2023-01-11 Atnaujinimo data: 2023-01-11
Spausdinti

Kartu su Ukraina

[[#ex]]

Telšiai vieningai telkiasi pagalbai atvykusiems iš Ukrainos

Telšiai telkiasi vieningai pagalbai iš Ukrainos atvykstantiems karo pabėgėliams. Kartu vienybėje mes kuriame oazę, kurioje visiems gera gyventi!

Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“ (toliau – fondas) įkurtas 2022 m. kovo 15 d., atliepiant karinės invazijos į Ukrainą įvykius bei augant pabėgėlių iš Ukrainos srautui Telšių rajone. 
Fondas sutelkė Telšių rajono verslo įmones, ūkininkus, savivaldos atstovus bei vietos gyventojus vieningai finansinei, materialinei pagalbai bei pagalbai daiktais, psichologiniu palaikymu, padedant į Telšių rajoną atvykusiems pabėgėliams iš Ukrainos. 

Fondas turi 4 steigėjus (UAB „Prie Luksto“, UAB „Statmax“, Telšių rajono ūkininkų sąjunga, VšĮ Žemaitijos verslo centras) ir 8 socialinius partnerius (UAB „BitCare“, VšĮ „Soneima“, Telšių rajono savivaldybė, asociacija „Telšių turizmo klasteris“, Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras, Telšių kultūros centras, Telšių socialinių paslaugų centras, Užimtumo tarnyba prie LR SADM, Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyrius), partnerystės užmegztos su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Telšių vyskupijos kurija, Telšių futbolo klubu „Džiugas“ ir kitomis organizacijomis. Fondo veiklą remia daugiau kaip 20 įmonių ir daugiau kaip 200 fizinių asmenų. 

Visos fondo veiklos (pradedant pagalba ukrainiečiams, baigiant administravimu bei buhalterinės apskaitos vedimu) vykdomos neatlygintinai, kadangi visi fondo dalyviai tiki fondo veiklos skaidrumu ir nauda. 


Ukrainiečių bendrystės centras 

Fondas, bendradarbiaudamas su Telšių vyskupijos kurija, organizuoja reguliarius (bent kartą per savaitę) ukrainiečių bendruomenės susitikimus prie arbatos / kavos puodelio. Susitikimų metu atvykėliai iš Ukrainos dalinasi savo patirtimi, diskutuoja apie kylančius iššūkius. 

Ukrainiečių bendrystės centre organizuojami teminiai susirinkimai, kuriuose kviečiami dalyvauti atstovai pagal kompetenciją ir poreikį. Susitikimuose jau dalyvavo verslo, savivaldos, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus, Užimtumo tarnybos, socialinių paslaugų, nevyriausybinių organizacijų, veterinarinės įstaigos atstovai, kurie atsakinėjo į dalyviams aktualius klausimus. 


Parama rūbais ir daiktais

Fondas kartu su socialiniu partneriu – Telšių socialinių paslaugų centru, prima ir dalija paramą rūbais ir daiktais nuo karo įvykių Ukrainoje pabėgusiems asmenims bei šeimoms. Šiam tikslui paskirtos patalpos Džiugo g. 6, Telšiuose. Gyventojai, verslo atstovai teikia paramą, o paramos gavėjai reguliariai lankosi ir taip pat atneša jų poreikiams nebetinkamus, tačiau kokybiškus rūbus ar avalynę. Taip pat šioje vietoje organizuojama parama daržovėmis. Pristatomos ūkininkų dovanojamos bei fondo lėšomis perkamos bulvės, morkos. 

Fondas organizuoja baldų, buitinės technikos, supirkimą arba tarpininkauja dėl tokios paramos gavimo pagal konkretų poreikį. Esant reikalui, organizuoja įrangos pajungimą, transportavimą. 


Renginių organizavimas ukrainiečių bendruomenei

Fondas organizuoja / prisideda prie renginių, skirtų ukrainiečiams  organizavimo. 
2022 m. balandžio 2 d. buvo suorganizuotas renginys ukrainiečių bendruomenei, gyvenančiai Telšių rajone „Laimingi vaikai – laimingi tėvai“. Renginio metu buvo sukurtos kūrybos, muzikos, žaidimų, sporto, šokių, turizmo bei verslo erdvės, kuriose svečiai realizavo savo talentus, susipažino su Telšių rajonu bei kitais savo likimo broliais / seserimis, puikiai praleido laiką. 

