2022-04-25 Atnaujinimo data: 2024-03-07
Spausdinti

Telšių rajono bendruomeninė veikla

[[#ex]]

Seniūnijų išplėstinė seniūnaičių sueiga


2.1.1.1 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“


1.1.6. priemonė ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"


1.1.5. priemonė ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. A1-86 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, aprašo 1 priedo priedas1 priedo priedas (pdf).
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. A1-125 „Dėl 2020 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“ A1-125 ministro įsakymas dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms word dokumentas
 • Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Telšių rajono savivaldybėje 2020 metų aprašas ir aprašo priedai 1 priedo priedas (xlsx); 1-2 + priedas (docx); 3-7 priedai (docx) ir Telšių rajono sav aprašas (pdf).
 • Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d.  įsakymas Nr. A1-485 ,,Dėl valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”, 2020 metams paskirstymo”  įsakymas dėl 2020 metams lėšų paskirstymo (pdf).
 • Kvietimas bendruomeninėms, nevyriausybinėms organizacijoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms teikti paraiškas  2020 m. kvietimas internetiniam tinklalapiui (docx).
 • Informacija apie pateiktas praraiškas, projektus vykdyti atrinktas organizacijas ir skirtą finansavimą

1.1.4.  priemonė ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"

Plačiau


Bendruomenių finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarka


Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

Tarybos veiklos tikslas – padėti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms formuoti ir įgyvendinti bendruomeninių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, plėtros politiką.

Taryba atlieka šias funkcijas:

 • teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
 • teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
 • teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
 • skleidžia informaciją apie Savivaldybės bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;
 • inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos klausimais.

Plačiau

[[#ex]]