2023-01-13 Atnaujinimo data: 2023-01-13
Spausdinti

Ugdymo turinio atnaujinimas

Nacionalinės švietimo agentūra (toliau – NŠA) įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.
Projekto anotacijoje teigiama, jog „nuolat kintantis pasaulis, globalizacijos iššūkiai, pokyčiai darbo rinkoje, ugdymo varomąja jėga tampantis problemų sprendimas, atradimai, mokymasis tyrinėjant ir aktyvus mokinių dalyvavimas procese kelia naujus iššūkius ugdymo turiniui. Todėl, atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita“.

Informacija apie ugdymo turinio atnaujinimo procesus  (toliau – UTA)

Su UTA aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje „Mokykla 2030.

UTA procesai savivaldybėje ir mokyklose

Ugdymo turinio atnaujinimo savivaldybės komanda