2023-01-11 Atnaujinimo data: 2024-05-08
Spausdinti

Kartu su Ukraina

[[#ex]]

Telšiai vieningai telkiasi pagalbai atvykusiems iš Ukrainos

Telšiai telkiasi vieningai pagalbai iš Ukrainos atvykstantiems karo pabėgėliams. Kartu vienybėje mes kuriame oazę, kurioje visiems gera gyventi!

Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“ (toliau – fondas) įkurtas 2022 m. kovo 15 d., atliepiant karinės invazijos į Ukrainą įvykius bei augant pabėgėlių iš Ukrainos srautui Telšių rajone. 
Fondas sutelkė Telšių rajono verslo įmones, ūkininkus, savivaldos atstovus bei vietos gyventojus vieningai finansinei, materialinei pagalbai bei pagalbai daiktais, psichologiniu palaikymu, padedant į Telšių rajoną atvykusiems pabėgėliams iš Ukrainos. 

Fondas turi 4 steigėjus (UAB „Prie Luksto“, UAB „Statmax“, Telšių rajono ūkininkų sąjunga, VšĮ Žemaitijos verslo centras) ir 14 socialinių partnerių (VšĮ „SONEIMA“, asociacija „Telšių turizmo klasteris“, Telšių rajono savivaldybė, Mažeikių rajono savivaldybė , Užimtumo tarnybos prie LR SADM, Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyrius, Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras, Telšių kultūros centras, UAB „Bit care“, Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių „Lionsׅׅ“ klubas, Telšių regioninis profesinio mokymo centras“, UAB „S. Jurkus ir partneriai“, Spaustuvė „ Spaudos lankas“).

Dalis fondo veiklų finansuojama iš JAV vyriausybės dotacijos lėšų, administruojamų per projektinę veiklą.


Ukrainiečių bendrystės centras 

Ukrainiečių bendrystės centras įkurtas VšĮ „Telšių menų inkubatorius“ galerijos patalpose, I aukšte (adresu Muziejaus g. 29, Telšiai). Savaitgaliais ten vyksta ukrainiečių bendruomenės susitikimai prie arbatos / kavos puodelio. Susitikimų metu atvykėliai iš Ukrainos dalinasi savo patirtimi, diskutuoja apie kylančius iššūkius, padeda vieni kitiems juos spręsti. Patalpos aprūpintos būtiniausiais baldais, žaislais tam, kad būtų galima visiems susirinkti su šeimomis ir kol suaugusieji užsiima gyvenimiškų klausimų, ar problemų sprendimu, vaikai gali žaisti jiems pritaikytoje žaidimų zonoje.

Ukrainiečių bendrystės centre organizuojami teminiai susirinkimai, kuriuose kviečiami dalyvauti atstovai pagal kompetenciją ir poreikį. Susitikimuose jau dalyvavo verslo, savivaldos, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus, Užimtumo tarnybos, socialinių paslaugų, nevyriausybinių organizacijų, veterinarinės įstaigos atstovai, kurie atsakinėjo į dalyviams aktualius klausimus. 


Parama įsikuriant ir ieškant darbo

Dėka JAV vyriausybės dotacijos, fondas turi galimybę ir padeda įsikuriantiems Ukrainos karos pabėgėliams būtiniausiais buities daiktais, buitine technika, baldais, tarpininkauja ją įsigyjant, pristatant į vietą.

Taip pat rūpinasi kvalifikacijos kėlimu, persikvalifikavimu, galimybe jaunimui stoti mokytis profesijos į lietuviškas švietimo įstaigas. Padeda ieškoti darbo, mokytis lietuvių kalbos.


Renginių organizavimas ukrainiečių bendruomenei

Fondas organizuoja / prisideda prie renginių, skirtų ukrainiečiams,  organizavimo. 
2022 m. balandžio 2 d. buvo suorganizuotas renginys ukrainiečių bendruomenei, gyvenančiai Telšių rajone „Laimingi vaikai – laimingi tėvai“. Renginio metu buvo sukurtos kūrybos, muzikos, žaidimų, sporto, šokių, turizmo bei verslo erdvės, kuriose svečiai realizavo savo talentus, susipažino su Telšių rajonu bei kitais savo likimo broliais / seserimis, puikiai praleido laiką. 

