2023-01-04 Atnaujinimo data: 2023-03-01
Spausdinti

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas (FŠPU)

 

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (toliau - FŠPU) Telšių r. savivaldybėje organizuoja ir vykdo Telšių meno mokykla bei Telšių sporto ir rekreacijos centras. Kasmet valstybė skiria lėšas savivaldybei FŠPU programoms finansuoti.  Lėšos paskirstomos mokykloms, pagal FŠPU programose besimokančių mokinių skaičių, fiksuotą Mokinių registre. Lėšos gali būti naudojamos apmokėti už darbą mokytojams, kvalifikacijai tobulinti, su šių programų įgyvendinimu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms. Be FŠPU programų, šios mokyklos taip pat vykdo ir neformaliojo švietimo programas. 

Telšių meno mokykloje vykdomos:

  • FŠPU programos (formalųjį švietimą papildantis ugdymas)
  • NVŠ programos (neformalus vaikų švietimas)
  • NSŠ programos (neformalus suaugusiųjų švietimas)

Telšių sporto ir rekreacijos centre vykdomos:

  • FŠPU programos (formalųjį švietimą papildantis ugdymas)
  • NVŠ programos (neformalus vaikų švietimas)

Aktualūs teisės aktai