2022-05-25 Atnaujinimo data: 2024-05-22
Spausdinti

Atmintinės

[[#ex]]

2024-05-21.atmintinė. Žodžiai LIETUVOS RESPUBLIKA teisės akte

Žodžiai LIETUVOS RESPUBLIKA teisės akte


2024-05-22 atmintinė. Teisės akto pavadinimas

Teisės akto pavadinimas


2024-05-17 atmintinė.  Atstovauti ir atitikti

Atstovauti ir atitikti


2024-05-14 atmintinė.  Adreso rašymas

Adreso rašymas

2023-04-17 atmintinė. Grafinės žodžių santrumpos

Grafinės žodžių santrumpos


2023-04-14 atmintinė. Telefono numerio rašymas

Telefono numerio rašymas


2023-04-14 atmintinė. Pasvirasis brūkšnys

Pasvirasis (įžambusis) brūkšnys paprastai vartojamas tam tikrai alternatyvai žymėti (atitinka jungtuką arba). Pvz., tarp telefono ir fakso sutrumpinimų, jei jų numeris tas pats, galima rašyti: Tel. / faks. 212 65 75; tarp alternatyvių gramatinių formų ar konstrukcijų, galinčių viena kitą pakeisti: Jis atsikratė įkyraus pašnekovo / įkyriu pašnekovu / nuo įkyraus pašnekovo; tarp pasakymų keliomis kalbomis, pvz., valgiaraštyje (meniu): Sriuba / Soup. Atkreiptinas dėmesys, kad vartojant pasvirąjį brūkšnį tarp žodžių ar jų sutrumpinimų abipus brūkšnio paliekami tarpai.

Vis dėlto rišliame tekste alternacijai reikšti pirmiausia vartotinos žodinės raiškos priemonės – jungtukai ar, arba, pvz., Jums kavos ar arbatos?

Šaltinis:

https://www.vlkk.lt/konsultacijos/3528-pasvirasis-izambusis-bruksnys-alternacija

Atmintinę parengė Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė.


2023-04-13 atmintinė. Feisbukas ar „Facebook“?

Nelietuviški simboliniai pavadinimai „Facebook“, „Twitter“, „YouTube“ labai dažnai vartojami ir virto bendriniais žodžiais: feisbukas, tviteris, jutubas. Tekstuose galima vartoti tiek simbolinius pavadinimus „Facebook“, „Twitter“, „YouTube“,  tiek bendrinius žodžius feisbukas, tviteris, jutubas. Vengtina vartoti tame pačiame tekste abu variantus pramaišiui, jei tai nėra stilistiškai motyvuota.

 Kiti adaptuoti plačiau paplitusių pavadinimų variantai: instagramas, mesendžeris, skaipas, gūglas.

Daugiau informacijos:

Atmintinę parengė Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė.


2019-04-25 atmintinė. Kaip rašyti datą?

Dokumentuose data rašytina pagal Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu patvirtintas Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles. Rašant trumpuoju būdu, metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais (2003-03-03), o mišriuoju būdu taip: 2003 m. kovo 3 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2001 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 2 (78) ne dokumentuose datos skaitmenų grupės gali būti skiriamos ir tarpeliais (2003 03 03). Nei dokumentuose, nei kituose oficialiuose tekstuose negalima rašyti taip: 2003-03-03 d., 2003.03.03, 03-03-03, 2003 m. kovo 03 d.

Mokslo metai  rašytini taip: 2003–2004. Įžambus brūkšnys datai žymėti netinka.

Ženklinant maisto produktus, data gali būti žymima pagal tarptautinius susitarimus.

Nors minėti reikalavimai yra ne kalbos, o susitarimo dalykas, datą pagal taisykles reikėtų rašyti ne tik oficialiuose, bet ir visuose kituose tekstuose. Juk pripratimas — antras prigimimas. Ypač laikytis nustatytų taisyklių pratintini mokiniai. Jiems derėtų paaiškinti, kokie dokumentai nustato, kaip rašyti datą, kad prireikus patys nesunkiai internete pasitikrintų ar pasitikslintų. Juk taisyklės gali ir pasikeisti.

 Kalbos tvarkytoja Birutė Žulkutė


2019-03-07 atmintinė. Kaip rašyti terminizuotą junginį?