Telšių miesto 2022 m. šventės metu buvo organizuojamos tradicinių ukrainietiškų patiekalų vaišės. Ukrainiečių rankomis gaminti Ukrainietiški barščiai, virtinukai su tradiciniais, mums lietuviams, neragautais įdarais. Tos pačios šventės metu ukrainiečių bendruomenė integravosi ir į kitą veiklą -  Drakonų valčių festivalio varžybas. Iš viso dalyvavo 11 dalyvių ir dešimtys palaikančių nuo kranto. Užimta 4 vieta pakėlė dalyvių nuotaiką ir optimistiškai nuteikė kitiems netolimos ateities darbams bei veikloms.

Fondo dalyviai kartu su partneriais ir ukrainiečių bendruomene organizuoja paramos rinkimo renginius. 2022 m. balandžio 14 d. Telšių Žemaitės dramos teatro salėje Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studija SAVI padovanojo 3 dalių etiudų spektaklį pagal Juozo Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“, Vaižganto apysaką „Dėdės ir dėdienės“ ir pagal tremtinių prisiminimus „Skaitome apie meilę“. Visos surinktos lėšos papildė fondo sąskaitą. 

Nuo š.m. birželio 18 d. Telšių futbolo klubas "Džiugas", bendradarbiaudamas su fondu, dovanoja bilietus į visas klubo organizuojamas futbolo varžybas karo Ukrainoje pabėgėliams. Jau įvyko 5 futbolo varžybos į kurias išplatinta 250 bilietų. Jų platinimu rūpinosi ukrainiečių bendruomenės aktyvas.

Medėjančių bijūnų sodinimas. Nuo birželio 11 d. ryto ukrainiečiai rinkosi sodinti medėjančių bijūnų. Iš viso pasodinti 27 medėjantys bijūnai, kurių skaičius turi simbolinę reikšmę – atitiktį Ukrainos regionams ir išskirtiniams miestams. Kartu dalyvavo delegacija iš Lenkijos. Po sodinimo visi pasidalino jautriais žodžiais ir padėkomis. Ukrainiečių bendruomenė dėkojo Telšių rajono savivaldybei ir rajono gyventojams už šiltą priėmimą ir suteiktą galimybę apsistoti rajone bei gyvenimo sąlygas artimas namų aplinkai.
Pagalba įsidarbinant bei gyvenamojo būsto paieškoje

Fondo savanoriai aktyviai bendradarbiauja su darbdaviais darbo paieškoje iš Ukrainos atvykusiems karo pabėgėliams. Fondo dalyvių dėka per 5 mėnesius įsidarbino ne mažiau kaip 15 asmenų.
Taip pat fondo atstovai sprendžia ukrainiečių laikino apgyvendinimo klausimus, konsultuoja dėl paramos už nuomą ar būsto panaudą kompensavimą. Fondas laiduoja finansiniais įsipareigojimais už 6 būstus, kuriuose apsigyveno atvykėliai iš Ukrainos, perka reikalingą buitinę techniką bei baldus.


Parama kokybiškam ugdymo / mokymo procesui užtikrinti

Fondas remia projektus, kuriuose dalyvauja karo Ukrainoje pabėgėliai. 
Fondas bendradarbiauja Telšių r. Ubiškės daugiafunkciniu centru  organizuojant vaikų vasaros stovyklą „Vaikų šypsena 2022“, kuri buvo finansuojama pagal Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo konkurso priemonę bei fondo lėšomis. Stovykloje dalyvavo 30 vaikų, iš kurių 50 proc. sudarė vaikai, atvykę iš Ukrainos.

Telšių švietimo centre nuo gegužės 17 d. organizuojamos lietuvių kalbos pamokos  susirinko nemažas būrys nuo karo Ukrainoje pabėgusių suaugusiųjų. Jie dalyvauja 50 ak. val. programoje ir įgis lietuvių kalbos pagrindus. Segtuvais, užrašų knygutėmis bei rašikliais mokymų dalyviams aprūpinta fondo lėšomis.

Taip pat mokymosi priemonėmis fondo lėšomis buvo aprūpinta 12 vaikų, atvykusių iš Ukrainos mokslo metų eigoje. Du vaikai aprūpinti kompiuteriais, kuriuos padėjo surinkti vienas iš socialinių partnerių.

Fondo lėšomis perkamos ir kitos priemonės / daiktai pagal poreikį. Vyresnio amžiaus atvykėlis buvo aprūpintas akiniais, sėdėti po operacijos negalinčiai moteriai nupirktas stalas, būtiniausiais daiktais aprūpintos dvi gimdyvės. 

Kviečiame visus jungtis prie šios iniciatyvos savo darbais, mintimis, partneryste, finansine bei moraline parama, nes kartu galime sukurti oazę ne tik atvykstantiems karo pabėgėliams, bet ir vietiniams gyventojams prisidėdami prie teisingos Lietuvos kūrimo!

Pristatymas

[[#ex]]