Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti bendruomenės iniciatyvų projektų idėjas (projekto idėjos pasiūlymo forma).

Projektų idėjų pateikimas:  2024 m. balandžio 15 d. – 2024 m. gegužės 17 d.

Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti:

  • asmuo, ne jaunesnis nei 16 metų amžiaus;
  • surinkęs seniūnijoje, kurioje siūlomas įgyvendinti projektas, 15 gyvenamąją vietą deklaravusiųjų gyventojų, palaikančių projekto idėjos pasiūlymą.

Projekto idėjos įgyvendinimui skirta suma – iki 40 000,0 Eur

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

  1. prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas 15 seniūnijoje, kurioje siūloma įgyvendinti projektą, gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų pritarimas projekto idėjai su jų parašais, nurodant  gimimo datą, pavardę, vardą, deklaruotą gyvenamąją vietą (pritarimas projekto idėjai forma);
  2. projektas turi būti nekomercinės paskirties, įgyvendinamas Telšių rajone (mieste), savivaldybės ar jos įstaigų valdomoje žemėje, patalpose, laisvoje valstybinėje žemėje (jei tai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams);
  3. prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas savivaldybės įstaigos vadovo pritarimas, jeigu projektas įgyvendinamas savivaldybės įstaigos valdomoje žemėje ar patalpose;
  4. projektas turi atitikti viešoje erdvėje skelbiamas projektų idėjų pasiūlymų pateikimo sąlygas ir terminus;
  5. projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti.

Projektų idėjų pasiūlymai priimami elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudzetas@telsiai.lt arba atnešus popierinę formą į Telšių rajono savivaldybės administracijos priimamąjį, savivaldybės administracijos seniūnijų patalpas.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu teikia Finansų skyriaus vyr. specialistė Reda Lukauskienė, tel. (8 444) 56180, el. p. reda.lukauskiene@telsiai.lt

 

KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJAS

TVARKOS APRAŠAS

PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMAS

PRITARIMAS PROJEKTO IDĖJAI