Vieno langelio principas

Viešojo administravimo įstatyme vienas iš viešojo administravimo principų, reiškiantis, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas, skundas ar pranešimas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje, pavadintas vieno langelio principu.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nurodo, kad vieno langelio principo   pavadinimas rašytinas be kabučių, kadangi terminai ir terminizuoti junginiai (pvz., gyvybės langelis, juodoji dėžė) rašytini be kabučių.

Šis principas reiškia, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas, skundas ar pranešimas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje.

Šaltinis: www.vlkk.lt

Parengė kalbos tvarkytoja Birutė Žulkutė


2019-03-07 atmintinė. Vietovardžio Telšiai kirčiavimas

Miesto vardas Telšiai yra 3 kirčiuotės, tiek bendrine kalba, tiek tarmiškai vietovardis kirčiuojamas kaip kelmai, arkliai:

V. Telšiaĩ – arkliaĩ;
K. Telšių̃ – arklių̃;
N. Telšia ́ms –arklia ́ms;
G. Télšius – a ́rklius;
Įn. Telšiaĩs – arkliaĩs;
Vt. Telšiuosè – arkliuosè;
Š. Telšiaĩ – arkliaĩ. 

Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė


2019-10-07 atmintinė. Vietovardžio Varniai kirčiavimas

Miesto vardas Var̃niai yra 2 kirčiuotės, tiek bendrine kalba, tiek tarmiškai vietovardis kirčiuojamas kaip var̃tai, ver̃šiai:

V. Var̃niai – var̃tai;
K. Var̃nių – var̃tų;
N. Var̃niams – var̃tams;
G. Varniùs – vartùs;
Įn. Var̃niais – var̃tais;
Vt. Var̃niuose – var̃tuose;
Š. Var̃niai – var̃tai.

Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė


2018-10-15 atmintinė. Ypatingos reikšmės dokumentų pavadinimai

Vadovaujantis Lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 2.6.2 punktu,  ypatingos reikšmės dokumentų visi pavadinimo žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis:

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, kitaip vadinamas Vasario16-osios aktu;

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas, kitaip vadinamas Kovo 11-osios aktu, oficialus dokumento pavadinimas – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, taip pat dar vadinamas Lietuvos Nepriklausomybės Aktu arba Nepriklausomybės Aktu.

Taip pat didžiosiomis raidėmis rašomi visi šių pavadinimų žodžiai:

Lietuvos Statutas, Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Parengta pagal www.vlkk.lt


2018-11-21 atmintinė. Vyriškų pavardžių su galūne –a linksniavimas

Pavardės Šniauka linksniavimas
(vienaskaita)

Pavardės Šniauka linksniavimas
(daugiskaita)
Pavardės Šniauka linksniavimas
(vienaskaita ir daugiskaita)
V. Šniauka V. Šniaukos (tik vyrai)
Šniaukai (sutuoktiniai)
V. Šniaukas, Šniaukai
K. Šniaukos K. Šniaukų
Šniaukų
K. Šniauko, Šniaukų
N. Šniaukai N. Šniaukoms (tik vyrams)
Šniaukams (sutuoktiniams)
N. Šniaukui, Šniaukams
G. Šniauką G. Šniaukas (tik vyrus)
Šniaukus (sutuoktinius)
G. Šniauką, Šniaukus
Įn. su Šniauka Įn. su Šniaukomis (tik vyrais)
su Šniaukais (sutuoktiniais)
Įn. su Šniauku, Šniaukais
Vt. (nevartojamas) - -
Š. (kreipinys) Šniauka Š. Šniaukos (tik vyrai)
Šniaukai (sutuoktiniai)
Š. Šniaukai, Šniaukai

2018-11-26 atmintinė. Įmonių pavadinimų rašymas

Kabutėmis skiriami simboliniai pavadinimai: kavinė „Rožė“, AB „Sidabro gijos“. Rišliame tekste linksniuojami tik įmonės statusą reiškiantys žodžiai: buvau kavinėje „Rožė“, papasakojo apie akcinę bendrovę „Sidabro gijos“ (arba: papasakojo apie AB „Sidabro gijos“). Jei įmonės statusą reiškiančių žodžių nėra, kaitomas pats simbolinis pavadinimas: buvau „Rožėje“, papasakojo apie „Sidabro gijas“.

