2023-01-13 Atnaujinimo data: 2023-01-13
Spausdinti

LR piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymosi organizavimas bendrojo ugdymo mokyklose

Lietuvos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikai, baigę užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, vidurinio ugdymo programos dalį, mokytis pagal bendrojo lavinimo programas priimami kaip ir visi Lietuvos gyventojai pagal bendrą tvarką, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556. Daugiau informacijos skaitykite čia.

Nuotolinis mokymasis gyvenantiems užsienyje

Nuotolinio mokymo paslaugas užsienyje gyvenantiems asmenims teiktiančios akredituotos bendrojo ugdymo įstaigos:

  • Vilniaus Ozo gimnazija (1–8 klasės ir I–IV gimnazijos klasės).
  • Šiaulių Simono Daukanto gimnazija ( I–IV gimnazijos klasės).
  • Šiaulių „Sandoros“ progimnazija (1–8 klasės).
  • Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras (asmenys nuo 16 metų, 5–8 klasės, I–IV gimnazijos klasės).
  • Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokykla (asmenys nuo 16 metų, 5–8 klasės, I–IV gimnazijos klasės).
  • Kauno suaugusiųjų ir jaunimo centras (1–8 klasės, I–IV gimnazijos klasės).