[[#ex]]

2023 metų mokymai

Apskritojo stalo diskusija "Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas Telšių rajono savivaldybėje 2024 m."

Mokymai „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas Telšių rajono savivaldybėje 2023 M.“ (mokymų programa)

2023 m. kovo 28 d. vykusiuose nuotoliniuose mokymuose „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas Telšių rajono savivaldybėje 2023 m.“ buvo siekiama ugdyti Telšių rajono savivaldybės gyventojų, kaip pilietinės visuomenės atstovų, gebėjimus Dalyvaujamojo biudžeto sudarymo srityje ir suteikti jiems žinių ir įgūdžių apie šio projekto vykdymo procesus vietos lygiu. Mokymuose taip pat buvo pristatyta geroji Dalyvaujamojo biudžeto dalyvių patirtis Telšių rajono savivaldybėje. Mokymus organizavo Telšių rajono savivaldybės administracija ir Telšių švietimo centras. Juose dalyvavo daugiau nei 70 žmonių: Telšių rajono savivaldybės tarybos, administracijos, seniūnijų, kaimiškųjų bendruomenių, švietimo, kultūros, medicinos, verslo įstaigų  atstovai. Mokymus vedė Telšių švietimo centro metodininkė N.Vaičekauskė.

Paskaitos „Idėjos, keičiančios pasaulį“ lektoriaus - Gabrieliaus Liaudansko-Svaro, visuomenininko, Lietuvos šaulių sąjungos nario, hip hop grupės G&G Sindikatas įkūrėjo ir lyderio, patirtis dalyvaujant socialiniuose projektuose, jo išsakytos mintys apie savo kaip aktyvaus piliečio santykį su valstybe, padrąsinimas svajoti, būti smalsiems ir veikti pakvietė mokymų dalyvius tapti aktyviais ir atsakingais savo bendruomenės nariais. Anot pranešėjo: „Stabdžiai egzistuoja mūsų galvoje“, „Kartą suklupę ženkime kitą žingsnį„ ir „Kelias atsiranda po žengiančio kojomis“.

Dalyvaujamojo biudžeto rezultatas –

Mokymuose dalyvavęs Telšių rajono savivaldybės direktorius Tomas Katkus pasidžiaugė, kad vis daugiau rajono gyventojų balsuoja už jiems patinkančias idėjas: jeigu per I-ąjį etapą - 2020 m. už projektų idėjas balsavo 2207 gyventojai, tai III-jame etape - 2022 m. balsavusiųjų skaičius išaugo iki 10 526. Tačiau direktorius paskatino gyventojus, bendruomenes ir toliau susitelkti, siūlyti idėjas ir, svarbiausia - palaikyti savo projektus, t. y., balsuoti už juos.

Direktoriui pritarė ir Telšių rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus vedėja Regina Radimonienė ir jos pavaduotoja Daiva Vaitkuvienė. Ypač svarbu nepasiduoti, nenuleisti rankų, jeigu ir nepavyko laimėti iš pirmo karto. Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinės darbo grupės pirmininkas Tomas Lekavičius ruošiantiems teikti idėjų projektus 2023 m. pateikė konkrečių patarimų. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad patrauklesni yra tie projektai, kuriuose daugiau dėmesio skirta vizualizacijai. Ir, žinoma, laimi aktyvi bendruomenė.

 


2022 metų mokymai

Mokymai „Gerosios patirties pasidalinimas įgyvendinant dalyvaujamąjį biudžetą - Panevėžio rajono savivaldybės geroji patirtis“ (mokymų programa)


2021 metų mokymai

Mokymai "Bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimas per dalyvaujamąjį biudžetą"

 

Mokymai „Gerosios patirties pasidalinimas įgyvendinant dalyvaujamąjį biudžetą“

Mokymų programa

Mokymų dalyvių refleksija

 

      


2020 metų mokymai

Mokymai "Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų teikimas ir įgyvendinimas"

Mokymų „bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų teikimas ir įgyvendinimas" medžiaga

   
 


Vaizdo transliacija

[[#ex]]