Tiesioginės reikšmės pavadinimai linksniuojami kartu su įmonės statusą reiškiančiais žodžiais: siunčiu laišką valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialui (arba: VĮ Registrų centro Telšių filialui).

Pasitaiko netaisyklingai registruotų pavadinimų. Rišliame tekste, ypač ne dokumentuose, juos reikėtų rašyti pagal bendrąsias lietuvių kalbos rašybos taisykles: ne UAB „ROŽĖ“, o UAB „Rožė“.

Daugiau informacijos:


2022-03-24 atmintinė. Brūkšnys ir brūkšnelis tekste

Mokomės iš pavyzdžių:

Brūkšnelis Brūkšnys be tarpų
(Alt+0150)
Brūkšnys su tarpais
(Alt+0150)
2022-01-01 Maršrutas Telšiai–Varniai Telšiuose – Lietuvos kultūros sostinėje – vyksta daug renginių.
Lopšelis-darželis, sekretorė-referentė Sausio–kovo mėnesiais Telšių rajono savivaldybė (toliau – savivaldybė)
V. Mykolaitis-Putinas, Pavardenytė-Pavardenienė 2020–2022 m. Planuojamas biudžetas – 2 tūkst. eurų.
1-asis, 2016-ieji, 50-metis

Pirkimo–pardavimo sutartis, dokumentų perdavimo–priėmimo aktas

Arba:

Pirkimo ir pardavimo sutartis, dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas

Praėjusiais metais skirta 230, šiemet – 350 eurų.
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Kiemo statiniai – pašiūrė, šulinys, tvora – nebuvo įtraukti į sąrašą.

Arba:

Kiemo statiniai: pašiūrė, šulinys, tvora, nebuvo įtraukti į sąrašą.

Brūkšnelis rašomas tarp dviejų (kartais ir daugiau) sintaksiškai lygiaverčių žodžių, nusakančių vieno daikto, reiškinio ar vienos ypatybės pavadinimą (pvz.: lopšelis-darželis, paskaita-koncertas, socialinis-ekonominis ir kt.).

Brūkšnys yra skyrybos ženklas, juo skiriamos sakinio dalys, sakinių dėmenys, tiesioginė kalba. Jis rašomas su tarpais.

Brūkšnys taip pat rašomas tarp dviejų ar daugiau žodžių ar skaitmenų, žyminčių daiktų bei reiškinių vietos, laiko, kiekio, eilės ribas (nuo iki), pvz.: maršrutas Telšiai–Varniai; 12.00–13.00 valandomis; 2–4 kartus.

Brūkšnys rašomas nusakant dvišalius santykius (vietoj jungtuko ir), pvz.: pirkimo–pardavimo sutartis, dokumentų perdavimo–priėmimo aktas.

Parengta pagal:

  • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau tekste – VLKK) 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 1.6 punktą, 2006 m. rugsėjo 28 d. VLKK nutarimą Nr. N-2 (103), 2006 m. rugsėjo 28 d. VLKK nutarimą Nr. N-3 (104);
  • leidinius „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, § 125–137; „Kanceliarinės kalbos patarimai“ (parengė Pranas Kniūkšta, Lietuvių kalbos institutas). Vilnius, 1998.

Daugiau informacijos www.vlkk.lt

Atmintinę parengė Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė.


2022-03-24 atmintinė. Parduotuvių pavadinimai

Parduotuvė – bendras pardavimo įmonių pavadinimas. Gali būti įvairių prekių parduotuvės: maisto prekių parduotuvė, drabužių parduotuvė, batų parduotuvė, cheminių prekių parduotuvė ir pan.

Krautuvė, krautuvėlė – rečiau vartojamas žodžio parduotuvė sinonimas.

Butikas – prabangių (autorinių) drabužių ir aksesuarų parduotuvė.

Išparduotuvė – parduotuvės, kuriose paprastai prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis.

Firminė išparduotuvė – išparduotuvė, kurioje prekiaujama vienos firmos pagamintomis prekėmis.

Mažų kainų parduotuvė – parduotuvė, kurioje prekių kainos labai žemos.

Automobilinė parduotuvė – automobilyje įrengta parduotuvė.

