2023-03-07 Atnaujinimo data: 2023-03-08
Spausdinti

Mokymo sutartys

Vadovaujantis NVŠ programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu NVŠ teikėjas:

 1. Sudaro mokymo sutartį pagal parengtą pavyzdinę mokymo sutarties formą su NVŠ gavėju.
 • Sutartis turi būti sudaroma iki pirmos ugdymosi pagal NVŠ programą dienos.
 • Sutarties laukai pildomi kompiuteriu, išskyrus NVŠ teikėjo ir tėvų / globėjų parašus. 
 • NVŠ teikėjo vardu sutartį pasirašo vadovas arba asmuo, turintis tam įgaliojimą (įgaliojimas pateikiamas prie sutarties).
 1. Sudarytas mokymo sutartis (pasirašytas ir skenuotas) teikia Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistei Aurelijai Trečiokienei el. p. aurelija.treciokiene@telsiai.lt, tel. (8 444) 40213. 
 • Kiekvieno mokinio sutarties kopija išsaugoma atskiru PDF failu / dokumentu.
 • Failas pavadinamas vaiko vardu ir pavarde.
 • Kai NVŠ teikėjas vykdo daugiau nei vieną NVŠ programą, teikiamos sutartys turi būti sugrupuojamos atskirai pagal programas.
 • Esant dideliam kiekiui sutarčių, rekomenduojama siųsti naudojantis įvairiomis failų siuntimo paslaugomis, tokiomis kaip pvz: www.wetransfer.com.Tai yra geriau nei el.paštas, kadangi galima prisegti iki 2 GB. Instrukicją kaip tai padaryti galite rasti čia.
 • Sutartys keliamos ir saugomos interneto svetainėje www.emokykla.lt. (sutartis patalpina Švietimo ir sporto skyriaus specialistas).
 1. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo mokymo sutarties pasirašymo Mokinių registre pažymi, kad mokiniui skiriamas NVŠ krepšelis.
 2. Mokiniui baigus NVŠ programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 (tris) darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie jo dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje NVŠ programoje.
 3. Sudarytas mokymo sutartis saugo 10 metų, kaip tai numato  švietimo įstaigų saugojimo terminų rodyklė. 

SVARBU: pasikeitus NVŠ krepšelio dydžiui (pasikeitimas galimas ne daugiau kaip du kartus per kalendorinius metus), ar kitiems sutarties punktams – sutartys sudaromos iš naujo arba sudaromi sutarčių pakeitimai, kurie taip pat siunčiami Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistei Aurelijai Trečiokienei.

 

NAUDDINGA INFORMACIJA: