2022-05-25 Atnaujinimo data: 2022-10-12
Spausdinti

Ilgalaikiai planavimo dokumentai

 • Telšių rajono savivaldybės 2022–2030 metų strateginis plėtros planas
 • Telšių rajono savivaldybės 2004–2020 m. strateginis plėtros planas
  • Telšių rajono savivaldybės 2004-2020 m. strateginio plėtros plano pakeitimas
  • Telšių rajono savivaldybės 2004-2020 m. strateginio plėtros plano pakeitimas  
 • Telšių rajono savivaldybės 2022–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo ir stebėsenos tvarkos aprašas
 • Telšių rajono savivaldybės 2022–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitų formos
 • Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2004-2020 m. įgyvendinimo 2011 m. ataskaita
 • Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2004-2020 m. įgyvendinimo 2012 m. ataskaita
 • Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2004-2020 m. įgyvendinimo 2013 m. ataskaita
 • Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2004-2020 m. įgyvendinimo 2014 m. ataskaita
 • Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2004-2020 m. įgyvendinimo 2015 m. ataskaita 
 • Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2004-2020 m. Įgyvendinimo 2016 m. ataskaita 
 • Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2004-2020 m. Įgyvendinimo 2017 m. ataskaita
 • Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2004-2020 m. Įgyvendinimo 2018 m. ataskaita
 • Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2004–2020 m. Įgyvendinimo 2019 m. ataskaita
 • Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2004–2020 m. įgyvendinimo 2020 m. ataskaita

Galimybių studijos

 • „Germanto vilos“ pritaikymo turizmo, sveikatinimo, rekreacijos poreikiams galimybių studija
 • Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014-2020 m. galimybių studija Telšių miesto gatvių dangos kokybinių rodiklių tyrimas
 • Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014-2020 m. galimybių studija
 • Telšių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros galimybių studija
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija

Telšių regiono integruota teritorijų vystymo programa

 • Telšių rajono savivaldybės programos įgyvendinimo žemėlapis

Bendrieji planai

 • Telšių rajono bendrasis planas
 • Telšių miesto bendrasis planas