Šopas, shop – skolinys ir anglų kalbos žodis, nevartotini viešuosiuose užrašuose.

Šaltiniai:

Atmintinę parengė Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė.


2022-03-24 atmintinė. Viešieji užrašai. Teisinė informacija

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. N-5 (136) „Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“.

  1. Tarptautinio bendravimo reikmėms viešoji rašytinė ir garsinė informacija transporte, muitinėse, viešbučiuose, bankuose, turizmo agentūrose, taip pat reklamos elementuose greta valstybinės kalbos gali būti teikiama ir užsienio kalbomis.
  • Rašytinė ir garsinė informacija kitomis kalbomis neturi būti išsamesnė, o jos rašytinių tekstų formatas negali būti didesnis negu tekstų valstybine kalba.

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492 ):

16 straipsnis. Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų.

17 straipsnis. Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba.

Valstybinė kalba privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.

18 straipsnis. Tautinių bendrijų organizacijų pavadinimai, jų informaciniai užrašai greta valstybinės kalbos gali būti pateikiami ir kitomis kalbomis.

Užrašų kitomis kalbomis formatas negali būti didesnis negu užrašų valstybine kalba.

23 straipsnis. Visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas:

497 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas

  1. Valstybinės kalbos nevartojimas juridinių asmenų antspauduose, spauduose, blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose viešuose užrašuose užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
  2. Valstybinės kalbos nevartojimas Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų pavadinimuose ir jų aprašuose, Lietuvoje parduodamų prekių naudojimo (vartojimo) instrukcijose užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
  3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

Atmintinę parengė Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė.


2022-03-30 atmintinė. Vartotini Ukrainos vietovardžiai

Ukrainietiška vietovardžio forma, kuriai teikiama pirmenybė Vietovardį galima vartoti, nors yra patvirtinta nauja jo forma Šaltiniai
Kyjivas Kijevas VLKK 2022-03-03 nutarimas Nr. N-2 (191)
Lvivas Lvovas VLKK rekomendacija
„Visuotinė lietuvių enciklopedija“
Charkivas Charkovas Žodynas „Pasaulio vietovardžiai“
Černihivas Černigovas Žodynas „Pasaulio vietovardžiai“
Mykolajivas Nikolajevas Žodynas „Pasaulio vietovardžiai“
Zaporižia Zaporožė Žodynas „Pasaulio vietovardžiai“
Dnipras Dnepropetrovskas Žodynas „Pasaulio vietovardžiai“
Irpinė   Žodynas „Pasaulio vietovardžiai“

Papildomi šaltiniai:

Atmintinę parengė Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė.


2022-03-31 atmintinė. Dokumentų pavadinimai

Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas (sprendimas, įsakymas, protokolas, aktas ar kt.) ir antraštė, glaustai apibūdinanti dokumento teksto esmę.

Teisės aktais tvirtinamų dokumentų pavadinimai turi turėti dokumento reikšmę. Tvirtinami ne tvarkos, būdai, atvejai, sąlygos, kainos ar pan., bet tvarkų, būdų, atvejų, sąlygų ar pan. aprašai. Jeigu būdai, atvejai ar įkainiai tik išvardijami, galima pateikti jų sąrašą.

Kai teisės aktu tvirtinami dokumentai, teisės akto pavadinimas (antraštė) turi atitikti juo tvirtinamų dokumentų pavadinimą, išskyrus atvejus, kai tvirtinami ne vieni nuostatai, taisyklės, programos, tvarkos aprašai ir pan.

Sprendimo, įsakymo ir kitų panašių dokumentų rūšies pavadinimas ir antraštė rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis centruotai atskiroje eilutėje, antraštė pradedama prielinksnio dėl konstrukcija:

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ TURTUI ĮSIGYTI SKYRIMO

Rišliame tekste antraštės su prielinksnio dėl konstrukcija rašomos kabutėse: Direktorius pasirašė įsakymą „Dėl lėšų turtui įsigyti skyrimo“. Gautas raštas „Dėl lėšų turtui įsigyti skyrimo“.

