2022-05-19 Atnaujinimo data: 2024-05-15
Spausdinti

Įgyvendinti projektai 2014 - 2020 m.

 1. Projektas „Pažangios Norvegijos Karalystės Patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse perdavimas siekinat Lietuvos visuomenės gerovės“
 2. Projektas „Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai - Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas“
 3. Projektas „Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas“
 4. Projektas „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra“
 5. Projektas „Ryškėnų administracinio pastato dalies, pritaikytos bendruomenės veiklai, kapitalinis remontas bei viešosios infrastruktūros sutvarkymas“
 6. Projektas „Varnių miesto viešųjų erdvių atnaujinimas“
 7. Projektas „Kaunatavos kaimo kultūros namų pastato kapitalinis remontas, pritaikant bendruomenės poreikiams“
 8. Projektas „Karinio turto pritaikymas viešosioms erdvėms“ („Maps – military assets as public spaces“)
 9. Projektas „Lietuvos tarpukario (1918-1940 m.) architektūra“
 10. Projektas „Žemaitijos regiono tradicijų sklaida e. rinkodaros priemonėmis“
 11. Projektas „Viešvėnų kultūros centro pastato kapitalinis remontas“
 12. Projektas „Luokės miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams“
 13. Projektas „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Masčio ežere“
 14. Projektas „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Lūksto ežere“
 15. Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administraciniame pastate, siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“
 16. Projektas „Pietų Baltijos jaunimo grupių tinklas“
 17. Projektas „Pažangaus miesto planas“
 18. Projektas „Kraštovaizdžio planavimo gerinimas, vizualinio estetinio potencialo didinimas ir ekologinės būklės gerinimas Telšių mieste ir rajone“
 19. Projektas „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Telšių mieste"
 20. Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Telšių mieste palei Masčio ežerą nuo Muziejaus g. iki Parko g."
 21. Projektas „Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis!“ („Life in clean environment – a better future!“)
 22. Projektas „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje“
 23. Projektas „Telšių rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įmonių infrastruktūros pagerinimas, siekiant didinti veiklos efektyvumą“
 24. Projektas „Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra pietų Baltijos teritorijoje“ („Baltic heritage routes. Development of heritage tourism infrastructure ir the south Baltic area“)
 25. Projektas „Žemaitijos istorinio – religinio kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis"
 26. Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“
 27. Projektas „WIFI4EU: interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas“
 28. Projektas „Telšių Ješiboto pastato išsaugojimas, pritaikant jį edukacinėms ir kitoms veikloms“
 29. Projektas „Dalies Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos ūkinio pastato rekonstrukcija, įrengiant priešgaisrinės tarnybos patalpas taip pritaikant bendruomenės poreikiams“
 30. Projektas „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje“
 31. Projektas „Socialinio būsto fondo plėtra įsigyjant butus“
 32. Projektas „Paplienijos piliakalnio su gyvenviete piliakalnio, vad. Plinija (unikalus kodas kultūros vertybių registre 3490) pritaikymas lankymui“
 33. Projektas „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“
 34. Projektas „Švietimo paslaugų kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“
 35. Projektas „Dialogue in the silence and the dark“ – a new way to discover a different world“ Nr . LLI-377
 36. Projektas „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, II etapas“
 37. Projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Telšių rajone“
 38. Projektas „Telšių rajono darželių infrastruktūros modernizavimas, didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą“
 39. Projektas „Telšių rajono Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos modernizavimas, siekiant didinti veiklos efektyvumą“
 40. Projektas "Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione" ("Empowering participatory budgeting in the Baltic sea region")
 41. Projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste"
 42. Projektas „Telšių dienos centro pritaikymas neįgaliųjų senyvo amžiaus asmenų poreikiams“
 43. Projektas „Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams“
 44. Projektas „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“
 45. Projektas „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra II etapas“
 46. Projektas „Sveikatos netolygumų mažinimas Telšių rajone, vykdant traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktiką“
 47. Projektas „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“
 48. Projektas „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“
 49. Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
 50. Projektas Ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Telšių rajone“
 51. Projektas „Telšių miesto centrinio stadiono apšvietimo įrengimas“