2022-07-29 Atnaujinimo data: 2024-03-28
Spausdinti

Trūkstamų specialistų pritraukimas

Pagal Trūkstamų specialistų pritraukimo į Telšių rajoną tvarkos aprašo 4 punktą, teisę į skatinimo priemones turi asmenys atvykstantys dirbti į:

1. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Telšių rajono policijos komisariatą;
2. Telšių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigą;
3. Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigą;
4. Telšių rajono savivaldybės kultūros įstaigą.

Skatinimo priemonės ir dydžiai nurodyti Trūkstamų specialistų pritraukimo į Telšių rajoną tvarkos aprašo 9–12 punktuose.
Įstaigos prašymą pripažinti specialistą trūkstamu ir prašymą skirti finansavimą, nagrinėja Skatinimo priemonių finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Telšių rajoną trūkstamos specialybės specialistams komisija (toliau – Komisija). Informaciją apie Komisijos sudėti ir veiklą rasite čia.

Komisija išnagrinėjusi įstaigos prašymą pripažinti specialistą trūkstamu, sudaro ir patvirtina Trūkstamų specialistų sąrašą (toliau – Sąrašas). Sąraše išvardintų specialybių specialistai įgyja teisę dalyvauti dėl Aprašo 9–12 punktuose išvardintų skatinimo priemonių finansavimo skyrimo.
Trūkstamų specialistų sąrašą rasite čia.
 
Sprendimą dėl Aprašo 9–12 punktuose nurodytos skatinimo priemonės finansavimo skyrimo priima Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Įstaiga, trūkstamas specialistas, kuriam paskirta skatinimo priemonė ir Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašo finansavimo sutartį.
Papildomos informacijos kreipkitės tel. (8 444) 56190, el. p. ilma.gintaliene@telsiai.lt