2022-05-19 Atnaujinimo data: 2022-05-19
Spausdinti

Projektas "Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione" ("Empowering participatory budgeting in the Baltic sea region")

 

2014–2020 metų Baltijos jūros regiono projektas „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione“ („Empowering participatory budgeting in the Baltic sea region“)

Projekto vykdytojas Rostock universitetas (Vokietija) (viena iš partnerių – Telšių rajono savivaldybės administracija)
Projekto numeris ir akronimas #R084 EmPaci
Projekto vertė 1.878.640,20 Eur
Iš kurių:  
ERDF lėšos 1.504.224,15 Eur
Partnerių prisidėjimas 374.416,05 Eur
Savivaldybės biudžetas Projekte 68.600,00 Eur
Iš kurių:  
ERDF lėšos 58.310,00 Eur
Savivaldybės prisidėjimas 10.290,00 Eur
Įgyvendinimo trukmė 2019-2021 m.

Projekto tikslas – sukurti sprendimų priėmimo procesą, kurio metu piliečiai kartu su savivaldybių atstovais svarstytų svarbiausias visuomenės problemas ir kolegialiai priimtų sprendimus, kaip efektyviausiai galima paskirstyti viešuosius išteklius, taip stiprinant piliečių dalyvavimą vietos savivaldoje ir jų pasitikėjimą politikais bei valdžia.

Projekto rezultatas - įdiegta savivaldybėje dalyvaujamojo biudžeto programa, kuri sudarytų galimybę gyventojams dalyvauti biudžeto formavimo ir jo vykdymo procese.

Teisės aktai, reglamentuojantys Projekto #R084 EmPaci įgyvendinimą:

Telšių rajono savivaldybės administracijosFinansų skyriaus vedėja
Regina Radimonienė, tel. 8 444 51265, el. paštas: regina.radimoniene@telsiai.lt