojo plano parengimas“
 12. Projektas „Teritorijos ties pietvakarine miesto riba, Telšių mieste, detaliojo plano parengimas“
 13. Projektas „Teritorijos, esančios vakarinėje Masčio pakrantėje, Telšių mieste, detalusis planas“
 14. Projektas „Lietaus tinklų išvystymo Varnių ir Telšių miestuose su priemiestinėmis gyvenvietėmis specialiojo plano parengimas“
 15. Projektas „Telšių aerodromo teritorijos detaliojo plano parengimas“
 16. Projektas „Rainių kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas“
 17. Projektas „Luokės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, rekonstruojant ir išplečiant buvusį vaikų lopšelį-darželį ir ūkinį pastatą, pritaikant juos bendruomenės poreikiams“
 18. Projektas „Buvusio vaikų darželio pastato Gedrimų k. pritaikymas nestacionarioms socialinėms paslaugoms vykdyti“
 19. Projektas „Nevarėnų kultūros centro ir kontoros pastato rekostravimas“
 20. Projektas „Nevarėnų kultūros centro Buožėnų filialo pastato rekonstravimas“
 21. Projektas „Degaičių kultūros centro Eigirdžių filialo pastato rekonstravimas pritaikant bendruomenės poreikiams“
 22. Projektas „Luokės miestelio vaikų darželio-lopšelio vidaus patalpų renovavimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
 23. Projektas „Varnių seniūnijos pastato rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas“
 24. Projektas „Telšių darželio „Berželis“ modernizavimas“
 25. Projektas „Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ modernizavimas“
 26. Projektas „Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas“
 27. Projektas „Telšių mokyklos - darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas“
 28. Projektas „Telšių lopšelio - darželio „Nykštukas“ rekonstravimas“
 29. Projektas „Biržuvėnų dvaro sodybos oficinos bei arklidės ir vežiminės restauravimas ir pritaikymas turizmui“
 30. Projektas „Biržuvėnų dvaro sodybos pritaikymas viešosioms reikmėms“
 31. Projektas „Žemaitijos kaimo muziejaus restauracija“
 32. Projektas „Virvytės upės ir tvenkinio, esančio Biržuvėnų dvaro teritorijoje, krantų sutvarkymas ir būklės pagerinimas“
 33. Projektas „Masčio ežero praeities taršos padarinių pašalinimas: nuo Bevardžio upelio iki Žemaitijos kaimo muziejaus“
 34. Projektas „Šilumos tinklų išvystymo Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse specialiojo plano parengimas“
 35. Projektas „Luokės miestelio viešosios aplinkos gerinimas“
 36. Projektas „Kompleksinis kvalifikacijos kėlimas Telšių rajono savivaldybės administracijoje“
 37. Projektas „Teritorijos tarp Respublikos g., Respublikos g. 49A, Ežero g. 5, Ežero g. 21C, Naujoji g. 11, Naujosios g., Telšių mieste, detaliojo plano parengimas“
 38. Projektas „Vietinės reikšmės vandens turizmo trasos Masčio ežere, Telšių mieste, specialiojo plano parengimas“
 39. Projektas „Pėsčiųjų–dviračių takų išvystymo Telšių rajone ir Telšių mieste su priemiestinėmis gyvenvietėmis specialiojo plano parengimas“
 40. Projektas „Rietavo ir Mažeikių, Plungės, Telšių rajonų savivaldybių turizmo produktų rinkodaros priemonių įgyvendinimas“
 41. Projektas „Telšių rajono vystymuisi svarbių strateginių dokumentų parengimas“
 42. Projektas „Telšių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“
 43. Projektas „Telšių miesto vakarinės intensyvaus eismo gatvės 0,0-7,1 km specialiojo plano parengimas“
 44. Projektas „Rekreacinės teritorijos, esančios Parko gatvėje, Telšių mieste, detaliojo plano parengimas“
 45. Projektas „Telšių miesto Rambyno g. rekonstrukcija“
 46. Projektas „Telšių miesto Palangos g. rekonstrukcija“
 47. Projektas „Telšių miesto Kepyklos g. rekonstrukcija“
 48. Projektas „Telšių miesto Palangos g. rekonstrukcijos II dalis“
 49. Projektas „Telšių miesto Žemaitės g. rekonstrukcija“
 50. Projektas „Telšių miesto Baltijos g. rekonstrukcija“
