2024-04-12 Atnaujinimo data: 2024-04-16
Spausdinti

Pažymėjimų ir brandos atestatų dublikatų išdavimas

Asmenys, norintys gauti išsilavinimą patvirtinančią pažymą ar brandos atestato dublikatą, kreipiasi į švietimo įstaigą, kurioje mokėsi ir įgijo pažymėjimą ar atestatą. 

  • Tuo atveju, kai švietimo įstaiga, kurioje asmuo mokėsi, yra pertvarkyta/reorganizuota – kreipiamasi į švietimo įstaigą, prie kurios mokykla buvo prijungta.
  • Tuo atveju, kai švietimo įstaiga, kurioje asmuo mokėsi, yra likviduota – kreipiamasi į Telšių r. savivaldybės administraciją (rašomas laisvos formos prašymas dokumentui išduoti).

Pateikiame reorganizuotų ir likviduotų švietimo įstaigų sąrašą: