2022-02-08 Atnaujinimo data: 2024-07-05
Spausdinti

Paskatinimai ir apdovanojimai

 2024 m. I-II ketvirtis

Skatinimo priemonė

Darbuotojų skaičius

Skatinimo ar apdovanojimo priežastis

Padėka

Vardinė dovana

Piniginė išmoka

4

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo tarnybos įstatymo  22 straipsnio 2 dalies 2 punktu:

  • už valstybei nuosavybės teise priklausančios ir savivaldybei patikėjimo teise perduotos valdyti valstybinės žemės funkcijų įgyvendinimą, siekiant laiku ir tinkamai parengti teisė aktus ir sudaryti žemės sklypų naudojimo sutartis su žemės sklypų naudotojais, kurie yra įregistravę ūkininko ūkį.

 

  • už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant savivaldybės institucijai nustatytus tikslus bei pasiektus rezultatus – už skaitmenizavimo procesų inicijavimą, procesų inicijavimą ir įgyvendinimą dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Kontora“, naujai priimtų darbuotojų adaptavimo proceso įgyvendinimą, Telšių rajono savivaldybės valdomose įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tarnybinių lengvųjų automobilių ir mokyklinių autobusų telemetrinės automobilio kontrolės įrangos, naudojančios GPS/GSM tinklus transporto priemonės buvimo vietai nustatyti, įrengimo inicijavimą.

 

 

  • už asmeninį išskirtinį indėlį organizuojant Žemaitijos sostinės šventę „Telše lingoun“ (už šventės renginių viešinimą, pagausėjusį pasitarimų organizavimą; už prisidėjimą organizuojant šventės metu vykusį pasirodymą – Lietuvos akrobatinių skrydžių grupės ANBO narių išskirtinį pasirodymą „Telšių dangaus rapsodija“ virš „Masčio ežero“; už bendradarbiavimą su rėmėjais dėl paramos prisidėjimo miesto šventei; už miesto šventės viešinimą socialiniuose tinkluose, rajoninėje ir nacionalinėje spaudoje; už reklamos, plakatų, straipsnių, video kūrimą, bendravimą su žiniasklaida).