2023-07-26 Atnaujinimo data: 2024-03-23
Spausdinti

Kompleksinės paslaugos (KOPA)

 

  •  

Telšių rajono savivaldybė įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“.
        Projekto tikslas - užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visose Lietuvos savivaldybėse. Bus finansuojamos prevencinės psichosocialinės paslaugos visų amžiaus grupių Lietuvos gyventojams, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius.
             Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinės socialinės paslaugos, skirtos asmenims (šeimoms), patyrusiems (- ioms) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.                     
            Bendruomeninių šeimos namų funkcijas Telšių rajone vykdo Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras. Bendruomeniniai šeimos namai – organizuoja, konsultuoja ir informuoja apie kompleksines paslaugas Telšių rajone gyvenančias šeimas, kurioms reikalinga pagalba. Planuojama, kad šio projekto veiklose dalyvaus 1150 Telšių rajono gyventojų.
            Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 13 d. įsakymu Nr.A1-239 „Dėl Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Telšių rajone teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo atrinkti partneriai Telšių šeimų centras Akvalina ir Maltos ordino pagalbos tarnyba. Šios organizacijos teiks kompleksines paslaugas šeimoms Telšių rajono savivaldybėje.

      Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus teikiamos šios paslaugos:

  1. Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos. Individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.
  2. Pozityvios tėvystės mokymai. Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes.
  3. Socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas. Vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai.  Užsiėmimais siekiama -atskleisti vaikų gebėjimus, talentus, per kuriuos įgytų naujų socialinių įgūdžių. Daugiau pasitikėjimo savimi įgytų per priimtinas veiklas ir jaustų vidinę harmoniją, atrandant naujų įdomių veiklų, kurias galės naudoti ir pritaikyti ateityje. Vaikams nuo 7 m. – 18 m.
  4. Mediacijos paslaugos bus skiriamos alternatyvaus šeimos narių ginčo sprendimo būdui parinkti, siekiant taikiai išspęsti ginčą, tarpusavio konfliktus. Paslauga bus teikiama neteisiniam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui.
  5. Savitarpio pagalbos grupės. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.

*Vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).
 Paslaugų šeimai teikimo koordinavimo veiklą „vieno langelio“ principu vykdo Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Bendruomeniniai šeimos namai.

Bendruomeniniai šeimos namai Projekto partneriai:
Maltos ordino pagalbos tarnyba Telšių šeimų centras Akvalina

Prevencinių paslaugų koordinatorė Giedrė Nagienė
Džiugo g. 6 (II a. įėjimas iš kiemo pusės), Telšiai
El.p. giedre.nagiene@tvgn.lt

Tel. +37069997988

Vilija Austienė
Eugenija Damulytė
Džiugo g. 6 (I a. įėjimas iš „Germanto“ progimnazijos pusės), Telšiai
El. p. eugenija.damulyte@maltieciai.lt
Tel. +37069499203

Greta Jakučiūnaitė
Birutės g.10B, Telšiai
El.p. greta.jakuciunaite@telsiai.lt
Tel. +37060983469