Siunčiamuosiuose dokumentuose (dažniausiai raštuose) kampiniu vėliaviniu būdu gali būti nurodoma tik antraštė, nenurodant dokumento rūšies pavadinimo:

DĖL LĖŠŲ TURTUI ĮSIGYTI SKYRIMO

Pažymos, įgaliojimo, akto, taisyklių, nuostatų ir kiti panašūs pavadinimai dažniausiai rašomi vienoje eilutėje centruotai didžiosiomis paryškintomis raidėmis:

PAŽYMA APIE GAUTAS LĖŠAS

ĮGALIOJIMAS TIKRINTI ĮMONĘ

TURTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

Sakinyje šie pavadinimai rašomi be kabučių: Išdavė pažymą apie gautas lėšas.

Šaltiniai:

Atmintinę parengė Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė.


2022-12-20 atmintinė. Trumpinys šv. švenčių pavadinimuose

Sutrumpinimas šv. neįeina į šventės pavadinimą, todėl paprastai rašomas mažąja raide: šv. Kalėdos, šv. Velykos.

Kadangi re­li­gi­niams ter­mi­nams ir pa­va­di­ni­mams re­li­gi­nio tu­ri­nio raš­tuo­se bū­din­gas sti­lis­ti­nis di­džių­jų rai­džių var­to­ji­mas, stilistiškai didžiosios raidės vartojimas taip pat įmanomas, ypač religinio pobūdžio tekstuose. Todėl nebus klaida rašyti ir Šv. Kalėdos, Šv. Velykos.

Sveikinimai su prielinksnio su konstrukcijomis (pvz., Sveikinu su Kalėdomis!) paplito dėl rusų kalbos įtakos, o lietuviams įprastesni Sveiki sulaukę šventų Velykų! Džiaugsmingų šventų Kalėdų! Arba: Sveiki sulaukę Šventų Velykų! Džiaugsmingų Šventų Kalėdų!

Šaltinis: https://vlkk.lt/konsultacijos/362-sv-kaledos-sv-velykos-didzioji-raide

Atmintinę parengė Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė.


2023-02-01 atmintinė. Kur sužinoti apie Lietuvos ukrainų pavardžių ir vardų rašymą?

2023 Atmintinė  Ukrainų vardai ir pavardės


2023-02-02 atmintinė. Įmonių pavadinimų rašymas.

            Kabutėmis skiriami simboliniai pavadinimai: kavinė „Rožė“, AB „Sidabro gijos“. Rišliame tekste linksniuojami tik įmonės statusą reiškiantys žodžiai: buvau kavinėje „Rožė“, papasakojo apie akcinę bendrovę „Sidabro gijos“ (arba: papasakojo apie AB „Sidabro gijos“). Jei įmonės statusą reiškiančių žodžių nėra, kaitomas pats simbolinis pavadinimas: buvau „Rožėje“, papasakojo apie „Sidabro gijas“.

Tiesioginės reikšmės pavadinimai linksniuojami kartu su įmonės statusą reiškiančiais žodžiais: siunčiu laišką valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialui (arba: VĮ Registrų centro Telšių filialui).

Pasitaiko netaisyklingai registruotų pavadinimų. Rišliame tekste, ypač ne dokumentuose, juos reikėtų rašyti pagal bendrąsias lietuvių kalbos rašybos taisykles: ne UAB „ROŽĖ“, o UAB „Rožė“.

Daugiau informacijos:

http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-simboliniu-pavadinimu-linksniavimo

http://www.vlkk.lt/konsultacijos/7680-didziosios-raides-simboliniai-pavadinimai

http://www.vlkk.lt/konsultacijos/6947-simboliniai-pavadinimai-linksniavimas

Atmintinę parengė Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė.


2023-02-07 atmintinė. Komisijų sudėties dėstymas dokumento tekste.

Komisijų (darbo grupių, tarybų ir kt.) sudėtys dėstomos taip:

Personalinės komisijų (darbo grupių, tarybų ir kt.) sudėtys dėstomos pastraipomis arba papunkčiais. Pradžioje nurodomas pirmininkas ir (ar) jo pavaduotojas, toliau kiti nariai – abėcėlės tvarka pagal pavardės pirmąją raidę (jei pavardė sudaryta iš kelių narių, dėstoma pagal pirmąjį pavardės narį). Informacija apie komisijų (darbo grupių, tarybų ir kt.) narius nurodoma šia tvarka: vardas, pavardė, pareigos. Prireikus skliaustuose nurodomos komisijoje, darbo grupėje, taryboje ar pan. atliekamos funkcijos. Jei skiriamas ir pakaitinis narys, jis paprastai nurodomas toje pačioje pastraipoje arba papunktyje skliaustuose. Pvz.:

 

Vardas Pavardė

pareigos (komisijos pirmininkas);

Vardas Pavardė

pareigos (komisijos pirmininko pavaduotojas) (pakaitinis narys – pareigos Vardas Pavardė);

Vardas Pavardė

pareigos (pakaitinis narys – pareigos Vardas Pavardė);

Vardas Pavardė

pareigos (pakaitinis narys – pareigos Vardas Pavardė).