 51. Projektas „Aikštelės prie Telšių miesto bokšto laikrodžio ir fontano aplinkos sutvarkymo projektavimo paslaugos ir darbai“
 52. Projektas „Akmeninės atraminės sienos Respublikos g. Telšiuose tvarkybos darbai“
 53. Projektas „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo III etapas (I eilė)“
 54. Projektas „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo I etapas (II eilė)“
 55. Projektas „Birutės g. ir Žalgirio g. tvarkybos darbai“
 56. Projektas „Katedros aikštės tęsinio ir laiptų iki Birutės g. Telšiuose tvarkybos darbai“
 57. Projektas „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo II etapas“
 58. Projektas „Telšių r. Nevarėnų vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas“
 59. Projektas „Žemaitės dramos teatro, kultūros centro ir K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato rekonstravimas, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą“
 60. Projektas „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo i etapas (I eilė)“
 61. Projektas „Tarybos posėdžių vaizdo įrašymas, transliavimas savivaldybės interneto sveitanėje bei įrašų archyvavimas“
 62. Projektas „Nenaudojamų gręžinių likvidavimas“
 63. Projektas „Buožėnų kaimo viešosios aplinkos gerinimas“
 64. Projektas „Degaičių kaimo viešosios aplinkos gerinimas“
 65. Projektas „Telšių miesto Butkų Juzės g. rekonstrukcija“
 66. Projektas „Varnių miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, rekonstruojant Varnių kultūros centro pastatą“
 67. Projektas „Gedrimų kaimo viešosios aplinkos sutvarkymas“
 68. Projektas „Tryškių miestelio viešosios aplinkos sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams“
 69. Projektas „Janapolės mokyklos sporto salės pritaikymas kultūrinei veiklai„
 70. Projektas „Kaunatavos pirties pastato remonto darbai, pritaikant bendruomenės poreikiams“
 71. Projektas „Telšių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros galimybių studijos parengimas“
 72. Projektas „Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014-2020 m. galimybių studija“
 73. Projektas „Teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai - Klaipėda Telšių mieste detaliojo plano parengimas“ 
 74. Projektas „Biržuvėnų kaimo viešosios aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
 75. Projektas „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Viekšnaliuose“
 76. Projektas „VŠĮ Vincentro Borisevičiaus gimnazijos pastato Telšiuose, Džiugo g. 6, modernizavimas“
 77. Projektas „Apšvietimo tinklų, gatvių aptvėrimų, vaizdo kamerų įrengimas Telšių mieste (I etapas)“ 
 78. Projektas „Apšvietimo tinklų, gatvių aptvėrimų, vaizdo kamerų įrengimas Telšių mieste (II etapas)“
 79. Projektas „Teritorijos tarp Kalno g., Rambyno g., Džiugo g., geležinkelio Šiauliai - Klaipėda, K. Donelaičio g., Telšių mieste, detaliojo plano parengimas“
 80. Projektas „Teritorijos tarp Sodo g., Saulės g., S.Nėries g., Šviesos g., Šviesos g. 4 sklypo vakarinės ribos, Luokės g. 1 sklypo vakarinės ribos, Luokės g., ir Šviesos g., Telšių mieste, detaliojo plano parengimas“
 81. Projektas „Teritorijos tarp Gedimino, Respublikos, Žemaitės ir Kalno gatvių, Telšių mieste, detaliojo plano parengimas“ 
 82. Projektas „Teritorijos tarp Respublikos g., Žemaitės g., Ežero g. 21 A, Ežero g. 21C, Ežero g. 5, Respublikos g. 49, Telšių mieste, detaliojo plano parengimas“  
 83. Projektas „Kokybės vadybos sistemos diegimas Telšių rajono savivaldybės administracijoje“
 84. Projektas „Ryškėnų kaimo viešosios aplinkos gerinimas“
 85. Projektas „Žarėnų miestelio dalies kultūros centro ir viešosios aplinkos pritaikymas bendruomenės poreikiams“
 86. Projektas „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas, II etapas"
 87. Projektas „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas, I etapas"