2022-05-25 Atnaujinimo data: 2023-12-06
Spausdinti

Asociacijos Telšių miesto VVG valdymo organai

Vadovas

Reda Raginskienė Telšių rajono savivaldybės deleguota narė, VšĮ Žemaitijos verslo centro direktorė +370 614 88506  vadovas@zvctelsiai.lt 

Visuotinis susirinkimas

Tomas Katkus   Telšių rajono savivaldybės meras  +370 626 95271 tomas.katkus@telsiai.lt
Stefa Naujokienė  Telšių šeimų centras „Akvalina“ +370 698 29689 snaujokiene@telsiai.lt
Mantas Vaškys Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialas

+370 698 29689

kvgroup.servisas@gmail.com

Valdyba 

Valdybos pirmininkas
Jolanta Norvaišienė Šiaulių prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Telšių filialo deleguota narė
+370 695 56 248

jolanta.norvaisiene@sccic.lt 

Valdybos nariai
Rimantė Levickienė

Telšių rajono savivaldybės deleguota narė, Telšių rajono savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjos pavaduotoja

+370 687 04740 rimante.levickiene@telsiai.lt 
Česlovas Ubartas Telšių rajono savivaldybės deleguotas narys, Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos seniūnas
 
+370 675 38022 ceslovas.ubartas@telsiai.lt 
Arūnas Raibužis  Telšių rajono savivaldybės deleguotas narys, Telšių rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
+370 603 61816 arunas.raibuzis@telsiai.lt 
Stefa Naujokienė Telšių šeimų centro 
„Akvalina“ deleguota narė
+370 698 29689 snaujokiene@gmail.com
Greta Jakučiūnaitė Telšių šeimų centro
„Akvalina“ deleguota narė
+370 609 83469 greta.jakuciunaite@gmail.com
Sandra Navickienė

Telšių šeimų centro
„Akvalina“ deleguota narė

+370 600 77016 sand.navickiene@gmail.com
Deimantas Ubartas Šiaulių prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Telšių filialo deleguotas narys
+370 621 84433 deimantas.ubartas@gmail.com
Tomas Zykas Šiaulių prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Telšių filialo deleguotas narys
+370 612 80301  zemaitijosp@gmail.com