 

Institucinės komisijų (darbo grupių, tarybų ir kt.) sudėtys dėstomos taip pat, išskyrus reikalavimą institucijas nurodyti abėcėlės tvarka tuo atveju, kai grupuojamos vienarūšės institucijos (pavyzdžiui, sudaroma kelių mokyklų komisija).

Keičiant komisijų (darbo grupių, tarybų ir kt.) sudėtis, paprastai keičiama visa teisės akto struktūrinė dalis, kuria jos buvo patvirtintos (dažniausiai visas punktas su komisijos sąrašu).

Parengta pagal Teisės aktų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo redakcija), 124–125 p.

Atmintinę parengė Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Birutė Žulkutė.


2023-02-03 rekomendacija. Telšių rajono savivaldybės įstaigų ir institucijų pavadinimų trumpinimas dokumento tekste.

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

PAVADINIMO TRUMPINYS

PASTABOS

Telšių rajono savivaldybė

Telšių Vardenio Pavardenio mokykla

 

Telšių rajono savivaldybės administracija

(toliau – savivaldybė) / (toliau – Savivaldybė)

(toliau – mokykla) / (toliau – Mokykla)

(toliau – Savivaldybės administracija) / (toliau –administracija)

 

 

Jei sutrumpinta iki nomenklatūrinio žodžio, rekomenduojama rašyti mažąja raide, bet galima ir didžiąja.

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

(toliau – lopšelis-darželis) /

(toliau – l.-d.) / (toliau –„Ąžuoliukas“) / (toliau –darželis)

Trumpinys l.-d. svarbiuose dokumentuose nerekomenduojamas, labiau tinkamas bendraujant el. erdvėje ir pan.).

Telšių rajono savivaldybės taryba

(toliau – Savivaldybės taryba) / (toliau – Taryba)

Negalima trumpinti mažąja raide, nes tokių įstaigų nėra labai daug ir žodis taryba čia nelaikytinas nomenklatūriniu.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius

Finansų skyrius / skyrius

 

Brūkšnelis rašomas tarp dviejų (kartais ir daugiau) sintaksiškai lygiaverčių žodžių, nusakančių vieno daikto, reiškinio ar vienos ypatybės pavadinimą (pvz.: mokykla-darželis, paskaita-koncertas, socialinis-ekonominis ir kt.). Vietoj brūkšnelio negalima rašyti pasvirojo brūkšnio (klaida: lopšelis / darželis, l./d.)

Brūkšnys yra skyrybos ženklas, juo skiriamos sakinio dalys, sakinių dėmenys, tiesioginė kalba. Jis rašomas su tarpais.

 Brūkšnys taip pat rašomas tarp dviejų ar daugiau žodžių ar skaitmenų, žyminčių daiktų bei reiškinių vietos, laiko, kiekio, eilės ribas, pvz.: traukinys Vilnius–Kaunas; 12.30–16.30 valandomis; 2–4 kartus.

Parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau tekste – VLKK) 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 1.6 punktą, 2006 m. rugsėjo 28 d. VLKK nutarimą Nr. N-2 (103), 2006 m. rugsėjo 28 d. VLKK nutarimą Nr. N-3 (104);
leidinius „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, § 125–137; „Kanceliarinės kalbos patarimai“ (parengė Pranas Kniūkšta, Lietuvių kalbos institutas). Vilnius, 1998.

Daugiau informacijos http: http://www.vlkk.lt/konsultacijos/9630-bruksnelis-tarp-asmenvardziu; http://www.vlkk.lt/konsultacijos/4929-bruksnelis-bruksnys; http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/rasyba/bruksnelis

[[#ex]]