Telšių miesto 2022 m. šventės metu buvo organizuojamos tradicinių ukrainietiškų patiekalų vaišės. Ukrainiečių rankomis gaminti Ukrainietiški barščiai, virtinukai su tradiciniais, mums lietuviams, neragautais įdarais. Tos pačios šventės metu ukrainiečių bendruomenė integravosi ir į kitą veiklą -  Drakonų valčių festivalio varžybas. Iš viso dalyvavo 11 dalyvių ir dešimtys palaikančių nuo kranto. Užimta 4 vieta pakėlė dalyvių nuotaiką ir optimistiškai nuteikė kitiems netolimos ateities darbams bei veikloms.

Fondo dalyviai kartu su partneriais ir ukrainiečių bendruomene organizuoja paramos rinkimo renginius. 2022 m. balandžio 14 d. Telšių Žemaitės dramos teatro salėje Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studija SAVI padovanojo 3 dalių etiudų spektaklį pagal Juozo Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“, Vaižganto apysaką „Dėdės ir dėdienės“ ir pagal tremtinių prisiminimus „Skaitome apie meilę“. Visos surinktos lėšos papildė fondo sąskaitą. 

Nuo š.m. birželio 18 d. Telšių futbolo klubas "Džiugas", bendradarbiaudamas su fondu, dovanoja bilietus į visas klubo organizuojamas futbolo varžybas karo Ukrainoje pabėgėliams. Jau įvyko 5 futbolo varžybos į kurias išplatinta 250 bilietų. Jų platinimu rūpinosi ukrainiečių bendruomenės aktyvas.

Medėjančių bijūnų sodinimas. Nuo birželio 11 d. ryto ukrainiečiai rinkosi sodinti medėjančių bijūnų. Iš viso pasodinti 27 medėjantys bijūnai, kurių skaičius turi simbolinę reikšmę – atitiktį Ukrainos regionams ir išskirtiniams miestams. Kartu dalyvavo delegacija iš Lenkijos. Po sodinimo visi pasidalino jautriais žodžiais ir padėkomis. Ukrainiečių bendruomenė dėkojo Telšių rajono savivaldybei ir rajono gyventojams už šiltą priėmimą ir suteiktą galimybę apsistoti rajone bei gyvenimo sąlygas artimas namų aplinkai.
Labdaringas aukcionas. 2023 m. kovo 24 dieną VšĮ „Telšių menų inkubatoriuje“ įvyko meno kūrinių aukcionas „Pavasario pabudinti“. Aukcione buvo galima įsigyti 15 menininkų 20 unikalių, skirtingų meno kūrinių. Už parduotus kūrinius surinktos lėšos skirtos ukrainiečių vaikų, turinčių karo pabėgėlio statusą, vasaros stovyklai organizuoti.

Vaikų stovykla. 2023 m. liepos 3-7 dienomis Ubiškės daugiafunkciame centre stovyklavo 17 ukrainiečių vaikų iš įvairių Telšių rajono mokyklų. Stovyklą organizavo Ubiškės daugiafunkcis centras, finansavo visas stovyklos veiklas labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“, su kuriuo Centras bendradarbiauja jau antrus metus.

Stovyklautojai turėjo įvairiausių veiklų: jos prasidėjo nuo susipažinimo ir talentų šou, sportinių varžybų bei išvykų po vietos apylinkes. Vaikai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, pristatydami paveikslus iš augalų, surinktų Bivainės girioje. Diena prasidėdavo rytine mankšta ir vandens procedūromis prie Ubiškės tvenkinio, kur bendruomenės pastangomis įrengta saugi maudymosi vieta. Sportas, pramogos, bendravimas ne tik uždaroje ukrainiečių grupėje, bet ir pažintis su lietuviais vaikais, praplėtė ir pagreitino pabėgėlių šeimų vaikų integraciją į visuomenę. 

Telšių miesto šventė „Telšē linGOun“. Tris dienas trukusioje šventėje sėkmingai sudalyvavo ir savo bendruomenę atstovavo Telšiuose gyvenantys ukrainiečiai su Fondu. Taip pat atvykusieji į šventę galėjo apsilankyti ant Zakso kalno ir jo papėdėje įsikūrusioje prekybininkų ir amatų mugėje. Joje įvairiausia produkcija prekiavo 90 prekiautojų iš visos Lietuvos. Vyko įvairios edukacijos, aktyvios užduotys, ukrainiečių bendruomenė vietoje gamino savo tradicinius patiekalus, jais vaišino visuomenę. Rėmėjų lėšomis buvo nupirkti maisto produktai, iš kurių ir pagaminta galybė skaniausių vaišių. Tokios bendros visuomeninės veiklos Telšių miesto šventės metu sustiprino lietuvių ir ukrainiečių tarpusavio ryšį.

Susitikimas su Kalėdų seneliu. Prieš pat Šv. Kalėdas Telšiuose gyvenantys ukrainiečiai vaikai nudžiuginti susitikimu su Kalėdų seneliu Telšių kultūros centre. 2023 m. buvo pirmieji, kai ukrainiečiai Šv. Kalėdas šventė europietiškai, o ne pagal senąjį stačiatikių kalendorių. Ši Kalėdinė šventė su smagiais žaidimais, dovanomis ir susitikimu su Kalėdų seneliu bei sveikinimais iš JAV ambasados Lietuvoje atstovių, buvo ypatinga.

Džiugu, kad sėkmingai į visuomenė integruojasi vaikai. Šventėje dalyvavusieji mažyliai ir vyresnieji broliai bei sesės lanko Telšių rajono vaikų darželius ir mokyklas, todėl jau yra pramokę lietuvių kalbos ir puikiai rado bendrą kalbą su Kalėdų senelio pagalbininkais. O atsiimti dovaną iš lietuviško Kalėdų senelio – vieni juokai!


Parama kokybiškam ugdymo / mokymo procesui užtikrinti

Fondas remia projektus, kuriuose dalyvauja karo Ukrainoje pabėgėliai. 
Fondas bendradarbiauja Telšių r. Ubiškės daugiafunkciniu centru  organizuojant vaikų vasaros stovyklą „Vaikų šypsena 2022“, kuri buvo finansuojama pagal Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo konkurso priemonę bei fondo lėšomis. Stovykloje dalyvavo 30 vaikų, iš kurių 50 proc. sudarė vaikai, atvykę iš Ukrainos.

Telšių švietimo centre nuo gegužės 17 d. organizuojamos lietuvių kalbos pamokos  susirinko nemažas būrys nuo karo Ukrainoje pabėgusių suaugusiųjų. Jie dalyvauja 50 ak. val. programoje ir įgis lietuvių kalbos pagrindus. Segtuvais, užrašų knygutėmis bei rašikliais mokymų dalyviams aprūpinta fondo lėšomis.

Taip pat mokymosi priemonėmis fondo lėšomis buvo aprūpinta 12 vaikų, atvykusių iš Ukrainos mokslo metų eigoje. Du vaikai aprūpinti kompiuteriais, kuriuos padėjo surinkti vienas iš socialinių partnerių.

Fondo lėšomis perkamos ir kitos priemonės / daiktai pagal poreikį. Vyresnio amžiaus atvykėlis buvo aprūpintas akiniais, sėdėti po operacijos negalinčiai moteriai nupirktas stalas, būtiniausiais daiktais aprūpintos dvi gimdyvės. 

Kviečiame visus jungtis prie šios iniciatyvos savo darbais, mintimis, partneryste, finansine bei moraline parama, nes kartu galime sukurti oazę ne tik atvykstantiems karo pabėgėliams, bet ir vietiniams gyventojams prisidėdami prie teisingos Lietuvos kūrimo!


Humanitarinės pagalbos organizavimas ir perdavimas į Ukrainą

2023 m. išreiškus pagalbos prašymą telšiškiai telkiasi geriems darbams. Kartu su ukrainiečiais karo pabėgėliais į šiltų kojinių numezgimą ir siuntos į Ukrainą surinkimą aktyviai įsijungė Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija. Didžiulius maskuojančius tinklus rankomis rišo Telšių jaunimo centro ir Žemaitės gimnazijos jaunuolių bendruomenės. Padedant kitiems savanoriams buvo surinkti žvakių likučiai ir iš perlydyto vaško pagamintos apkasų žvakės. Tai buvo antra humanitarinės pagalbos siunta į karo frontą. Savanoriška veikla tęsiama ir šiandien.

Pristatymas

[[#ex]]